Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT

20.4.2022
Kateřina Kubištová

Byznysoví či podnikoví technologové, jsou těmi, kdo dnes stojí za většinou nákupů a financování IT a technologií kromě samotného IT. Jde o zaměstnance nacházející se mimo IT oddělení, u nichž významnou, či dokonce dominantní částí pracovní náplně není jen používání technologií, analytických a IT nástrojů, ale i jejich tvorba, nebo příprava výstupů či sestav pro další kolegy. O fenoménu podnikových technologů jsme již psali na sklonku minulého roku – rozhodně nejde jen o jiné označení fenoménu stínového IT, které bylo tradičně uživatelem (konzumentem) technologií, spíše než jejich spolutvůrcem. 

Jaký je tedy podíl byznys technologů na nákupu IT a technologií? Podle nedávného průzkumu Gartneru je sedmdesát čtyři procent nákupů technologií financováno, alespoň částečně, obchodními jednotkami (BU) mimo IT. Pouze 26 % technologických investic je zcela financováno IT organizací. V rámci průzkumu dotazovali analytici 1 120 respondentů na manažerské či vyšší úrovni v organizacích s obratem přes milion dolarů v Severní Americe, západní Evropě a asijsko-pacifickém regionu s cílem zjistit, jak jejich organizace přistupují k rozsáhlým nákupům podnikových technologií. 

"S tím, jak se technologie stávají pro firmy více důležitějšími a jsou v nich stále více ukotveny, se postupně vyvíjí i dynamika nákupních týmů. V minulosti bylo poměrně snadné předvídat, kdo jsou nákupčí, ale to se postupně změnilo," vysvětluje viceprezident výzkumu společnosti Gartner Derry N. Finkeldey. "V našich dřívějších výzkumech jsme zjistili, že 41 % zaměstnanců jsou podnikoví technologové mimo IT oddělení, kteří vytvářejí technologie nebo analytické funkce pro interní nebo externí využití byznysem či pro potřeby reportingu. Ve světě, kde většina technologů pracuje mimo firemní IT oddělení, může být nákupčím technologií pro svou organizaci doslova každý."

Nový průzkum pak zjistil, že v případně rozsáhlých nákupů napříč technologickými kategoriemi existuje několik odlišných přístupů k jejich realizaci: 

  • Nejčastějším přístupem k financování hardwaru, technologických služeb a řízených služeb je, že celý nákup financuje IT oddělení, na druhém místě pak je financování z více oddělení nebo obchodních jednotek (BU) a IT oddělení. 
  • Nejběžnější způsoby financování softwaru a integrovaných řešení jsou v opačném pořadí: nejčastěji jde o financování z více oddělení a IT, následované financováním pouze z IT. 
  • IT poskytuje alespoň část financování v 70 % zkoumaných nákupů. 

Sedmdesát pět procent respondentů využívajících přístupy sdíleného financování se zároveň setkalo se zpožděním daným potřebou dosáhnout dohody o alokaci prostředků mezi jednotlivými skupinami. 

"Technologické firmy potřebují definovat nové postupy, jak správně identifikovat, s kým být kontaktu jako s potenciálním nákupčím, a také jak udržovat kontakt s různými osobami odpovědnými za B2B nákup napříč všemi odděleními, či obchodními jednotkami, tak aby měli jistotu, že jejich komunikace a interakce bude účinná a jejich nabídka relevantní a atraktivní. Produktoví lídři na dodavatelské straně by měli začít školit své týmy ve schopnosti vyhledávat dostupné rozpočty a rozšířit tuto schopnost také o zjišťování způsobu, jímž bude potenciální zákazník nákup financovat napříč podnikem, dodává Finkeldey. 

Zároveň platí, že i když role podnikových technologů roste, produktoví lídři a obchodníci by neměli záměrně obcházet zástupce centrálního IT či IT nákupu – a to ani v situaci, kdy řeší konkrétní use case v rámci odvětví či podnikového oddělení pro konkrétní byznys uživatele, protože takřka ve všech případech IT nadále poskytuje přinejmenším částečné financování, podporu apod.  

Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více ve studii Anticipate Delays and Consensus Challenges When Funding is Distributed“, všem je pak dostupný on-demand webinář  The B2B Buying Myths That Are Costing You Business. 

Problematika změn B2B nákupního chování bude také jedním z témat virtuální konference pro lídry a zástupce technologických firem a start-upů  Gartner Tech Growth & Innovation Conference 2022, která se uskuteční on-line 12. a 13. července.