Gartner identifikoval Top trendy pro oblast infrastruktury a provozu v roce 2023

14.12.2022
Kateřina Kubištová

Šest trendů, jež budou v příštích dvanácti až osmnácti měsících významně ovlivňovat oblast infrastruktury a provozu IT, představili analytici na konferencích Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies, které se uskutečnily na přelomu listopadu a prosince v Londýně a Los Angeles.

„Změny, jimž dnes týmy infrastruktury a provozu čelí, mění pohled na způsob nákupu, nasazení a správy technologických řešení s cílem dosáhnout optimálních obchodních výsledků,“ říká viceprezident výzkumu Gartneru Jeffrey Hewitt. „Rychle rostoucí složitost řešení a implementačních scénářů pak přidává další výzvy v oblasti dovedností, rolí a kariérního rozvoje, na něž je třeba hledět novou perspektivou.“

Trendy, jež budou ovlivňovat oblast infrastruktury a provozu (I&O) v roce 2023:

 

#1: Secure Access Service Edge (SASE)

SASE je typicky produkt jednoho dodavatele, který se prodává jako integrující služba usnadňující digitální transformaci. Propojuje a zabezpečuje uživatele, zařízení a lokality při jejich práci a přístupu k aplikacím odkudkoli. Společnost Gartner předpokládá, že celkové celosvětové výdaje koncových uživatelů na SASE dosáhnou v roce 2023 výše 9,2 miliardy dolarů, což představuje 39% nárůst oproti roku 2022.

„Hybridní práce a neúprosný přechod ke cloud computingu urychlily zavádění SASE,“ vysvětluje Hewitt. „SASE umožňuje uživatelům bezpečné připojení k aplikacím a zvyšuje efektivitu správy. Týmy I&O zavádějící SASE by měly upřednostňovat řešení od jednoho dodavatele a integrovaný přístup.“

 

#2: Udržitelné technologie

Udržitelné technologie znamenají pojmout IT v kontextu fungování a udržitelnosti byznysu (podniku) i zákazníků. Znamená to, že nejde jen o (pozn. red.: více či méně nařizované) ESG (environmentální, správní a společenské) aspekty, ale také (pozn. red.: chtělo by se říci především) o aspekt ekonomický. Průzkumy Gartneru ukazují, že 87 % členů nejvyššího vedení podniků plánuje v příštích dvou letech navýšit investice do udržitelnosti, a tak I&O musí tento trend akceptovat a podpořit.

„Pro I&O jde o příležitost stát se klíčovou součástí úsilí o udržitelnost podniku,“ konstatuje Hewitt. „Od zlepšení udržitelnosti datových center a cloudu až po přijetí oběhového hospodářství IT zařízení může I&O podporovat udržitelné technologie zlepšením provozní efektivity a výkonnosti infrastrukturních aktiv.“

 

#3: Platformní inženýrství

Platformní inženýrství představuje spojení různých součástí infrastrukturních technologií a nástrojů pro jejich správu, jako jsou nástroje pro správu aplikačních zdrojů (Application Resource Management, ARM), monitorování výkonu aplikací (Application Performance Management, APM), monitorování digitální zkušenosti (Digital Experience Monitoring, DEM) a nástroje pro řízení digitální platformy (Digital Platform Conductor, DPC). Platformní inženýrství v I&O pojetí umožňuje uživatelsky řízenou, samoobslužnou infrastrukturu a její nasazování způsobem, který rozšiřuje princip průběžné, kontinuální integrace a delivery, čímž se dále zvyšuje agilita, rychlost, efektivita, bezpečnost a soulad s předpisy prostřednictvím I&O.

 

I&O může začít se zaváděním platformního inženýrství tím, že zjistí, jaké dovednosti a kompetence v I&O organizaci chybějí, a vytvoří plán, jak tyto mezery zaplnit. Přijetí postupů, jako je automatizace, pak může umožnit či zlepšit samoobslužnost.

 

#4: Hodnotová inovace v bezdrátové oblasti

V I&O oblasti je třeba se zaměřit hned na několik bezdrátových technologií, jež mohou představovat obchodní příležitosti nad rámec běžné konektivity. Jde například o překryvy různých klasických technologií včetně Wi-Fi, 5G, Bluetooth a HF (vysokofrekvenční), které konektivitu usnadňují a nabízejí inovační potenciál.

„Hodnotové inovace v bezdrátové oblasti přinášejí lepší, škálovatelnou návratnost investic do bezdrátových technologií a činí z nich strategickou inovační platformu,“ říká Hewitt. „Nicméně jde o poměrně složitou oblast, pro niž jsou nezbytné některé nové typy dovedností – například v oblasti integračních schopností či implementace sledování bezdrátové zkušenosti.“

 

#5: Oborové cloudové platformy

Veřejný cloud nemusí nabízet jen jeden střih a velikost pro všechny. Alternativou ke snaze vytvořit potřebné řešení nákupem a propojováním různých cloudových služeb jsou či budou právě oborové cloudy. Nabídnou preintegrované řešení, které sice není šité na míru, ale vyhoví konkrétním potřebám určitého vertikálního trhu (odvětví).

Oborové cloudové platformy představují kombinaci tradičních cloudových služeb s funkcemi upravenými na míru konkrétnímu odvětví či oboru. Organizace hledající rychlejší cestu k návratnosti a tvorbě přidané hodnoty mohou navíc využít principy komponovatelnosti (composability) a poskládat potřebné digitální produkty a služby čerpající z inovací napříč obory. Gartner očekává, že do roku 2027 začne v souvislosti se snahou urychlit byznys iniciativy oborové cloudové platformy používat více než 50 % podniků.

 

#6: Sílící boj o talenty

S rostoucím počtem digitálních implementací a iniciativ roste v I&O organizacích také poptávka po široké škále dovedností a specializací. Odborníků s vysoce žádanými znalostmi, dovednostmi či schopnostmi (ať už jde o cloud, automatizaci, pokročilou analytiku nebo něco jiného) je ale omezený počet. Stále častěji jsou navíc vyhledáváni v rámci obsazování I&O pozic na straně byznysu, což přiostřuje boj o talenty jak na pracovním trhu, tak uvnitř organizací.

„Boj o specialisty s těmito novými dovednostmi je dobrou zprávou pro lídry v I&O oblasti, protože jim vytváří nové kariérní příležitosti, zároveň ale vede k tomu, že obsazování I&O týmu a retence jeho členů jsou náročnější,“ vysvětluje Hewitt. „Lídři odpovědní za I&O oblast tak musejí začít systematičtěji uvažovat o hodnotových propozicích v rámci svých týmů. A také například zvážit nástroje, jež umožní včas určit požadavky a potřeby nových specializací a vzdělávacích postupů s cílem rozšířit dovednosti a znalosti současných zaměstnanců a snížit riziko, že odejdou do jiných oddělení, týmu či ke konkurenci.“

 

Více se můžete dozvědět také v on-demand webináři Gartneru (anglicky): The Gartner Top Trends Impacting I&O for 2023 and Beyond.

 

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.