Gartner IT Symposium/Xpo 2021 – tipy a postřehy ze třetího dne (středa 10.11. 2021)

12.11.2021
Kateřina Kubištová

Připravili jsme pro vás výběr zajímavých přednášek z třetího dne virtuálního Gartner symposia. Jste-li na Symposium registrováni, pak máte možnost si všechny zde uvedené přednášky během příštích tří měsíců opakovaně přehrát, berte tedy náš výběr jako inspiraci a doporučení, ke kterému obsahu se vrátit – například společně s kolegy.

Shrnutí obsahu jednotlivých dnů Symposia připravuje redakce informační služby INSIDE (redakce@inside.cz)

Česká brožura Gartner IT Symposia 2021 vám usnadní orientaci v obsahu, programu a klíčových trendech, pokud vám nedorazila v tištěné podobě, nebo preferujete elektronickou verzi, stáhněte si PDF zde.

Pamatujte, že významná část obsahu (v závislosti na typu vaší registrace na konferenci) je dostupná pouze živě, pokud tedy toto shrnutí čtete před koncem Symposia, vydejte se především na jeho online portál a projděte si dostupný interaktivní program, například kulaté stoly, diskuse, workshopy nebo skvělé přednášky „Klinické poradny vyjednávání s dodavateli“ – Vendor Negotiation Clinic.

 

The Future of Cloud

Milind Govekar, Distinguished VP Analyst, Gartner

Bez cloudu už to prostě nepůjde – takový závěr ale nejspíš učiníte i bez shlédnutí přednášky o budoucnosti cloudu prostým pozorováním svého okolí. Významná část organizací je přesto, co se cloudu týče, spíše na počátku cesty – je proto namístě zajímat se, kam se cloud coby fenomén i způsob provozování IT v příštích čtyřech letech posune (a ptát se těch, kteří „tam“ již do jisté míry jsou, jaké to je).

Kam se tedy v příštích čtyřech letech posuneme?

  • Zatímco dnes je cloud populárním výpočetním modelem, v roce 2025 se stane modelem jasně převažujícím,
  • doposud byla významným motorem růstu cloudu inovace technologická, v roce 2025 to bude jednoznačně inovace byznysová,
  • aplikace se v roce 2025 nebudou pro cloud vyvíjet, ale převážně či téměř výhradně v něm skládat a integrovat,
  • od centralizovaných a privátních cloudů se posuneme výrazně ke cloudům distribuovaným,
  • multicloud model nebude důsledkem nedůslednosti, ale cílenou strategií.

Vývoj cloudu a v cloudu tedy během příštích čtyř let zásadně promění oblasti vývoje a nasazování aplikací, provozu a byznys inovací. Do roku 2025 také (snad) překonáme většinu omylů a nepochopení týkajících se cloudu, například:

  • Že cloud šetří peníze (ve skutečnosti poštěstí jen asi 13 % organizací).
  • Že řada výpočtů se z veřejného cloudu nakonec vrátí do privátního (děje se to velmi zřídka).
  • Že multicloud je obranou před cloudovou závislostí (lock-in) (ve skutečnosti častěji vede k vytvoření několika cloudových závislostí).
  • Že jakmile se přesuneme do cloudu, máme hotovo (cloud není cílem cesty, jen jiným druhem dopravního prostředku).
  • Že máme privátní cloud (jde o velmi vzácné zvířátko, které umí udržet při životě jen ti nejlepší chovatelé).

Myslíme, že jako ukázka to stačí, víc z povedené přednášky Milinda Govekara naleznete na portálu Symposia.

 

Signature Series: CEO Concerns 2021-2022 − Implications and Actions for CIOs

Mark Raskino, Distinguished VP Analyst and Gartner Fellow; Kristin Moyer, Distinguished VP Analyst, Gartner

Pandemie probrala mnoho generálních ředitelů z letargie a přesvědčila je o nutnosti prohlubování digitálních změn – což je v nemalé míře úkol pro CIO. Viceprezidenti výzkumu a analytici Gartneru Mark Raskino a Kristin Moyerová se zabývali nejnovějšími poznatky z průzkumu týkajícího se témat a obav CEO – a tím, jak by na ně měli CIO reagovat.

Klíčové postřehy:

- "Třemi nejvýznamnějšími strategickými byznys prioritami CEO v roce 2022 jsou růst, technologické iniciativy a korporátní aktivity (akvizice, struktura…)."

- "Třetina generálních ředitelů chce v roce 2022 a v dalších letech mířit na větší digitální vize a vyšší ambice."

- "Generální ředitelé hodlají investovat do takových zdrojů, které CIO potřebují k prosazování digitálních změn v podnikání: digitální schopnosti, IT, lidé a kultura, podnikové služby včetně manažerského poradenství a další."

- "Vzhledem k prioritám generálních ředitelů by měli CIO zaměřit úsilí o digitální změny do čtyř klíčových oblastí: 1) udržitelná ziskovost 2) konkrétnější propozice 3) angažování lidí a 4) znovunalezení cíle/smyslu."

- "Na otázku týkající se změn v individuálním a sociálním chování po zavedení COVID-19 se generální ředitelé zaměřují více na zaměstnance než na zákazníky."

- "Umělá inteligence byla nejčastěji zmiňovanou technologií, která podle generálních ředitelů v příštích třech letech nejvýznamněji ovlivní jejich odvětví."

Postřehům a datům z přednášky se podrobněji věnujeme v české brožuře IT symposia (str. 14-16), kteoru si můžete stáhnout zde. Samotnou přednášku pak naleznete na portálu Symposia.

Making Digital Ecosystems Practical for CIOs

Hung LeHong, Distinguished VP Analyst, Gartner

Při letmém zkoumání ekosystémů se může zdát, že existují tři hlavní skupiny – ty uspořádané kolem konkrétní organizace, dále ekosystémy tržní a zákaznické. Bližší zkoumání ale rychle odhalí, že skutečnost je výrazně košatější – to nejlepší, co v takovém případě můžete udělat, je vydat se na výlet králičí norou ekosystémů s Hungem LeHongem.

V případě ekosystémů uspořádaných kolem výrazných podnikových hráčů lze popsat například:

Ekosystémy inovační (interní a externí hledání a zdrojování inovací, do nějž se zapojují startupy, akademická sféra, oborové organizace, dodavatelé, technologické firmy, ale i veřejnost například formou crowdsourcingu).

Ekosystémy talentové (slouží pro snazší a rychlejší vyhledávání talentů – jsou v nich zapojeni stávající zaměstnanci, partneři, studenti, externisté/fakturanti a pochopitelně veřejnost – potenciální kandidáti).

Ekosystémy dodavatelské (umožňují dosahovat rovnováhy mezi inovací a provozní optimalizací – zajišťují sourcingové alternativy a snižují dodavatelská rizika, jejich členy jsou pochopitelně dodavatelé, distributoři, technologické firmy apod.).

Ekosystémy logistické (jejich smyslem je nákladová efektivita s při škálování a optimálním využívání přepravních kapacit, nabídka alternativ či segmentace dodavatelských řetězců – zapojují se sem přepravci, přepravní brokeři, 3PL/nPL, celní úřady apod.).

Ekosystémy dodavatelských řetězců (kombinace dodavatelských a logistických ekosystémů)

Marketingové ekosystémy (zajištění oslovení a zasažení/dosažení cílových skupin, následování preference či potřeb zákazníků – nebo jejich definování, podpora nákladově efektivnější inovace, zapojují se inzerenti, tvůrci obsahu, PR, agentury, AR (analyst relations), influenceři a další).

Je vám to povědomé? Ano, to vše jsou aktivity, v nichž (či jejich části) se nějakým způsobem angažuje drtivá většina organizací. Ve chvíli, kdy o nich začnete uvažovat jako o ekosystémech, se vám otevírá řada možností – například z pohledu nasazení různých technologií pro:

-        Správu a řízení účastníků (on/off boarding, registrace, pravidla)

-        Viditelnost a dohledatelnost (přehled aktivit, sjednocený pohled – pro vlastníka i účastníky, katalogy)

-        Interakce a výměna (objednávky, zboží, služby, informace, obsah, služby, data, události…)

-        Sjednocení stavebních bloků (API, služby, orchestrace, integrace, SDK)

A to jsme se nezačali bavit o ekosystémech uspořádaných kolem trhů (tržní/partnerské ekosystémy) a jejich platformních obchodních modelech či ekosystémech uspořádaných kolem zákazníků – o těch vám ale řekne víc, včetně reálných příkladů, Hung LeHong na portálu Symposia.

Signature Series: Gartner's Board of Directors Survey for 2022 — Roadmap to Renewal

Partha Iyengar, Distinguished VP Analyst, Gartner

Nejvyšší vedení až na úroveň bordů se aktivněji podílí na vyvedení podniků z pandemie – často podporuje silnou, aktivní fázi "obnovy" svých společností. Partha Iyengar, VP analytik Gartneru, se proto ve své přednášce zaměřil na hlavní priority členů představenstev pro rok 2022 a na to, jak mohou CIO a další členové vrcholné exekutivy sladit své aktivity na podporu těchto iniciativ.

Hlavní postřehy z přednášky:

- Nejvyšší vedení podniků se stále častěji obává rizik spojených s polarizací společnosti, kterou rozdělují různá témata (v česku aktuálně například klima či pandemická opatření)

- Bordy mění svou ochotu riskovat – aby tato, ale i jiná nová rizika zohlednily ve své strategii a digitálních investicích

- Ekonomická nejistota je i nadále největším zdrojem rizika, kterého se správní rady obávají.

- Digitální byznys (digitální obchodní modely) zůstává pro správní rady nejvyšší prioritou. Ten dnes zahrnuje mnohem víc než jen IT – například technologie jako je umělá inteligence (AI), 3D tisk, AR/VR a blockchain.

- Významnou výzvou a tématem se stává pracovní síla, s tím jak společnosti dál akcelerují digitální byznys. IT a HR budou v centru pozornosti vrcholné exekutivy, které se zaměřují na pracovní sílu, ať už jde o její udržení, školení, nábor nebo partnerství.

- Členové podnikové exekutivy, kteří chtějí sladit své kroky s prioritami bordů, se zaměří na oblasti, jež se staly masivním tématem: pracovní síla; dopady polarizace společnosti a řízení rizik.

Více na portálu Symposia.

 

Reimagine Your Reward Strategy to Attract and Retain a Borderless Workforce

Lily Mok, VP Analyst, Gartner

IT je (společně například s copywritingem a digitální kreativou) jednou z oblastí v níž se práce na dálku a doslova globální hledání talentů začalo prosazovat již před víc než deseti lety – a umožnilo vznik fenoménu tzv. digitálních nomádů. Uplynulé dva roky nicméně tento fenomén posunuly na novou úroveň a rozšířily do oblastí a odvětví, které jej doposud prakticky či vůbec neznaly. Prakticky všechny organizace se tak musí učit zcela nové postupy při hledání, náboru a udržení talentů napříč kontinenty.

Česká Republika je (společně například s Kostarikou, Mexikem, Bermudami, Barbadosem, Portugalskem, Španělskem, Norskem či Estonskem) jednou z destinací digitálních nomádů – i proto by vás přednáška Lily Mok měla zajímat, neboť právě na našem trhu budete často bojovat o kvalitní talenty se zájemci s celého světa, zároveň na něm budete stále častěji narážet na talenty jejichž mateřštinou není čeština a v neposlední řadě byste možná měli raději hledat někde úplně jinde.

Práci na dálku jako normu dnes respektují podniky nejen v technologické a IT sféře či profesionálních službách, ale také v neziskovém sektoru či průmyslové sféře. Analytici odhadují, že v některých zemích (USA, Británie) podíl „remote“ pracovníků v roce 2025 přesáhne hranici padesáti procent. Stále více organizací v diskusích s analytiky upozorňuje na fenomén „vlny rezignací“, kdy lidé v post-pandemickém světě přehodnocují své životní a pracovní priority. V případě IT hraje při odchodech a přestupech pracovníků stále velkou roli odměňování (reálné nabídky obvykle představují navýšení příjmů o 30 – 80 %), hned na druhém místě je otázka flexibility, která je zásadní pro 65 % zaměstnanců – rozhoduje o tom, zda v nějaké pozici zůstanou nebo přijmou novou pracovní nabídku.

K náboru pracovníků z rozličných lokalit lze přistupovat různě – například Reddit zavedl jedny platové sazby napříč celými Spojenými státy, zatímco Gitlab používá vzoreček zahrnující nákladový koeficient místa, kde zaměstnanec žije a řadu dalších parametrů, přičemž základním „benchmarkem“ je plat v San Franciscu.

O tom jak správně nastavovat pravidla je třeba uvažovat i u externích pracovníků (Gig work, u nás často označováno jako Švarc systém) – zaměstnavatelé by měli v sazbách co nejlépe zohlednit zkušenosti a produktivitu a zaměřit se také na sazby, které nebyly dlouho upravovány a mohou znamenat riziko odchodu jinak cenného externisty jinam.

Vše další se dozvíte přímo od Lily Mok na portálu Symposia.