Call for papers: tuzemské zkušenosti s produktovým modelem

14.3.2019
Veronika Vápenková

Návrhy na 15minutové prezentace (ve stylu TED) přijímáme do 29. března 2019

Produktově orientovaný model řízení IT organizace nasadí podle průzkumů Gartner do roku 2022 79 % organizací, což je dvojnásobek oproti 40 % v roce 2018. Aby udržely krok nejen s požadavky digitálního byznysu a transformace, ale také s konkurencí, projde stále větší počet podniků a jejich IT oddělení zásadní transformací: uspořádáním IT funkcí podle produktových řad či poskytovaných služeb, namísto tradičního centralizovaného modelu nebo dělení podle organizačních jednotek.

Přidejte se k význačnému analytikovi a viceprezidentu výzkumu Gartner Matthew Hotlovi a představte na akci 2019 Digital Day v Praze zkušenosti, plány či výsledky produktově orientovaného přístupu a jeho aspektů jako jsou agilní metody, ve vaší IT organizaci či podniku. (Podrobný program akce je k dispozici online.)

Vyzýváme tímto CIO, CDO a další lídry z řad IT či byznysu, aby zaslali návrh tématu krátké přednášky (15 minut, TED-styl) zapadající do tématu akce. Například:

  • Poskytování IT služeb v produktově orientovaném režimu
  • Agilní přístupy/metody a související organizační změny v IT a struktuře týmů
  • Měření IT na základě výsledků, nové přístupy k financování IT a sestavování IT rozpočtů
  • Promítání zákaznického přístupu / zákaznického zážitku do IT

Zašlete nám prosím váš návrh na téma krátkého vstupu do 29. března 2019. Hamonogram dalších kroků:

  • Zaslání návrhů vstupů/přednášek (anotací): do 29. března 2019
  • Informace o přijetí návrhu: 3. dubna 2019
  • Registrace přednášejících na akci: 5. dubna 2019
  • Dodání prezentace: 6. května 2019
  • Termín akce: 13. května 8.30 – 14.00

Jazykem akce, a tedy i příspěvku, je angličtina!

Formátování příspěvků

Návrh přednášky by měl obsahovat informace o přednášejícím (jméno, pracovní pozici, společnost, kontaktní údaje – e-mail a telefon), povahu zkušenosti, jež bude prezentována (např. pilotní projekt nebo PoC, probíhající změna/transformace, případová studie) a její vlastní popis ve 2-3 větách.

Slajdy k přednášce by měly nabídnout alespoň základní přehled klíčových faktů, formát pptx (nebo PDF), není stanoven minimální ani maximální počet slajdů, ale respektujte prosím 15minutový limit. Všichni přednášející budou přizváni k účasti na půlhodinové panelové diskusi v závěrečné části akce (před 14h.).

Výběr podaných návrhů

Kontrola a výběr budou provedeny týmem KPC Group odpovědným za pořádání akce. Hlavními kritérii budou relevantnost tématu a rozmanitost (včetně zastoupení různých odvětví). Do programu akce budou zařazeny nejvýše tři 15-minutové vstupy.

Zasílejte prosím své návrhy na:

Lukáš Erben,