Gartner IT Symposium/Xpo 2021 – tipy a postřehy z druhého dne (úterý 9.11. 2021)

11.11.2021
Kateřina Kubištová

Připravili jsme pro vás výběr zajímavých přednášek z druhého dne virtuálního Gartner symposia. Jste-li na Symposium registrováni, pak máte možnost si všechny zde uvedené přednášky během příštích tří měsíců opakovaně přehrát, berte tedy náš výběr jako inspiraci a doporučení ke kterému obsahu se vrátit – například společně s kolegy.

Shrnutí obsahu jednotlivých dnů Symposia připravuje redakce informační služby INSIDE (redakce@inside.cz)

Česká brožura Gartner IT Symposia 2021 vám usnadní orientaci v obsahu, programu a klíčových trendech, pokud vám nedorazila v tištěné podobě, nebo preferujete elektronickou verzi, stáhněte si PDF zde.

Pamatujte, že významná část obsahu (v závislosti na typu vaší registrace na konferenci) je dostupná pouze živě, pokud tedy toto shrnutí čtete před koncem Symposia, vydejte se především na jeho online portál a projděte si dostupný interaktivní program, například kulaté stoly, diskuse, workshopy nebo skvělé přednášky „Klinické poradny vyjednávání s dodavateli“ – Vendor Negotiation Clinic.

 

Signature Series: Top strategické předpovědi Gartneru pro rok 2022

Signature Series: Gartner’s Top Strategic Predictions for 2022 and Beyond − Leveraging What We Have Learned

Presented by Daryl Plummer, Distinguished VP Analyst and Gartner Fellow

Lekce kterou si (prozatím) odnášíme z pandemie je jasná: vždy je třeba očekávat neočekávané a být připraven vydat se hned několika strategickými směry současně. Vicepreziden výzkumu a význačný analytik Daryl Plummer ve své přednášce podrobně představil hlavní strategické předpovědi Gartneru jež často navazují na lekce, kterými si prošli lídři byznysu a IT během posledních dvou let otřesů a nejistoty.

Top předpovědi Gartneru pro rok 2022 a další léta:

#1 Do roku 2024 začne 40 % spotřebitelů záměrně fixlovat a podvádět v metrikách pro sledování chování, aby záměrně znehodnotili osobní údaje, které o nich byly shromážděné, a ztížili tak jejich monetizaci.

#2 Do roku 2024 bude 30 % firemních týmů bez šéfa, a to kvůli „samořízení“ a hybridní povaze práce.

#3 Do roku 2025 se díky syntetickým datům omezí shromažďování osobních údajů zákazníků, čímž se předejde 70 % pokut za porušení soukromí.

#4 Do roku 2024 poškodí kybernetický útok některou z kritických infrastruktur natolik, že postižený člen G20 odpoví vyhlášeným fyzickým útokem.

#5 Do roku 2024 bude 80 % dotázaných CIO uvádět modulární redesign podniku pomocí komponovaného přístupu jako jeden z pěti hlavních důvodů zvýšení obchodní výkonnosti podniku.

#6 Do roku 2025 se 75 % společností „rozejde“ s nevhodnými či „nepasujícími“ zákazníky, protože náklady na jejich udržení převýší náklady na získání dobrých klientů.

#7 Do roku 2026 umožní 30% nárůst vývojářských talentů v Africe vytvořit z tohoto regionu přední světový start-upový ekosystém, který bude v růstu rizikových fondů konkurovat Asii.

#8 Do roku 2026 se díky gamifikaci s využitím tzv. non-fungible tokenů (NFT) dostane první podnik mezi deset firem s nejvyšším ohodnocením.

#9 Satelity na nízké oběžné dráze (LEO) rozšíří do roku 2027 pokrytí internetem na další miliardu nejchudších lidí na světě – polovině z nich se tak podaří vymanit z chudoby.

#10 Do roku 2027 nahradí čtvrtinu organizací z žebříčku Fortune 20 společnosti, které se věnují „neurominingu“ a ovlivňují podvědomé chování ve velkém měřítku.

Podrobnější těchto top deseti předpovědí naleznete v české brožuře k Symposiu, jejíž PDF verzi si můžete stáhnout zde.

Přednášku si můžete přehrát na portále Symposia.

Jak řízení IT financí reaguje na digitální iniciativy – a co dál?

How Has IT Financial Management Responded to Digital and What's Next?

Bryan Hayes, Sr Director Analyst, Gartner

Digitální iniciativy pomáhají zvyšovat přidanou hodnotu – to je z pohledu finančního řízení IT asi ta nejdůležitější (a nejlepší) zpráva. Nejsou ale pochopitelně zadarmo – výrazně zvyšují finanční záťěž zejména v oblasti provozních výdajů. Jak tedy na digitální iniciativy pohlížet perspektivou finančního řízení a řízení nákladů v IT, jaké argumenty mohou zejména CIO (ale i CFO) používat na podporu dalšího financování digitálních aktivit a co od sebe “navzájem” mohou IT a finance v souvislosti s digitálním byznysem očekávat bylo tématem přednášky Briana Hayese.

Problém řady organizací spočívá v tom, že přestože hlavním přínosem digitálních iniciativ je (mělo by, může být) zvyšování přidané hodnoty, většina jich je schvalována s ohledem na známé (měřitelné, očekávané) úspory (44 %) a nikoliv s ohledem na známé (měřitelné) zvýšení obratu (24 %), další čtvrtina iniciativ je pak schválena na základě rámcově očekávaných (hypotetizovaných) přínosů či úspor. Zlepšení vazby digitálních iniciativ na přidanou hodnotu kterou pomáhají vytvářet podle Hayese nabízí například produktový model – v něm se totiž pracuje s hodnotovými toky (value streams) a nikoliv s nákladovými centry jednotlivých oddělení.

Finanční ředitelé v současné době počítají se značnými objemy investic do digitálních iniciativ, mají ale často problém s tím, že neví jakým způsobem by měla být (nebo bude) měřena jejich návratnost – některé tradiční postupy (payback, NPV, ROI) nejsou ideální proto že jdou napříč organizací a nejsou schopny podchytit dodatečnou tvorbu přidané hodnoty digitálními iniciativami (vhodnější jsou metriky typu zákaznická spokojenost, tržní penetrace či EPS, ani ty ale neumožňují přesně oddělit a změřit čistý finanční přínos digitálních investic).

Více o tom co může pro jendotlivé organizace znamenat digitální (přidaná) hodnota, jak pracovat s produktovými metodologiemi z pohledu finančního řízení nebo jak touto perspektivou pracovat s řízením výdajů na cloud se dozvíte v přednášece na portále Symposia.

 

Signature Series: Budoucnost práce, znovuvynalezena

Signature Series: Future of Work Reinvented

Graham Waller, Distinguished VP Analyst, Gartner

Je zřejmé, že budoucnost práce je hybridní, ale ne všechny hybridní formy práce jsou stejné. V této přednášce se víceprezident výzkumu Gartneru Graham Waller, podělil o rady pro CIO, jak se připravit na budoucnost práce zaměřené na člověka a navrhnout úspěšný hybridní model řízení práce – například s ohledem na potřeby agilního přístupu.

Klíčové postřehy

- "Osmdesát šest procent zaměstnanců IT by dalo přednost hybridnímu nebo vzdálenému modelu. Pouze 1 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů nepředpokládá ve své organizaci žádnou hybridní práci, jakmile pandemie pomine."

- "Nikdy nebyl lepší čas než právě teď zbavit se zvyklostí z průmyslové éry, jež nás v práci zbytečně omezují. Odpoutání se od rigidní pracovní doby, přehnané závislosti na kanceláři a mánie schůzek může odblokovat nábor zaměstnanců kdekoli a práci kdekoli."

- "Mnoho předpokladů, které jsme v souvislostí s prací hájili, se ukázalo mylnými. Důvěřujte při hledání cesty k novým modelům práce datům, spíše než svému instinktu a zažitým pravidlům."

- "66 % IT zaměstnanců tvrdí, že možnost flexibilní práce ovlivní jejich rozhodnutí zůstat v organizaci." CIO hrají v soutěži o udržení klíčových IT talentů často takřka o vše a mohou tak při nastavení pracovního režimu větší flexibilitu než jaká je uplatňována celopodnikově.”

- "O hybridním modelu byste neměli uvažovat jen z hlediska místa, kde je práce vykonávána – to není to nejdůležitější. Pokud tak uvažujete, riskujete, že propásnete zásadní příležitost změnit pracovní model a skončíte při přetahování o talenty na kratším konci provazu. Možnost pracovat z domova se stala samozřejmostí - nedávný průzkum společnosti Gartner zjistil, že 65 % pracovníků IT by uvažovalo o nové práci nebo pozici pouze tehdy, pokud by jim umožňovala pracovat z místa, které si sami zvolí.”

- "Filozofie práce zaměřená na člověka umožňuje, aby se v boji o (nejen) IT talenty uplatnily zejména nabídky, které jsou v souladu s lidským přístupem.”

- "Hybridní práce by měla být zaváděna způsobem, který je přizpůsobivý a zaměřený především na výsledky – takto zavedené hybridní modely mají největší šanci na to se dlouhodobě udržet. CIO by tedy měl při zavádění hybridního pracovního modelu (pomoci) definovat jasná, dosažitelná očekvávání výsledků – jak v IT samotném, tak napříč podnikem.”

Další informace a podrobnosti naleznete v záznamu přednášky na portálu Symposia.

 

 

Strategický průvodce CIO povykem kolem kvantových počítačů

CIO's Strategy Guide to Navigating the Quantum Computing Hype

Presented by Chirag Dekate, VP Analyst, Gartner

Kvantové počítače a výpočetní technologie jsou možná na hype vrcholu (aktuálně na Gartner  Hype Cycle for Compute Infrastructure, 2021) kdy do nich jsou vkládána přehnaná očekávání, to ale nic nemění na skutečnosti, že mají potenciál stát se jedním z nejvlivnějších přelomů moderní doby. Chirag Dekate, viceprezident a analytic společnosti Gartner, ve svém vystoupení poukázal na klíčové oblasti kde jsou či budou využívány a také první příklady úspěšných kvantových iniciativ.

 

Klíčové postřehy

- "Kvantová výpočetní technika (QC, Quantum Computing) v poslední době coby nový fenomén oslovila a zaujala IT lídry po celém světě."

- "Počet dotazů na analytiky Gartneru ohledně “demystifikace” QC se za poslední 3 roky více než zdvojnásobil, přičemž 20 % z nich pochází přímo od CIO a ředitelů IT."

- "V příštím desetiletí bude QC stále předmětem zájmu: CIO budou napříč dodavateli a poskytovateli služeb narážet na problém s nenaplněnými přísliby a schopnostmi QC…"

- "QC zatím není všeobecně použitelnou či uplatnitelnou technologií, v současné době lze kvantové výpočty nasadit jen ve velmi omezeném okruhu aplikací: optimalizační problémy, organická chemie, materiálové vědy, biochemie a bezpečnost. Gartner nicméně předpokládá, že se tento seznam v příštích 5 až 10 letech rozšíří."

- "Analytici Gartneru identifikovali 3 osvědčené postupy u prvních průkopníků QC: 1) při hledání způsobu využití se zaměřit na možný byznys přínos 2) při výběru partnerů QC se zaměřit na rozvoj dovedností a 3) vytvořit kvantové pracovní skupiny, které zajistí aby znalosti a hodnota zůstaly “zachyceny” v organizaci."

- "QC je komplexní a nelze ho zavést ze dne na den. Úspěšní budou zejména ti CIO, kteří na kvantovou cestu vydají v ten pravý okamžik – což znamená zejména zavčasu.”

 

Pět hlavních důvodů, proč by se CIO měli zajímat o blockchain

Top Five Reasons CIOs Should Care About Blockchain

David Furlonger, Distinguished VP Analyst, Gartner

Proč byste se měli zajímat o blockchain? Třeba proto, že digitální infrastruktura řady podniků či platforem bude (přinejmenším některé) z jeho funkcí, schopností či vlastností potřebovat, nebo proto, že jde o způsob, jak důvěryhodně monetizovat data, nebo proto, že půjde o cestu jak realizovat transakce se stroji-zákazníky, nebo proto nabízí nové možnosti finanční směny a z nich vycházející transformaci obchodního modelu, a konečně také proto, že je to cesta jak vytvářet nové, decentralizované modely governance.

Blockchain se v posledních měsících dostal mimo radar většiny CIO – tedy především většiny CIO na západě, průzkumy Gartneru totiž naznačují, že zatímco CIO z “vyspělého” západu bezmála v polovině případů (45%) nejeví o blockchain zájem a pouze 4 % uvádějí že do něj jejich organizace nějakým způsobem investovala a nasadila jej, v Číně je situace takřka opačná – do blockchainu to investovalo a nasadilo jej 25 % CIO a pouze 24 % o něj nejeví zájem.

To ale může být přinejmenším v některých odvětvích či organizacích chybou. Zda právě vy takovou chybu náhodou neděláte se vám pokusí vysvětlit David Furlonger ve své přednášce – s řadou příkladů nasazení blokchainových či od blockchainu odvozených technologií na portále Symposia.