Bankovnictví 2027: Jste připravení? 

1.2.2023
Kateřina Kubištová

Představte si „prémiového“ bankovního klienta v roce 2027. Zákazníka, který naplno využívá možnosti otevřeného bankovnictví, je klientem na osobní, investiční a byznys úrovni. Je to klient očekávající otevřený a kontextuální vztah, používající služby několika bank a předpokládající poradenství a pomoc při řešení konkrétních témat – tedy produkty a služby, které jsou automaticky poskládány a přizpůsobeny individuálním potřebám.  

Produkty a služby řady dnešních bank nedokážou tyto požadavky a očekávání pokrýt. Finanční transakce budou navíc zakomponovány do jiných procesů či událostí každodenního života. Podobně jako dnes, když si zavoláte pomocí aplikace individuální přepravu, nemusíte při nastupování ani vystupování z vozu vůbec sáhnout po své platební kartě, v budoucnu návštěva pumpy nebo možná nabíjecí stanice a doplnění nádrže či baterie či nákup kávy budou z transakčního hlediska vyřízeny samotným vozidlem (respektive digitální peněženkou spárovanou s vozem, podobně jako třeba platy za mýto, parkování a podobně). Otázka zní, kde budou v tomto světě transakcí vestavěných v procesech či věcech banky, nebo přesněji kde bude vaše banka? Dokáže víc než jen zprostředkovat vlastní platební transakci? Bude připravena hrát podstatnou roli v tzv. programovatelné ekonomice? Tedy pracovat efektivně s daty z digitální peněženky a doporučit vám například nejvýhodnější transakci (např. místo, kde tankovat či nabíjet nebo způsob platby, tedy tradiční fiat měny, kryptoměny nebo měny digitální)? To vše pochopitelně při zachování dohledu a kontroly (možnosti nastavení práv či parametrů) z vaší strany coby uživatele, zákazníka. 

Podobná proměna čeká podle analytiků oblast investičního bankovnictví – například tokenizace vlastních aktiv movitějších klientů nebo možnost získat výměnou za data svá či své firmy prémiové služby. Změnit se a hrát odlišnou roli možná budou i očekávání klientů v oblasti udržitelnosti financí (nejen ve smyslu plnění regulací, který navíc může být jen green washingem, ale také dlouhodobé stability a výnosnosti investic). Podobně ve firemní sféře dojde k výraznějšímu propojení a provázání podnikových aplikací typu ERP (včetně řízení provozu) s finančními platformami a službami (často odvětvově specifickými či vázanými na konkrétní dodavatelské řetězce) prostřednictvím API. Půjde přitom o platformy, kde může v reálném čase soutěžit deset, dvacet nebo více bank o získání firemního zákazníka často jen pro financování či realizaci jednotlivých transakcí či potřeb. Dobrá zpráva je, že tyto platformy a technologie typu API umožní bankám vyvíjet (například ve spolupráci s fintechy) velmi specifické a cílené produkty, a zlepšovat tak svou tržní pozici. 

Jak se na realitu bankovnictví roku 2027 dnes připravit? Podle analytiků Gartneru jde o čtyři klíčové dovednosti: 

Komponovatelnost/modulárnost 

 • Komponované/modulární myšlení 
 • Komponované/modulární IT 
 • Komponované/modulární byznys architektury 

Přizpůsobitelnost 

 • Obchodních modelů 
 • Lidí/talentů 
 • Procesů 
 • Technologických stacků 

Škálovatelnost 

 • Směrem nahoru (rozšiřování) v případě nových produktů a služeb 
 • Směrem dolů (redukce) v oblastech, kde nedokážeme konkurovat 

Budování partnerství a ekosystémů 

 • Schopnost fungovat v rámci ekosystémů (vlastních či cizích) 
 • Umění/schopnost vyvíjet/dodat některé produkty či služby prostřednictvím partnerů 

V praxi to z pohledu CIO a lídrů odpovědných za technologie znamená rozvíjet a zaměřit se   na šest konkrétních oblastí 

Učiňte z API architektury středobod byznys strategie 

API jsou základním kamenem kontextuálního bankovnictví – v roce 2023 plánuje 54 % respondentu z odvětví bank a financí navýšit investice do této oblasti, většina ale zároveň bojuje s nedostatkem kvalitních talentů. API portály a tržiště jsou příležitostí, jak inovovat nad a za rámec tradičních produktů a služeb. Analytici nicméně doporučují začínat postupně, zvážit a rozvíjet API strategii využívající více zdrojů (technologií, dodavatelů) a hledat možná partnerství s poskytovateli/provozovateli/orchestrátory API ekosystémů. 

Připravte se na „vestavěné finance“  

Pojem „embedded finance“ znamená především hledat příležitosti k řešení konkrétních problémů klientů cestou vestavění finančních funkcí do doposud „nebankovních“ služeb či produktů, nebo naopak zahrnutím nefinančních funkcí do bankovních či finančních produktů s cílem obohatit a kontextualizovat je – distribuce či integrace nebankovních produktů je podle průzkumů Gartneru v současné době prioritou u 40 % bank. Vhodnou cestou do budoucna mohou být také tzv. superappky, které úspěšně fungují již řadu let v Číně a prosadily se též v jihovýchodní Asii (WeChat, Alipay apod.), v EU nicméně mohou snadno narazit na řadu překážek.  

Rozvíjejte strategie partnerství s fintechy 

Při vyslovení pojmu „fintech“ se většině lidí nejen ve finanční sféře vybaví zejména tzv. disruptoři či neobanky. Situace na trhu se ale v posledních osmnácti měsících změnila – fintechy mají v současné době mnohem obtížnější přístup k levným penězům a změny v legislativní oblasti komplikují také jejich přístup k zákaznickým datům a/nebo jejich využití. Do budoucna tak mohou být „symbiotická“ zejména partnerství postavená právě kolem dat nebo řešení problémů s nedostatkem talentů nebo zvládáním nových technologií právě ve spolupráci s fintechy. Ty navíc zvládají oslovení zákazníků na prakticky všech úrovních, a mohou tak být ideálními partnery pro společné hledání produktových příležitostí.  

Rozšiřte aktivity/úsilí v oblasti cloudu 

Cloud je zajímavý zejména proto, že nabízí možnou cestu, jak zvládnout libovolnou ze čtyř klíčových dovedností. Padesát procent respondentů z finanční sféry uvádí, že v roce 2023 navýší své výdaje v oblasti cloudu, s nedostatkem znalostí/dovedností se pak potýká asi 42 % organizací ve finanční sféře. Na druhé straně po jistém uvolnění během pandemie se cloud opět dostává do hledáčku regulátorů. Analytici proto doporučují mít na paměti „podporu“ ze strany regulátora a bordu a v cloudu nejprve pracovat s „nekritickými“ řešeními a službami, zaměřit se na otázky architektury a aplikační portfolio a v předstihu řešit nebo alespoň znát ne/dostatek talentů a další rizika. 

Zaměřte se na strategii udržitelnosti 

V oblasti udržitelnosti byste měli řešit nejen požadavky regulátorů, ale také zákazníků a zaměstnanců – a ty mohou být v některých případech značně protichůdné. Pamatujte, že řešení environmentálních dopadů půjde v budoucnu až na úroveň programování a kódování, neboť i to může výrazně ovlivnit energetickou náročnost vašeho IT. Připravte se na rostoucí nároky v oblasti předpisů a reportingu a na zavádění nových pravidel v oblasti úvěrů a řízení rizika (ať už si o nich myslíte cokoliv). 

U krypto a DeFi odfiltrujte současný hype 

Nynější povyk, ať už pozitivní či negativní, v oblastech kryptoměn, decentralizovaných financí či metaverza může snadno zakrývat jimi narýsované nadcházející změny a trendy – nejlepší je sledovat je a uvažovat o tom, co jejich principy mohou znamenat pro existující platformy elektronického/digitálního obchodu – a naopak jak mohou principy ekosystémů a platforem v budoucnu proměnit právě světy krytpo, DeFi a meta. Pamatujte, že zásadní roli budou i v těchto oblastech hrát regulátoři, například v souvislosti s digitálními aktivy či digitální identitou.  

Co by tedy CIO a technologičtí lídři ve světě financí měli v nadcházejících měsících dělat, aby se připravili na proměnu finančních služeb během příštích pěti let? 

 • Učiňte z empatie vůči zákazníkovi a chápání jeho kontextu středobod vašich budoucích produktů a služeb. 
 • Přijměte koncept společné tvorby produktů a služeb skrze nebo ve spolupráci s třetími stranami. 
 • Integrujte vestavěné finance a platby do vašeho budoucího/plánovaného portfolia. 
 • Zohledněte při plánování technologií a dovedností nové faktory udržitelnosti. 
 • Dohodněte se ve vaší organizaci na jednotné vizi budoucnosti bankovnictví. 

Další podrobnosti naleznete ve studiích: 

Embedded Finance Is Driving Innovation and Differentiation in Banking  

Tool: Cloud Computing Use Cases for Banking and Investment Services 2022

How Banking and Investment Services CIOs Can Effectively Partner  With Fintechs