Gartner: Geopolitická rizika jsou pro CIO příležitostí

31.8.2022
Kateřina Kubištová

Výzvy v oblasti řízení IT a technologií související s mezinárodní politikou podle analytiků Gartneru znamenají, že by CIO zejména v nadnárodních organizacích měli uchopit téma digitální geopolitiky. Dopady geopolitických změn na CIO, IT a technologie budou jedním z témat konference Gartner IT Symposium/Xpo 2022, která proběhne 7. – 10. listopadu v Barceloně.

Podle průzkumu společnosti Gartner, považuje 41 % správních rad geopolitické mocenské změny a otřesy za jedno z největších rizik s možným dopadem na výsledky podniků.  Analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2026 70 % nadnárodních podniků přehodnotí své působení v jednotlivých zemích, s cílem snížit svou geopolitickou zranitelnost.

„Digitální geopolitika je nyní jedním z nejrušivějších trendů, kterým musí CIO čelit. Mnoho informačních ředitelů se potýká s dopady obchodních konfliktů, nebo legislativy jedné země, která ovlivňuje jejich globální působení, případně omezeními, které byly uvaleny vládami na pořizování a používání digitálních technologií,“ říká Brian Prentice, VP analytik společnosti Gartner. „Musí se s touto novou realitou smířit a připravit se na její dopady.“

Geopolitika zkoumá zeměpisné aspekty mocenských poměrů v mezinárodních vztazích. Soupeření mezi národy se projevuje v mnoha oblastech, včetně ekonomické, vojenské a společenské. Vzhledem k rostoucímu významu IT technologií v každé z těchto sfér, se digitální geopolitika stává samostatným faktorem mocenského vlivu.

Podle analytiků Gartneru musí CIO hrát klíčovou roli při vyhodnocování podnikových rizik a, v případě potřeby, odpovídajícím způsobem přebudovat digitální systémy. Musí brát v potaz čtyři různé aspekty digitální geopolitiky (viz obr.).

Ochrana digitální svrchovanosti

Digitální suverenita bude hlavním zdrojem složitých a rozšiřujících se povinností především nadnárodních podniků v oblasti dodržování právních předpisů. Bude se tak dít především prostřednictvím legislativních a regulačních pravomocí států, jako jsou předpisy o ochraně osobních údajů (např. GDPR). Pravomoci států v digitální sféře budou nicméně stále častěji extrateritoriální povahy, tedy budou překračovat rámec vnitrostátních předpisů. Společnosti, které jednají s občany určitého státu, budou nuceny dodržovat jeho zákony, a to bez ohledu na to, kde společnost sídlí nebo kde daní občané bydlí.

CIO se musí aktivně podílet na zajištění toho, aby provozní IT modely a postupy společnosti odrážely aktuální platné zákony a předpisy. Jejich úkolem je znát právní prostředí a vysvětlovat ostatním vedoucím pracovníkům, jak specifické uspořádání IT podporuje dodržování souladu s předpisy napříč podnikem.

Rozvoj lokálního technologického průmyslu

Hi-tech firmy se těší velkému zájmu politiků na celém světě vzhledem ke své velikosti, rychlému růstu, strategickému významu, potenciálu generovat příjem z daní a pracovní příležitosti či absenci nároků na specifické národní zdroje.

Vlády mnoha států investují do rozvoje domácího technologického sektoru. Například Spojené státy se snaží řešit relativní nerovnováhu v globální výrobě čipů novou legislativou CHIPS for America (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America). Australská vládní strategie Digital Economy Strategy 2030 pak zahrnuje budování dynamického a rozvíjejícího se technologického sektoru jako jeden z hlavních pilířů rozvoje digitální ekonomie.

Úsilí států o rozvinutí domácího technologického průmyslu nabízí CIO a IT lídrům příležitost k aktivní spolupráci s vládami. Musí vyhledávat konkrétní iniciativy v zemích, které nejlépe skloubí lokální expertizu a vládní podporu inovací.

Nezbytná vojenská síla

Rostoucí digitalizace národních vojenských a bezpečnostních operací omezí dostupnost některých technologií v určitých zemích. Podniky i jejich CIO jsou ovlivněni nově vznikající sférou kybernetického válčení, stejně jako digitalizací stávajících vojenských a bezpečnostních technologií.

CIO již nemohou počítat se samozřejmou dostupností podnikem používaných technologií v žádné zemi, v níž působí. Mohou se dostat do situací, kdy jim bude omezen výběr dodavatelů, nebo nařízen dodavatel konkrétní. Aby minimalizovali narušení běžného provozu firmy, CIO musí zřídit orgán (např. CoE – Center of Excellence) pro dodavatelská a technologická rizika, který bude pověřený pravidelným vyhodnocováním, nakolik jsou klíčoví dodavatelé vystavěni měnícím se vládním omezením.

Přímá kontrola nad kyberprostorem

Soupeření jednotlivých států o kontrolu nad kyberprostorem bude mít dopad na činnost podniků. Jak se IT proplétá všemi aspekty společnosti, tak se státy snaží zajistit, aby jejich vlastní technologie odrážely a podporovaly jejich základní hodnoty a chránily jejich občany. Vlády tak stále častěji dochází k závěru, že potřebují zabezpečenou národní digitální infrastrukturu.

Vládní snahy o kontrolu nad správou kyberprostoru jsou mimo vliv CIO, ale budou mít zásadní dopad na schopnost podniků působit na mezinárodní úrovni. Uspořádáním každoroční informační schůzky o aktuálním stavu kyberprostoru mohou IT lídři informovat nejvyšší vedení organizace, jaké má (či bude mít) toto mezinárodní soupeření o kontrolu nad kyberprostorem dopady na provoz podniku.

Klienti společnosti Gartner si mohou přečíst více ve studiích  “What Forces Are Driving Digital Geopolitics and Where CIOs Should Focus” a “3 Critical Actions for Executives to Cope With Long-Term Impacts of Geopolitical Tensions.”

O hlavních prioritách  CIO v roce 2022 se dozvíte v bezplatné e-knize Gartneru 2022 Leadership Vision for Chief Information Officers..

Na konferenci Gartner IT Symposium/Xpo 2022 7.-10. října 2022 v Barceloně se ředitelé IT a podnikoví lídři odpovědní za IT a technologie dozvědí více nejen o geopolitických rizicích a o tom, jak se s nimi vyrovnat a jak najít vizi a zajistit výsledky potřebné k tomu, aby se jejich organizace dostaly na vyšší úroveň. Sledujte novinky a aktualizace z konferencí na Twitteru pomocí hashtagu #GartnerSYM.

 

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.