Digitální zručnost pomůže transformaci IT i byznysu

28.3.2018
lukas.erben@inside.cz

Digitální zručnost (Digital Dexterity) je podle analytiků společnosti Gartner jedním z faktorů urychlujících digitální transformaci. Budete-li při sestavování a obsazování vašich IT (ale i byznysových) týmů v podniku či organizaci pamatovat na principy digitální zručnosti, budete mít mnohem lepší výchozí pozici pro realizaci transformačních projektů a procesů.

Co je digitální zručnost?

Digitální zručnost vychází z nového způsobu uspořádání organizací a kombinace znalostí a dovedností důležitých pro nové typy digitálních pracovních prostředí umožňujících vyšší produktivitu – aby se organizace změnily navenek, musejí se nejprve změnit uvnitř. „Pro rozvoj a škálování jsou třeba digitálně zruční lidé. Takoví, kteří umějí spolupracovat, jsou agilní, analytičtí, inovativní a tvůrčí,“ vysvět­luje viceprezidentka Gartneru Tina Nunnová. „Jsou to lidé, kteří mají schopnost i touhu zkoumat a využívat současné i nastupující technologie pro dosažení lepších obchodních výsledků.“

Digitalni zrucnost

Kultura digitální zručnosti.

Kultura digitální zručnosti vychází ze tří základních stavebních kamenů: technologií, aktivního zapojování a různorodosti. Mezi vhodné tech­nologie patří například ty oriento­vané na uživatelský zážitek nebo dovednosti a postupy jako designově orientované myšlení a řízená navigace. Vhodné je také investovat do SaaS aplikací, s jejichž pomocí zvládnou zaměstnanci sami úkoly, jako jsou vi­zualizace dat nebo integrace aplikací, a sledovat možnosti nasazení novinek, jako jsou virtuální asistenti.

Aktivní zapojení zaměstnanců by mělo být základem způsobu práce s technologiemi a procesy. Podle Nunnové lze využít techniky, jako jsou cílené behaviorální změny – například zástupci a influenceři v zaměstnaneckých řadách nebo sociální normování s cílem vytvořit optimální zaměstnaneckou zkuše­nost. Různorodost by pak CIO měli hledat a využívat ve všech myslitel­ných podobách – různé zdroje dat, různé typy zaměstnaneckých talentů, různé dodavatele a pracovní kultury.

Všem faktorům urychlujícím digitální transformaci (vedle digitální zručnosti jsou to technologie se síťovým efektem a industrializovaná digitální platforma) bylo věnováno obsáhlé téma v Inside Report 3/2017. O technologiích se síťovým efektem si můžete přečíst v jednom z našich předchozích komentářů.