Gartner IT Symposium/Xpo 2019, Barcelona – závěrečné shrnutí

13.11.2019
Veronika Vápenková

Závěrečné ohlédnutí za tématy a obsahem konference

Byli jste na letošním Symposiu?

Odpovězte prosím na naši anketu – která témata vás nejvíce zaujala, které přednášky a kteří analytici byli nejlepší. //www.surveymonkey.com/r/GSYM2019

Líbila se vám shrnutí témat Symposia připravená redakcí INSIDE?

Každé pondělí vydáváme Observer shrnutí klíčových novinek z českého, slovenského a světového IT doplněné o tipy na zajímavý obsah Gartner (ukázkové vydání zde). Nejste-li ještě odběrateli INSIDE Observer, můžete se s kódem „SYM“ bezplatně zaregistrovat ZDE (pokud již Observer dostáváte, pošlete promo kód svým kolegům).

Videa z letošního Gartner IT Symposia

Kompletní záznam hlavní keynote (Barcelona)

//youtu.be/s4tLNsm9y3k

Krátké video Top 10 Strategich Technology trends for 2019

//youtu.be/nRTRyfIDp4k

Videorozhovory k hlavním tématům letošního Gartner IT Symposia

Poznámka: Vzhledem k nastavení portálu Linkedin je nutné odkazy do prohlížeče překopírovat.

Top 10 strategic tech. trends for 2020 (Brian Burke)

//www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6592102666325774337/

How to get transformation right (Mary Mesaglio)

//www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6592860646830821376/

What CEOs Want from their CIOs (Mark Raskino)

//www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6592745714307092480/

Rozhovor s Malcolmem Gladwellem (Guest Speaker, Orlando)

//www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6592806734719393792/

Top Strategic Predictions 2020 (Daryl Plummer)

//www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6592514188189462528/

The Real Business of Blockchain (David Furlonger)

//www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6592474134750482433/

Gartner CIO Agenda 2020 (Andy Rowsell-Jones)

//www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6592399017831874560/

2019 Symposium Keynote Highlights (Don Scheinbenreif)

//www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6592074611523887104/

 

Registrovaným účastníkům konference připomínáme, že slajdy k většině přednášek jsou k dispozici online na portále Symposia. Můžete si zde také stáhnout audiozáznamy analytických přednášek a nedělní i pondělní keynote (nemáte-li nastavené automatické přihlašování, budete se muset na portál akce přihlásit). Záznamy přednášek dodavatelů a ostatních keynote bohužel nejsou k dispozici.

//events.gartner.com/#/en/navigator/ESC31/agenda?profilematch=false

Slajdy a audiozáznamy jsou dostupné také v mobilní aplikaci Gartner Conference Navigator (ideální pro přehrávání audia například při cestách autem). Aplikace je dostupná pro Android a iOS, podrobnosti a odkazy zde:

//www.gartner.com/en/mobile

Připomínáme, že INSIDE Report připravil k letošnímu Symposiu osmistránkový speciál pokrývající Top předpovědi a technologické trendy pro rok 2020 a další léta. PDF si můžete stáhnout z webu INSIDE.

 

Předchozí shrnutí naleznete online zde:

Gartner IT Symposium / Xpo 2019, Barcelona – nedělní shrnutí (3. 11. 2019)

Gartner IT Symposium / Xpo 2019, Barcelona – pondělní shrnutí (4. 11. 2019)

Gartner IT Symposium/Xpo 2019, Barcelona – úterní shrnutí (5. 11. 2019)

Gartner IT Symposium/Xpo 2019, Barcelona – středeční shrnutí (6. 11. 2019)

 

U Příležitosti Symposia bylo publikováno také několik tiskových zpráv (výběr z jejich obsahu byl zahrnut do shrnutí jednotlivých dnů konference).

 

Build Your Knowledge of YourDigital Dragons

Analytik: Dave Aron (Slajdy a audiozáznam dostupné na portále Symposia)

Téma digitálních obrů, o nichž Dave Aron přednášel na loňském symposiu bylo během letošního roku doplněno o téma digitálních draků – společností, které nejen že jsou velké a topí se v hotovosti, přitahují talenty a umí monetizovat data, ale navíc zvládají také oblast finanční služeb a/nebo logistiky, provozují rozsáhlou cloudovou infrastrukturu, řídí vlivné ekosystémy a jsou v primárně netechnologickém odvětví.

Proč je důležité poznat „svého“ digitálního draka a mít o nich přehled obecně? Zejména proto, že se jedná o jedny z nejkomplexnějších obchodních partnerů, kteří začínají dominovat různým oborům a pronikají i do dalších odvětví – zejména díky tomu, že vedle přirozeného růstu vyznávají taktéž aktivní akviziční strategii.

CEO vnímají digitální obry a draky nacházející se mimo jejich odvětví z menší části jako příležitost (18 %) nebo jako něco, co jejich podnik neovlivní (10 %), častěji je ale chápou jako mírnou (14 %) či významnou (21 %), nebo dokonce existenciální (8 %) hrozbu – většina ale „své“ (relevantní) draky nesleduje a ani nezná. Jak nejlépe dění v této oblasti sledovat a jaké jsou možné strategie vůči digitálním drakům se dozvíte v záznamu a slajdech přednášky.

 

The CIO’s ERP Success Guide: Preparing for the 4th Era of ERP

Analytik: Paul Saunders (Slajdy a audiozáznam dostupné na portále Symposia)

S nástupem digitálních obchodních modelů a digitalizovaných procesů se smysl a role ERP zásadně proměňuje. Ilustruje to i aktuální předpověď analytiků: „Do roku 2023 se tak 40 % velkých podniků posune od strategie zaměřené na monolitický systém od jediného dodavatele směrem k podpoře podnikových obchodních funkcí (EBS – Enterprise Business Capability). Již v roce 2021 pomohou CIO, kteří zvolí přístup „obchodní strategie na prvním místě“, dosahovat o 60 % vyšší přidané hodnoty oproti těm, kdo zůstanou u tradičního přístupu „dodavatel na prvním místě“.

Nová „postmoderní“ podoba, v níž je ERP spíše strategií než uceleným řešením, byla analytiky představena již před několika lety. Jejím základem je jádro ERP obklopené volněji připojenými funkčními doplňky (které mohou být, ale častěji spíše nebývají od stejného dodavatele). Nyní se pomyslné paradigma ERP posouvá od řízení či plánování podnikových zdrojů směrem ke zcela novému pojetí: EBC – Enterprise Business Capabilities.

Koncept EBC má šest charakteristických znaků či prvků:

  • je orientovaný (případně přímo vystavený) směrem k zákazníkovi,
  • významným řídícím prvkem je AI či strojové učení,
  • to pochopitelně znamená že jde o koncept výrazně datově orientovaný,
  • je dostupný prostřednictvím „spotřebních“ technologií (dnes mobilní, výhledově i jiné),
  • rozšiřuje schopnosti (dovednosti) a produktivitu uživatelů,
  • podporuje nové digitální funkce (obchodní) a procesy v podniku.

Koncept EBC úzce souvisí s nástupem nové vlny podnikové agility – v pořadí již třetí (tou první reprezentuje Lean Six Sigma z osmdesátých/devadesátých let, která přišla z výrobní sféry, druhou byl „Agilní manifest“ nastupující postupně po roce 2001 a prosazovaný/vedený obvykle IT oddělením. Nyní přichází éra celopodnikové agility coby iniciativy vedené CEO a podporované celým vrcholným vedením. Ta pokrývá jak interní procesy, včetně back office, tak oblast obchodu a doručování služeb atd.

EBC a postmoderní ERP vyžadují odlišný přístup k plánování – plány v delším horizontu (více než 3 roky) by měly zahrnovat očekávané/možné byznysové dopady a výsledky, užitečné je také pracovat s více hypotézami dalšího vývoje (různé „varianty budoucnosti“).

K jádru postmoderního ERP je zároveň třeba přistupovat odlišně než k napojeným byznys funkcím – zde se opět uplatňuje již před několika lety představený koncept rychlostních vrstev (Pace-Layered Application Strategy), rozlišující přístup k různým částem portfolia podnikových aplikací.

 

Business-Led IT —Shortening Time to Value and Mitigating the Risks

Analytik: Simon Mingay (Slajdy a audiozáznam dostupné na portále Symposia)

Shadow IT, které bylo kdysi chápáno jako přechodný či okrajový problém se v řadě podniků proměnilo v zásadní hybnou sílu – z nejnovějších průzkumů Gartneru vyplývá, že zejména růstově orientovaná část IT rozpočtů se ve stále větší míře nachází mimo IT – v jednotlivých odděleních podniků. To by samo o sobě nemuselo být problémem, jenže vedoucí pracovníci, kteří jsou za tyto rozpočty odpovědní, často opomíjejí důsledné sledování a optimalizaci návratnosti těchto investic.

Typické rozložení IT rozpočtů je 70 % na provoz a 30 % na růst a transformaci byznysu. Z nejnovějších průzkumů analytiků Gartneru ale vyplývá, že IT rozpočty dnes tvoří v průměru jen 64 % celkových výdajů na IT. Zbývajících 36 % je v rukou byznysu – přičemž drtivá většina těchto prostředků jde na růst a transformaci. Vliv byznysu na růstové a transformační IT investice tak v průměru výrazně převyšuje vliv IT (36 % vs. 21 % celkových výdajů na IT).

Návratnost, či přesněji „time to value“ je ale jen jedním z problémů, těmi dalšími jsou řízení rizika a celkové řízení IT nákladů. Úkolem CIO proto do budoucna bude pokusit se zapojit do řízení, governance a vedení IT investic v gesci byznysu. To pochopitelně bude v řadě organizací ožehavé a politické téma – mezi „pákami“, které může CIO se svým týmem aplikovat jsou vedle zavádění governance (ideálně směrem zdola vzhůru) například nastavení jasných pravidel pro onboarding nových řešení nakupovaných byznysem – a jejich vynucování.

Další tipy a doporučení naleznete v původní prezentaci a záznamu přednášky.

 

CIO Guide to RPA (Robotic Process Automation): From Hype to Reality

Analytik: Katie Grove (Slajdy a audiozáznam dostupné na portále Symposia)

RPA (Robotic Process Automation) patří mezi nejrychleji rostoucí SW segmenty a také mezi nejrychleji rostoucí oblasti služeb. Přes zjevné (a zejména rychlé) přínosy čeká řadu organizací vystřízlivění. Analytici Gartenru odhadují, že do roku 2021 bude v nějaké formě „litovat“ svých investic do RPA 40 % organizací, které je učinily – například proto že byly zaváděny nesystematicky, ve formě sil, nebo je prostě není možné dál škálovat.

RPA není všelék, jedná se o jednu z komponent budoucích systémů/řešení, jež by měly zahrnovat mimo jiné vytěžování procesů a procesní analýzu, strojové učení, systémy UX apod – nasazované na řadě míst v organizaci.

Oddělit úlohy závisející na dovednostech, chápání a interpretaci od těch, jež jsou čistě rutinní a repetitivní navíc není snadné. RPA je atraktivní jak u stávajících (zejména legacy) systémů, kde může být velmi lákavou alternativou k nákladnému nahrazení a levnou cestou, jak zvýšit produktivitu, tak u řešení nových. V případě starých (historických) systémů je ale důležité brát v úvahu jak přínosy (méně chyb, produktivita, rychlost nasazení atd.), tak rizika (zatvrzení mizerných procesů, zvyšování technického dluhu atd.) – viz schéma.

U nových řešení patří ke skutečným přínosům RPA zejména standardizace chaotických procesů. Standardizace ale zároveň znamená menší odlišení se – a tedy potenciálně menší obchodní přidanou hodnotu (či konkurenční výhodu). Řešíte-li zda v takové situaci RPA ano či ne, měli byste zohlednit 7 pravidel efektivního přístupu k RPA (první tři lze chápat jako strategická a zbývající čtyři jako spíše taktická).

 

The Financial Side of Digital Business: Lessons From Digital Native Companies

Analytik: Sanil Solanki (Slajdy a audiozáznam dostupné na portále Symposia)

Je vaše IT nákladovým centrem, optimalizátorem byznys procesů nebo tím, kdo podniku pomáhá růst? A jaká je vlastně digitální strategie vašeho podniku? Soustředí se spíše na optimalizaci (zvýšení produktivity, snížení SG&A apod.) nebo na transformaci (hledání nových zdrojů příjmů, zvyšování hrubé marže apod.)?

Ve skutečnosti nejde o volbu buď, anebo – řada digitálně úspěšných podniků řeší obě oblasti. A jaké jsou nejefektivnější strategie?

  1. Zlepšení ekonomicko-zákaznických ukazatelů. Solanki doporučuje, abyste se perspektivou IT zaměřili na náklady na získání zákazníka - CAC (Customer Acquisition Costs) a celkovou hodnotu jeho životního cyklu - CLV (Customer Lifetime Value).
  2. Příležitosti k získání zákazníků a maximalizaci jejich životního cyklu je snazší realizovat se širokou zákaznickou bází. Úspěšnost nových digitálních ekosystémů (a jejich hodnota) souvisí zejména s počtem zákazníků do nich zapojených (jde o aplikaci Metcalfova zákona – hodnota „sítě“ odpovídá druhé mocnině počtu aktivních členů, za zmínku stojí, že počet uživatelů vs. příjmy Facebooku přesně odpovídají Metcalfovu modelu).
  3. Ideální cestou, jak zvýšit hrubou marži, je zaměřit se na provozní páku – Operating Leverage (procentuální změna zisku na každou prodanou jednotku/ procentuální změna obratu na každou prodanou jednotku). Jde v podstatě o princip škálovatelnosti produktu či služby. Dobrým příkladem je Netflix, který nejprve zvýšil svou provozní páku přechodem od zasíláním fyzických nosičů směrem k digitálnímu streamování (odhmotnění služby) a podruhé tak učinil tvorbou vlastního obsahu, na němž postavil hodnotu služby (namísto placení za streamovaný obsah třetím stranám). Klíčem tedy je snižování marginálních nákladů každého dalšího obslouženého zákazníka.
  4. Další cestou, jak zvýšit hrubou marži, je doplnění fyzického produktu o digitální přidanou hodnotu (službu), která má opět minimální marginální náklady.

Další osvědčenou strategií „digitálně narozených“ podniků je freemium model. Ten by v podobném rozsahu u produktu či služby na bázi fyzických aktiv byl jen stěží představitelný, u služby digitální je ale díky minimálním marginálním nákladům ideální cestou, jak oslovit nové potenciální zákazníky. Velký počet neplatících zákazníků sice představuje jistou zátěž, podnik ale výměnou získává data o využívání služby, která lze využít pro její vylepšení či optimalizaci a také pro marketing a konverzi neplatících uživatelů na ty platící. Velmi obtížné je správné nastavení toho, co je zdarma a co už bude placeno – úspěšným příkladem může být podle Solankiho Linkedin, Spotify nebo Dropbox (jako příklad méně úspěšný nás pak napadá Evernote). U freemium modelu pochopitelně existují různé způsoby monetizace – vedle předplatného je to reklama, jednorázový poplatek za používání prémiových funkcí, komisní či transakční poplatky.

 

Vybrané postřehy a výkřiky na závěr

Digital has become business as usual.

You have to learn how to win in the turns.

Digicorp – a destination state for business.

Future of market competition lies between ecosystems, not businesses.