Gartner IT Symposium/Xpo 2021 – tipy a postřehy z prvního dne (pondělí 8.11. 2021)

10.11.2021
Kateřina Kubištová

Připravili jsme pro vás výběr zajímavých témat a přednášek z letošního Gartner IT Symposia – jste-li na Symposium registrováni, pak máte možnost si všechny zde uvedené přednášky během příštích tří měsíců opakovaně přehrát, berte tedy náš výběr jako inspiraci a doporučení ke kterému obsahu se vrátit – například společně s kolegy.

Shrnutí obsahu jednotlivých dnů Symposia připravuje redakce informační služby INSIDE (redakce@inside.cz)

Česká brožura Gartner IT Symposia 2021 vám usnadní orientaci v obsahu, programu a klíčových trendech, pokud vám nedorazila v tištěné podobě, nebo preferujete elektronickou verzi, stáhněte si PDF zde.

Pamatujte, že významná část obsahu (v závislosti na typu vaší registrace na konferenci) je dostupná pouze živě, pokud tedy toto shrnutí čtete před koncem Symposia, vydejte se především na jeho online portál a projděte si dostupný interaktivní program, například kulaté stoly, diskuse, workshopy nebo skvělé přednášky „Klinické poradny vyjednávání s dodavateli“ – Vendor Negotiation Clinic.

 

Lokální doprovodný program

TIP: Každý konferenční den ráno mezi 9.30 – 10.45 jsme pro registrované účastníky konference připravili doprovodný lokální program s tipy na zajímavý obsah a přednášky a s diskusí s českými a slovenskými CIO a IT lídry nad tématy konference.

Středa 10. listopadu

Cloud – co jsme se naučili a jak jsme se poučili,

Moderují: Václav Špáňa a Hynek Bury, Gartner Exekutivní Partneři, Hosté: Aleš Beneda, Head of IT Architecture and platforms, Škoda Auto, Jiří Charousek, CTO, Česká spořitelna

Webex link: //gartner.webex.com/gartner/onstage/g.php?MTID=eb5b1f42eafc787c8edd8d70656b9ae7d

Čtvrtek 11. listopadu

Bezpečnost informačních technologií – je to skutečně priorita?,

Moderují: Václav Špáňa a Hynek Bury, Gartner Exekutivní Partneři, Hosté: Milan Zrcek, CSO, ČSOB; Josef Rech, Ředitel Security divize, Česká spořitelna; Jaroslav Remeň, CISO, Model Group

Webex link: //gartner.webex.com/gartner/onstage/g.php?MTID=e622c2a572495d446d42629cbd27b7f1c

 

Link na portál Symposia (živé přednášky, zpětné přehrání):

//reg.gartner.com/flow/gartner/esc33v/attportal/

 

 

Gartner‌ ‌Opening‌ ‌Keynote:‌ ‌

Where‌ ‌Next:‌ ‌Technology‌ ‌Leadership‌ ‌in‌ ‌a‌ ‌World‌ ‌Disrupted‌ ‌

Mbula Schoen, Sr Director Analyst, Gartner; Hung LeHong, Distinguished VP Analyst & Gartner Fellow; and Daryl Plummer, Distinguished VP Analyst & Gartner Fellow

Přednáška je dostupná pro následné/opětovné přehrání

Lídři zodpovědní za technologie museli v posledních bezmála dvou letech zvládat řízení svých organizací a podporu byznysu ve světě, který se v podstatě obrátil vzhůru nohama – a zároveň hledat nové příležitosti a pomáhat s tvorbou přidané hodnoty. CIO a vedoucí pracovníci v oblasti IT a technologií se tak naučili řídit a vést odkudkoliv, nacházet a rozvíjet nové vazby pro tvorbu ekosystémů a dosáhnout daleko za hranice toho, co bylo známo a akceptováno. Otázka, na kterou by měli nyní hledat odpověď, zní: kam dál? Jak využít nově získané znalosti, pozice a vliv nejen ve prospěch IT organizace, ale celého podniku.

Nejdůležitější postřehy:

- Drtivá většina zaměstnanců dává přednost hybridní práci. To nutí ředitele informačních technologií revidovat dosavadní přístup a zavádět radikální flexibilitu ve velkém měřítku.

- Zaměřte se na tři věci, abyste přilákali a udrželi IT talenty: navrhněte pracoviště zaměřené na člověka, využijte sílu podnikových technologů (business technologists, viz přednáška Managing the Opportunities and Risks of Democratized Business-led IT níže)  a vybudujte interní trh talentů.

- Z průzkumu společnosti Gartner vyplývá, že 41 % zaměstnanců se identifikuje jako podnikoví technologové (business technologists), což znamená, že sice spadají mimo IT oddělení, ale vytvářejí technologické nebo analytické schopnosti pro interní nebo externí využití byznysem.

- Správné zacházení s podnikovými technology znamená mít k dispozici správné podpůrné technologie a správné způsoby práce.

- Nyní jsme (coby IT lídři) v pozici, kdy můžeme jít dál a řešit ty nejzásadnější problémy. Ty však nevyřešíte sami. Někdy budete potřebovat dobrého přítele, někdy celou vesnici.

- Jak budete pečovat o své kontakty s partnery všude na světě? Zaměřte se na tři typy spojení: one-to-one (jeden s jedním), one-to-many (jeden s mnoha) a many-to-many (mnoho s mnoha).

- CIO bude muset být opravdu dobrý v budování partnerství všech typů.

- Odpověď na otázku "kam dál" nemůže být jen ve smyslu místa nebo směru - to by bylo omezující. "Kde" je vlastně zkoumání toho, jak lze najít, využít a rozvíjet hodnotu."

- CIO se musí dostat za hranice historického poznání – nejen v IT ale i starých obchodních praktik a předsudků, aby mohli (pomáhat) vytvářet hodnoty.

- Nyní máte příležitost být odvážní. Dosáhnout dál, až za hranice neočekávaného – něčeho co bychom si jako CIO a IT lídři nedokázali ještě nedávno ani představit.

Podrobnější souhrn hlavních myšlenek z keynote jsme přinesli v české brožuře Symposia, PDF verzi si můžete stáhnout zde.

Keynote si můžete přehrát na portále symposia.

 

Signature Series:

The Top Strategic Technology Trends for 2022

David Groombridge, VP Analyst, Gartner

Přednáška je dostupná pro následné/opětovné přehrání

Strategické technologické trendy jsou ty, jež mají významný potenciál způsobit převrat či otřes a vytvářejí podmínky pro významné inovace v příštích pěti letech. Viceprezident výzkumu Gartneru David Groombridge ve svém vystoupení doporučil CIO, aby prozkoumali dopad letošních trendů na byznys a odpovídajícím způsobem upravili své plány, jinak jejich organizace riskují ztrátu konkurenční výhody ve prospěch těch, kteří tak učiní.

Klíčové postřehy

Nejdůležitější strategické technologické trendy společnosti Gartner pro rok 2022 zahrnují tři hlavní témata: vytváření důvěry, tvarování změn a urychlování růstu.  Jde o těchto dvanáct trendů:

#1 Generativní AI (Generative AI): Nově nastupující generativní AI má výrazně větší  otenciál - učí se z datových artefaktů či fragmentů a je následně schopna vytvářet nové, podobné artefakty a tvořit z nich nový obsah či funkce.

#2 Autonomické systémy (Autonomic Systems): Na rozdíl od automatizovaných či autonomních systémů jsou schopné měnit a upravovat své vlastní algoritmy – bez potřeby vnějšího zásahu či aktualizace.

#3 Totální zážitek (Total Experience): Je třeba posunout se od mnohozážitku (multiexperience), jehož podstatou je cesta klienta napříč různými digitálními styčnými body, směrem k holistickému totálnímu zážitku, kdy jsou všechny aspekty zákaznického zážitku vzájemně propojeny a řízeny.

#4 Distribuovaný podnik (Distributed Enterprise): V posledním roce jsme byli svědky zrodu nového typu organizací, jimž Gartner říká distribuované podniky – firmy či podniky s velkým počtem na dálku pracujících zaměstnanců. Tento model se bude nadále rozvíjet i po odeznění všech lockdownů.

#5 AI konstruktérství (AI Engineering): AI konstruktérství či design hledá cesty, jak zefektivnit nasazování AI automatizací v oblasti dat, modelů a aplikací – s cílem automatizovat celé procesy, například výrobní linku, a zároveň vytvořit „svižná“ pravidla governance.

#6 Hyperautomatizace (Hyperautomation): lze ji definovat jako disciplinovaný, byznysem řízený způsob, jak rychle identifikovat, rozhodnout a automatizovat co nejvíce byznys a IT procesů.

#7 Rozhodovací inteligence (Decision Intelligence): rozhodovací inteligence představuje praktický návod, jak (složením PBC – packaged business capabilities obsahujících byznys vhled, analytiku a inteligenci a jejich integrací do datové osnovy) zlepšit rozhodování pomocí modelování rozhodovacího procesu či sady procesů, které je možné, uskutečnit v různém pořadí s využitím kombinace ručního (lidského) rozhodování, rozšířeného rozhodování či plné automatizace.

#8 Komponované aplikace (Composable Applications): PBC (Packaged Business Applications) utvářejí znovu použitelné moduly, z nichž fúzní týmy mohou samy sestavovat či rychle vytvářet komponované aplikace integrované do datové osnovy (Data Fabric) a vybavené UI nadstavbou.

#9 Cloudově nativní platformy (Cloud-Native platforms): poskytují standardizované služby, otevřenou integraci a skutečný on-demand model, s nimiž je možné vytvořit konvergovanou sadu end-to-end funkcí kombinací silných stránek IaaS a PaaS – při současném snížení nákladů a zvýšení rychlosti, s níž je možné uvádět novinky.

#10 Výpočetně posílená ochrana soukromí (Privacy-Enhancing Computation): nabízí nové příležitosti, jak zpeněžit informace napříč vaším ekosystémem při současné ochraně soukromí, jde přitom o klíčovou schopnost – analytici odhadují, že do roku 2025 ji nasadí 60 % organizací.

#11 Kyberbezpečnostní pletivo (Cybersecurity Mesh): Jde o přístup spojující různé bezpečnostní služby, tak aby bylo možné rychle a spolehlivě ověřit identitu, kontext a soulad s pravidly. Jde vlastně o celopodnikový framework komponované důvěry poskytující distribuovanou bezpečnost bez ohledu na místo.

#12 Datová osnova (Data Fabric) představuje pružnou, odolnou integraci dat napříč platformami a byznys uživateli, tak aby byla data dostupná, kdekoliv je třeba. Má ale též vestavěné analytické funkce umožňující zjistit či vyhodnotit, jaká data jsou kde používána.

Podrobnější popis klíčových strategických technologických trendů včetně infografik a doporučení jak se na ně začít připravovat naleznete v české brožuře Symposia, PDF verzi si můžete stáhnout zde.

Přednášku naleznete na portálu Symposia.

 

Managing the Opportunities and Risks of Democratized Business-led IT

Simon Mingay, VP Analyst, Gartner

Přednáška je dostupná pro následné/opětovné přehrání

Řízení IT se ve stále větší míře stává primárně řízením lidí a až sekundárně řízením technologií – a právě o tom, tedy o nových přístupech k řízení lidí ze strany IT, zejména v souvislosti s tzv. byznysovými technology, tedy pracovníky kteří ač nespadají pod IT vytvářejí či spoluvytvářejí různé technologické funkce či výstupy pro interní či externí použití byznysem. Jejich podíl ilustruje například analýza náborových inzerátů – pozice související s AI, RPA či datovou vědou a analytikou dnes převažují na straně byznysu.

Simon Mingay zároveň zdůrazňuje že “byznysoví technologové” jsou pro firmy zajímaví tím, že řada z nich má výrazný pracovní přesah mimo tradiční IT a vývoj do oblastí jako je hledání obchodních příležitostí, definování funkčních a nefunkčních požadavků, produktový management či zavádění/uplatňování analytických či technologických dovedností apod. Zároveň ale mohou mít mezery v některých důležitých oblastech (bezpečnost, legislativa, interoperabilita, architektura apod.) – je proto důležité znát dobře jejich limity a efektivně s nimi pracovat (jinak jimi vytvářené výstupy, ač funkční, mohou způsobit různé potíže a problémy).

Další postřehy o tom jak s touto významnou skupinou zaměstnanců pracovat a jak ji efektivně řídit naleznete v záznamu přednášky na portálu Symposia.

 

Decide if Open Source in the Cloud Is Right for Your Organization

Anne Thomas , Gartner VP Analyst

Přednáška je dostupná pro následné/opětovné přehrání

Cloud se stal spásou i prokletím – a nejedna uživatelská organizace již dnes hořekuje nad sílící “lock-in” situací a přitahováním licenčních i penežních šroubů ze strany dodavatelů. V takové situaci se může jevit jako možné řešení jak “jít do cloudu” ale zároveň si udržet výraznou míru nezávislosti volba open source software běžícího v infrastrukturním cloudu – ostatně open source jako takový využívá podle průzkumu Gartner 91 % organizací a 61 % dokonce pro klíčové (mission-critical) výpočetní oblasti. V cloudu pak využívá open source 75 % úspěšných digitálních podniků. Jak ale vysvětluje analytička Anne Thomasová, open source v cloudu má řadu specifik a úskalí, která byste měli dobře znát, než se touto cestou vydáte.

Open source jako službu v cloudu lze využívat třemi základními způsoby – jako cloudově nativní službu, kterou na bázi OSS (Open Source Software) postavil poskytovatel kombinací IaaS a PaaS, dále jako dodavatelem řízenou cloudovou službu (typicky OSS s proprietárními extenzemi či jinou přidanou hodnotou), nebo si OSS můžete nasadit do cloudu sami, vytvořit na něm potřebné funkce a platit pouze za IaaS či PaaS na kterém běží. Jásat nad úsporami, které OSS zejména ve třetí zmíněné variant přináší ale může být předčasné, protože jak Anne Thomas poznamenává, OSS je zdarma asi jako když někdo nabízí “štěně zdarma”.

Jak je to přesně s výhodami a nevýhodami OSS, distribučními variantami či záludnostmi typů OSS licencí vytváříte li “odvozená díla” (obecně i specificky v cloudu) se dozvíte v přednášce na portálu Symposia.

 

Top Five Myths of Modern Infrastructure (and How to Dispel Them)

Paul Delory, Sr Director Analyst, Gartner

Přednáška je dostupná pro následné/opětovné přehrání

Setkali jste se někdy s tvrzením že:

  • Cloud je místem kde…
  • Měli bysme výhradně budovat svou vlastní infrastrukturu
  • Automatizace infrastruktury vždy ušetří peníze
  • Infrastruktura může být zcela “Autonomní”
  • Na změnu jsme připraveni

Pak jste narazili na jeden z pěti mýtů, jimž je věnována přednáška Paula Deloryho. Možná že nepravdivost výše uvedených tvrzení je pro vás zjevná, i pak nám ale přednáška přišla jako užitečný podpůrný materiál pro diskusi s kolegy, nadřízenými či podřízenými (tedy pokud s nimi diskutujete) kteří jsou opačného názoru.

A nebojte se, Paul Delory vás nebude přesvědčovat, že automatizace je k ničemu (její užitečnost souvisí mimo jiné s business case a volbou správných KPI) nebo že mít vlastní infrastrukturu je hloupost (záleží na výchozí pozici, potřebách, možnostech a řadě parametrů), nebo že cloud nemůže nikdy být místem (lze o něm tak v přeneseném smyslu hovořit, je to ale primárně způsob poskytování výpočetních služeb). Koneckonců i na většině mýtů a legend je nějaké to větší či menší zrnko pravdy. Více o těch infrastrukturních se dozvíte v přednášce na portálu Symposia.