Gartner Data & Analytics Summit 2023 Londýn: Den 2. Nejdůležitější události a novinky

30.5.2023
Kateřina Kubištová

Přinášíme vám novinky a zajímavosti z konference Gartner Data & Analytics Summit, která se koná tento týden v Londýně ve Velké Británii. Níže najdete souhrn hlavních novinek a postřehů, jež na konferenci zazněly.

Keynote, přednášky zmíněné níže i další obsah je obvykle registrovaným účastníkům konference dostupný formou prezentačních slajdů a audio- či videozáznamů po několik následujících týdnů na portálu konference nebo v konferenční appce Gartneru – můžete tak snadno zhlédnout to, co jste v rámci konference nestihli, případně se k některým tématům bavit, zhlédnout/poslechnout si je s kolegy a snáze o nich diskutovat.

Tip na přednášku:

Předejděte chybám při nasazování datových úložišť/datových jezer – zaměřte se důsledně na jejich požadavky (Avoid Data Lake Failures by Addressing Modern Lake Requirements)

Přednášející: Roxane Edjlali, Senior Director Analyst, Gartner

Většina neúspěchů datových jezer je důsledkem podcenění projektových zdrojů nebo opomenutí potřebných technologií. Organizace podceňují dovednosti, čas, objemy dat, požadavky na návrh, správu a přizpůsobení svých tradičních zvyklostí novému paradigmatu datového jezera. V tomto bloku Roxane Edjlaliová, senior ředitelka analytické společnosti Gartner, vysvětlila četné požadavky moderního víceúčelového datového jezera, tak aby se organizace mohly vyvarovat chyb.

Nejdůležitější postřehy

 • „Datová jezera jsou důležitá, protože doplňují tradiční datové sklady a umožňují pokročilou analytiku.“
 • „Jak si uživatelé uvědomují potenciální obchodní přínos datového jezera, optimalizují datová jezera tak, aby podporovala více způsobů užití nad rámec datové vědy a datových skladů.“
 • „Dejte si pozor na provozní závislosti – to, že se datové jezero stane zdrojem dat pro provozní systémy, může znamenat, že jej budete muset učinit mnohem provozně robustnějším.“
 • „Datová jezera budou hrát roli v celkovém datovém ekosystému organizace.“
 • „Zaměřte se na poskytování byznys hodnoty: navrhněte datové jezero pro různé způsoby použití.“
 • „Pro datové jezero si připravte potřebné znalosti a lidské zdroje.“
 • „Ujistěte se, že se vaše jezero nezakalí. Povolená data opatrujte, spravujte a zabezpečte.“

Tip na přednášku:

Jak získat, udržet a nepustit talenty pro týmy zabývající se daty, analýzou a umělou inteligencí? (How to Attract, Sustain and Retain Talent for Your Data, Analytics and AI Teams)

Přednášející: Jorgen Heizenberg, viceprezident pro analytiku, Gartner

Vedoucí pracovníci v oblasti dat a analytiky potřebují správné lidi a dovednosti, aby mohli urychlit digitální byznys a dosáhnout měřitelných výsledků. V této přednášce se Jorgen Heizenberg, viceprezident pro analytiku ve společnosti Gartner, podělil o několik tipů pro řízení a rozvoj celého mixu dovedností nezbytných pro vybudování úspěšných týmů pro data, analytiku a umělou inteligenci.

J. Heizenberg se mimo jiné zaměřil na to, jak nevhodné nastavení náborových kritérií eliminuje příliš mnoho kandidátů.

Nejdůležitější postřehy

 • „Hledejte talenty pro oblast D&A mimo organizaci pomocí netradičních přístupů, například najímáním atypických zaměstnanců*. Najímejte spíše podle potenciálu než podle zkušeností.“
 • „Přehodnoťte přístupy založené na technologiích a vytvořte strategii pro D&A talenty, která se více soustředí na lidské potřeby.“
 • „Vytvořte kulturu, která upřednostňuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, rozvoj dovedností a emocionální pohodu.“
 • „Běžná mylná představa je, že potřebujeme vyškolit více lidí v dovednostech v oblasti D&A. Skutečnost je taková, že potřebujeme, aby rozuměli tomu, jak podpořit zainteresované kolegy z byznysu v jejich cílech a záměrech.“
 • „Nejde o to, najít přesnou osobu na danou pozici, ale identifikovat pracovníky se správným portfoliem zkušeností a/nebo potenciálem v oblasti D&A, technologií, domén a měkkých dovedností.“
 • „Odměňování je pro udržení zaměstnanců důležité, ale není jediným faktorem. Pokud se vám podaří zlepšit spokojenost zaměstnanců pomocí dvou nebo tří sekundárních incentiv, může to překonat nebo převážit význam výše platu.“
 • „Udržte si talentované pracovníky v oblasti D&A vytvořením větší rovnováhy v týmu D&A prostřednictvím rozmanitosti lidí, rolí a cest profesního růstu či rozvoje.

Tip na přednášku:

Takže vy chcete být CDAO? (So You Want to Be CDAO?)

Přednášející: Sally Parkerová, Senior Director Analyst, Gartner

Data a analytika jsou pro úspěch moderního podniku nezbytné a k jejich realizaci je zapotřebí odpovědný vedoucí pracovník. V této přednášce se Sally Parkerová, Senior Director Analyst společnosti Gartner, podělila o klíčové rysy, které by měl ředitel pro data („Chief Data Officer“, CDO) ztělesňovat (nebo je garantovat), jaká očekávání jsou do této role vkládána a co dělat, jestliže se do ní dostanete.

Nejdůležitější postřehy

„CDAO označuje roli podnikového lídra, jehož hlavní odpovědností je vytváření přidané hodnoty pomocí datových a analytických prostředků organizace a datového a analytického ekosystému.“

Průzkum společnosti Gartner zjistil, že mezi tři hlavní odpovědnosti CDO patří datová a analytická strategie, dohled nad datovými a analytickými iniciativami a vytváření a zavádění řízení a správy informací (information governance).

„CDO, kteří se soustředí pouze na data, budou mít problém být efektivní a vytvářet hodnotu.“

CDO musejí ztělesňovat tři vlastnosti:

 • Dirigent – vede orchestraci změny na kulturu založenou na datech. Často jako hlavní hybatel.
 • Skladatel – řídí obchodní inovace založené na datech a možnosti jejich monetizace.
 • Performer – řídí realizaci stabilní, pragmatické obchodní hodnoty prostřednictvím aplikovaných znalostí/zkušeností/vhledů.

„Ředitelé CDO, kteří ztělesňují všechny tři typy, se intenzivně podílejí na iniciativách digitální transformace a jsou efektivnější při vytváření přidané hodnoty byznysu.“

CDAOs, kteří zakládají své D&A strategie na podnikových strategiích a vizích, jsou úspěšnější než ti CDAOs, již jsou od podnikové strategie odtrženi.

Užitečné odkazy:

Portál konference //www.gartner.com/en/conferences/emea/data-analytics-uk

Konferenční navigátor pro účastníky //nav.gartner.com/go/BIE24I

Webináře Gartneru na téma Data, Analytika a AI (on-demand, dostupné bezplatně)

Podrobnější popis Top 10 trendů pro data a analytiku naleznete ve zpravodaji INSIDE Observer: