Gartner Data & Analytics Summit 2023 Londýn: Den 1. Nejdůležitější události a novinky

30.5.2023
Kateřina Kubištová

Přinášíme vám novinky a zajímavosti z konference Gartner Data & Analytics Summit, která se koná tento týden v Londýně ve Velké Británii. Níže najdete souhrn hlavních novinek a postřehů, jež na konferenci zazněly.

V rámci prvního dne z konference doporučujeme především úvodní keynote analytiků Gartneru o cílevědomém řízení a zvyšování vlivu dat a analytiky na výsledky, dále přednášky věnované hlavním trendům v oblasti dat a analytiky (D&A) v roce 2023 a také přínosům, rizikům a příležitostem daným rychlým rozvojem umělé inteligence (AI).

Keynote, přednášky zmíněné níže i další obsah je obvykle registrovaným účastníkům konference dostupný formou prezentačních slajdů a audio- či videozáznamů po několik následujících týdnů na portálu konference nebo v konferenční appce Gartneru – můžete tak snadno zhlédnout to, co jste v rámci konference nestihli, případně se k některým tématům bavit, zhlédnout/poslechnout si je s kolegy a snáze o nich diskutovat.

Tip na přednášku:

Úvodní keynote Gartneru: Veďte k cíli. Zaměřte se na důvěru. Dosáhněte změny. (Gartner Opening Keynote: Lead for Purpose. Connect With Trust. Make an Impact.)

Přednášející: Pieter den Hamer, viceprezident výzkumu a analytik, a Georgia O’Callaghan, ředitelka výzkumu a analytička společnosti Gartner.

Vedoucí pracovníci v oblasti dat a analytiky (D&A) mohou svým organizacím přinášet stále vyšší hodnotu. V této přednášce Pieter den Hamer a Georgia O’Callaghan zdůraznili nové možnosti, jak mohou vedoucí pracovníci v oblasti D&A navázat kontakt se zúčastněnými stranami, řešit nedostatek dovedností a vést cílevědomě, tak aby dosáhli transformace založené na datech, která je pro úspěch nezbytná.

Nejdůležitější postřehy

 • „Nejčastějšími překážkami úspěchu iniciativ v oblasti D&A jsou problémy související s lidskými zdroji, jako jsou nedostatek dovedností, nedostatečné zapojení byznysu, potíže s přijímáním změn a nízká datová gramotnost v celé organizaci.“
 • „Vedoucí pracovníci v oblasti D&A stále nemluví jazykem byznysu, jsme však pod silným tlakem, abychom demonstrovali hodnotu našich iniciativ ostatním kolegům a vedoucím pracovníkům z byznysu.“
 • „Velká část toho, co děláme v oblasti D&A, je podpora realizace strategií, které se z definice odehrávají v delším časovém období. Potřebujeme nový způsob, jak mluvit o investicích do D&A, abychom ukázali jejich budoucí dopad a to, jak naplňují potřeby více zainteresovaných stran.“
 • „Přemýšlejte o tom, jak mluvit jazykem byznysu. Nyní více než kdy jindy musejí lídři v oblasti D&A zajistit překladovou vrstvu mezi svými iniciativami v oblasti D&A a klíčovými prioritami organizace.“
 • „Učiňte z business stakeholderů hrdiny svého příběhu o obchodní hodnotě tím, že splníte jejich KPI a umožníte dosažení jejich cílů tak, že je propojíte s daty a analytickými vhledy.“
 • „Kultura je důvodem, proč říkáme, že selháváme. Ani nejvýše postavení manažeři ve vaší organizaci nemohou změnit celou kulturu, můžete však změnit kulturu ve svém nejbližším okolí na kulturu založenou na datech.“

Tip na přednášku:

Top trendy v oblasti dat a analytiky v roce 2023 (Top Trends for Data and Analytics in 2023)

Přednášející: Rita Sallamová, význačná viceprezidentka a analytička, Gartner

Hlavní trendy v oblasti technologií a praxe v oblasti dat a analytiky (D&A) pomáhají předvídat změny a přeměnit nejistotu v příležitost. Rita Sallamová, Distinguished VP Analyst ve společnosti Gartner, se ve své přednášce podělila o tipy, jak mohou organizace tyto trendy využít k podpoře nového obchodního růstu, zvýšení efektivity, odolnosti a inovací.

„Nejdůležitější trendy v oblasti technologií a postupů pro řízení a správu dat a analytiky vytvářejí nové zdroje hodnoty tím, že pomáhají organizacím předvídat změny a transformovat extrémní nejistotu v nové příležitosti.“

Deset hlavních trendů v oblasti D&A v roce 2023:

#1 Optimalizace přidané hodnoty (Value optimization)

#2 Řízení AI rizik (Managing AI risk)

#3 Pozorovatelnost (Observability)

#4 Sdílení dat jako nezbytnost (Data sharing is essential)

#5 Udržitelnost dat a analytiky (D&A sustainability)

#6 Praktická datová osnova (Practical data fabric)

#7 Nastupující AI (Emergent AI)

#8 Konvergované a komponovatelné ekosystémy (Converged and composable ecosystems)

#9 Konzumenti se stávají tvůrci (Consumers become creators)

#10 Klíčová rozhodnutí stále přísluší lidem (Humans remain the key decision makers)

Podrobnější popis všech deseti trendů naleznete v našem týdenním zpravodaji INSIDE Observer:

Jestliže se vám Observer líbí, objednejte si jeho odběr (Promo kód: DA2023)

Výběr zpráv z Observeru můžete také poslouchat jako podcast Spotify  Apple  RSS

Tip na přednášku:

Dopady ChatGPT a generativní AI na podniky (The Enterprise Implications of ChatGPT and Generative AI)

Přednášející: Anthony Mullen, viceprezident pro analytiku, Gartner

Vzhledem ke svému obrovskému záběru a široké použitelnosti pro různé způsoby nasazení představují základní (fundamentální) modely, jako je ChatGPT, významný pokrok v oblasti umělé inteligence, ale hlavní rizika, která přinášejí, ještě nejsou zcela pochopena. Anthony Mullen, viceprezident analytické společnosti Gartner, v této přednášce diskutoval o výhodách, rizicích a příležitostech, jak pomocí těchto modelů vytvářet přidanou/obchodní hodnotu a zároveň minimalizovat rizika.

Nejdůležitější postřehy

 • „ChatGPT (a rodina základních modelů generativní umělé inteligence) je první široce známou technologií umělé inteligence, která zpochybňuje jedinou vlastnost, o níž si lidé vždy mysleli, že v ní budou mít navrch nad stroji: kreativitu.“
 • „Ačkoli se jedná o významný pokrok, fundamentální modely stále vyžadují pečlivé trénování a mohou poskytovat nepřijatelné výsledky vzhledem ke své povaze ‚černé skříňky‘.“
 • „Základní či fundamentální modely (FM) a na nich vybudované velké jazykové modely (LLM) představují obrovský posun v oblasti umělé inteligence díky svému masivnímu předtrénování, které je činí efektivními při učení s několika málo pokusy či nulovým počtem pokusů, což zvyšuje jejich všestrannost.“
 • Pět osvědčených postupů, které je třeba zavést na samotném počátku práce s generativní AI:
 • Vytvořte poziční dokument, ve kterém nastíníte přínosy, rizika, příležitosti a plán nasazení „fundamentálních modelů“.
 • Zvolte předtrénované modely specifické pro danou úlohu.
 • Zaveďte odpovědné postupy v oblasti umělé inteligence, abyste zabránili zneužití a zmírnili nezamýšlené projevy AI.
 • Usnadněte bezproblémovou interakci mezi strojem a člověkem prostřednictvím redesignu UX, smyčky zpětné vazby a vzdělávání v oblasti dotazovacího inženýrství (prompt egineering).
 • Jmenujte inkubační tým.

Užitečné odkazy:

Portál konference //www.gartner.com/en/conferences/emea/data-analytics-uk

Konferenční navigátor pro účastníky //nav.gartner.com/go/BIE24I

Webináře Gartneru na téma Data, Analytika a AI (on-demand, dostupné bezplatně)

Podrobnější popis Top 10 trendů pro data a analytiku naleznete ve zpravodaji INSIDE Observer: