Gartner IT Symposium /Xpo EMEA 2020 Virtual: Středa

12.11.2020
Kateřina Kubištová

Výběr zajímavostí, postřehů a materiálů z letošního Gartner IT Symposia

Materiály, které si můžete stáhnout či přečíst online:

Komponovaný byznys: PDF, komentář na INSIDE.cz

Top strategické technologické trendy pro rok 2021: PDF

Top předpovědi Gartneru pro rok 2021 a následující léta: Zpráva

Shrnutí pondělních zajímavostí: //kpc-group.cz/blog/gartner-it-symposium-xpo-emea-2020-virtual-pondeli

Shrnutí úterních zajímavostí: //kpc-group.cz/blog/gartner-it-symposium-xpo-emea-2020-virtual-utery

 

Signature Series: Gartner’s Top Strategic Predictions for 2021 and Beyond: Resetting Everything / Signature řada: Top strategické předpovědi Gartneru pro rok 2021 a další léta: resetujte vše.

Analytik: Daryl Plummer, Distinguished VP Analyst

Třetí den Gartner Symposia patřil mimo jiné tématu hlavních strategických předpovědí – už tradičně v podání VP analytika Daryla Plummera. Jejich stručný přehled jsme sice publikovali formou tiskové zprávy již dříve (viz odkaz výše), nicméně širší kontext v podání jedné z nejvýraznějších analytických osobností Gartneru rozhodně stojí za přehrání.

Z desítky předpovědí bychom zde vypíchli tyto tři:

 • Do roku 2024 bude 25 % CIO v tradičních velkých podnicích odpovídat za provozní výsledky digitálního byznysu – v podstatě se tak stanou zastupujícími COO. Souvisí to také s růstem významu pozice provozního ředitele (COO, Chief Operating Officer) zejména u digitálně-nativních společností. COO jsou klíčovou komponentou digitálního úspěchu, neboť rozumějí jak byznysu, tak ekosystému, v němž funguje. CIO s hlubokou znalostí technologií se zásadním dopadem na byznys mohou pomoci zvýšit efektivitu svého podniku tím, že přeberou některé z prvků role COO a propojí technologické cíle s cíli obchodními.
 • Do roku 2025 začne být 75 % konverzací v pracovním procesu zaznamenáváno a analyzováno s cílem umožnit odhalit dodatečnou hodnotu či rizika z pohledu podniku. Je to možné zejména proto, že se pracovní konverzace stále více posouvají z tradiční živé osobní komunikace směrem ke cloudovým řešením pro schůzky a jednání, messagingovým platformám a virtuálním asistentům. Ve většině případů tyto nástroje uchovávají digitální záznam těchto konverzací. Analýza konverzací, jež probíhají na pracovišti, bude využívána nejen s cílem pomoct podnikům vyhovět dosavadním předpisům, ale také lépe předvídat budoucí výkonnost a chování. S tím, jak poroste míra využívání těchto „šmírovacích“ technologií, se do centra pozornosti dostanou etické otázky a snaha o prosazení práv na soukromí.
 • Do roku 2025 začnou zákazníci platit nezávislé zákaznické služby, aby vyřešily 75 % jejich zákaznických potřeb. Tradiční postupy v oblasti zákaznických služeb vytvářejí z pohledu zákazníka úzká hrdla a problémová místa. Vyřešení problému mimo oficiální kanály zákaznické podpory je často efektivnější a vede k lepšímu zákaznickému zážitku. Než aby kontaktovali firmu přímo, raději se tak v budoucnu zákazníci obrátí na nezávislé nájemné profesionály v oblasti zákaznických služeb, kteří jsou v dané technologické oblasti experty. CIO by měli včas začít hledat mezi těmito profesionály partnery, aby snížili rizika špatné zákaznické zkušenosti, poškození značky či ztráty příjmů, která by tato nezávislá zákaznická podpora mohla způsobit.

Digital Business Acceleration in Response to COVID-19 / Jak koronavirus urychluje digitální byznys

Analytička: Kristin Moyer, Distinguished VP Analyst

Klíčové postřehy:

 • Nejdůležitějším trendem, který Gartner na trhu momentálně vidí, je akcelerace digitálního byznysu.
 • Koronavirus poskytl CIO příležitost a hybnost urychlit digitální byznys (transformaci) v jejich podnicích, 65 % CIO a 69 % bordů právě o to usilují.
 • Digitální procesy a jejich nástup lze urychlit některými „hacky“ z oblasti řízení a také jasnou definicí toho, co urychlení digitálního byznysu pro podnik či organizaci znamená.
 • V obtížném období je nejlepší cílit „kulturní hacky“ na oblast emocí: naději, hrdost, sounáležitost a příslušnost.
 • CEO využijí v řadě případů koronavirus k redesignu byznysu, nicméně pozvolnějším tempem.
 • Digitální akceleraci byste měli definovat ve dvou liniích 1) digitální „dohánění“ a 2) dělání jiných věcí
 • Někdy je pro zrychlení potřeba nejdřív zpomalit či dát pauzu. To je podstata mnoha „odlišných“ výherních strategií.

Intelligent Operations in the Utilities Industry / Inteligentní provoz v odvětví utilit

Analytik: Lloyd Jones, Senior Director Research Energy & Utilit

Svět utilit je většině z nás, kteří se v něm nepohybujeme, poměrně vzdálen – ve skutečnosti jsme ale všichni jeho součástí, neboť bez utilitních služeb bychom se neobešli doslova ani den. Právě toto odvětví přitom čeká jedna z největších proměn vůbec – bez ní se nedokáže vyrovnat s požadavky, které na něj budou v nejbližších letech a dekádách kladeny novými regulacemi, dotacemi, daněmi pobídkami a nařízeními, ale také vývojem (a dostupností) technologií umožňujícím ve stále větší míře decentralizovat například výrobu elektřiny.

Proměna, kterou si utility projdou, by tak měla zajímat i IT a byznys lídry z jiných odvětví (a rozhodně nejen proto, že se promítne do jejich domácích či podnikových účtů za energie). Podle analytiků se přechod na „inteligentní provoz“ v utilitách odehraje v pěti krocích – první je standardem již po řadu desetiletí, druhý a třetí je v řadě zemí v různém provozním stádiu a čtvrtý se už též objevuje. Ve většině případů je tomu tak ale v rámci prostředí (energetické infrastruktury a zejména mixu) v němž převažují tradiční „předvídatelné“ a „plánovatelné“ zdroje. Skutečná výzva ale přichází až se škálováním požadovaného přechodu na OZE či elektromobilitu – tu dokáže zvládnout až pokročilé řešení inteligentního provozu, schopné obousměrné koordinace a autonomního řízení. Snad ještě podstatnější ale je, že ruku v ruce s inteligentním provozem přichází i změna byznys modelu. Více se dozvíte v přednášce Lloyda Jonese, která je k dispozici pro přehrání na portálu Gartner Symposia.

Use a Composable Business Architecture for the Digital Future / Použijte architekturu modulárního, komponovaného byznysu pro vytvoření digitální budoucnosti

Analytik: Rajesh Kandaswamy, VP Analyst

Pandemie v řadě podniků významě urychlila digitální proměnu a nástup digitálního byznysu. Samotná snaha či touha dělat věci jinak ale často nestačí – zejména staví-li na byznys architektuře jež se zrodila kdysi v průmyslovém (pra)věku. VP analytik Gartneru Rajesh Kandaswamy ve své přednášce detailně ukázal, jak lze vytvořit modulární, komponovanou byznys architekturu, která dokáže rychle nacházet, reagovat na přiležitosti a využívat je, odrážet hrozby a zvýšit celkovou odolnost.

Klíčové postřehy:

 • Modulární, komponovaný byznys je organizace, jež byla navržena tak, aby se dokázala přizpůsobovat v reálném čase a byla odolná otřesům a nejistotě.
 • Komponovaný byznys se dotýká řady aspektů vaší organizace. Zahrnuje architekturu, technologie (základy) a nutnost využívat je důmyslně na všech organizačních úrovních.
 • Modulární, komponovaná byznys architektura je frameworkem, podle nějž stanovíte své priority a investice, není ale obchodním či byznys modelem nebo firemní strukturou.
 • CIO a IT lídři mohou podle tohoto frameworku navrhnout své komponované byznys architektury – zahrnuje šest prvků: 1) průběžnou, stálou strategii, 2) Všezákazníka (Everything customer), 3) Ekosystém směřující k zákazníkovi, 4) modulární technologie, 5) lidské zdroje a stroje a 6) adaptivní provoz. Stačí když si zvolíte některé z uvedených, není nutné ani vhodné vrhnout se rovnou na všechny.

A Master Class in Storytelling and Presenting: A Guide for When You Need to Say Things Better / Škola vypravěčství a prezentování: co dělat, když potřebujete věci říkat lépe

Analytik: Ed Gabrys

Současná situace změnila ve vnitrofiremní komunikaci řadu věcí. Jak poznamenala v jednom z nedávných dílů podcastu Gartneru (ThinkCast) analytička Mary Mesaglio, jednou z nich je vítězství obsahu nad formou. Ve většině firem už tak nehraje roli, zda důležité věci říkáte ve skvěle padnoucím obleku na videu natočeném profesionálním kameramanem – podstatný je obsah sdělení a způsob jakým jej vyprávíte. Škola vypravěčství se tak hodí všem kdo musí čas od času něco říkat, vysvětlovat či přednášet – podřízeným, nadřízeným, zákazníkům, nebo třeba domácí rodinné radě.

První co je dobré vědět: jak dlouho udrží vaše „publikum” pozornost. Nejedná-li se o populární rybku Dory s méně než desetivteřinovou pamětí, nebo půlminutový „výtahový pič”, máte obvykle necelé tři minuty (YouTube), nebo 10-20 minut (TED přednášky mají 18).

Co tedy při vyprávění a prezentacích funguje? Klíčem jsou pozornost, představivost a nečekanost.

Získejte jejich pozornost:

 • Buďte osobní, nabídněte svůj vlastní úhel pohledu a také co myslíte, že se stane (nebo nestane), pokud ostatní na váš úhel pohledu nepřistoupí.
 • Dejte sdělení jasný tvar – příběh, komedii, drama, romanci nebo horor.

Stimulujte jejich představivost:

 • „Máme vycházkové hole, asi takhle dlouhé,” sděluje v jedné z klasických Cimrmanovských přednášek telefonem telefonista Weigel telefonistovi Smoljakovi. Někdy je prostě lepší nepopisovat slovy ale ukazovat – nemusí jít o konkrétní obraz, ale pouze o schematickou ilustraci nebo detail, něco zapamatovatelného.
 • Pomozte obrazem (ilustrací) příběhu – některé věci sděluje lépe než text. Telefonista Weigel pochopitelně ukazovat nemohl – ale i pro takové situace (bez přenosu obrazové informace) je v přednášce Eda Gabryse pár tipů.

Narušte jejich očekávání

 • Překvapte je. Ed Gabrys připoměl přednášku Billa Gatese na Tedu v roce 2009 – hovořil tehdy o malárii, a tak na podium přinesl zavařovačku plnou komárů, které do publika vypustil se slovy: “Malárii pochopitelně přenášejí komáři. Nějaké sem přinesl, abyste to také mohli zažít. Necháme je poletovat nad hledištěm. Není důvod, aby to znali jen chudí lidé. A nebojte se, tihle komáři nejsou nakažení.”
 • Překvapením může ale být i nečekaná pauza – po ní ovšem musí přijít něco adekvátně důležitého.
 • A samozřejmě překvapivý může být i humor. Buďte ale opatrní, říkat vtipy je umění a použít je cíleně během přednášky či proslovu je jeho zvláštní kategorií.

Analytici v Gartneru mají vypravěčství spíše jako doplňkovou disciplínu či zálibu – jistě existují specializovanější zdroje a autority na toto téma, pokud ale chcete se zdokonalováním začít, je přednáška Eda Gabryse dobrým startovním bodem (pokračovat pak můžete s několika studiemi Gartneru na toto téma, které v jejím závěru doporučuje).