Webináře Gartner

Připravujeme pro vás výběr zajímavých plánovaných a proběhlých (on-demand) online seminářů s analytiky. Neomezujte se ale jen na naše tipy – kompletní a vždy aktuální seznam naleznete na webu Gartner, kde si můžete vybrat podle oblasti, která vás zajímá. Webináře jsou v angličtině a přístup k nim je bezplatný.

Plánované webináře

Pozn.:

Webináře jsou obvykle po své „premiéře“ k dispozici ve formě „on demand.“

Standardní délka webinářů je 60 minut.

 

Scénář pro cloud: strategie a taktiky úspěšných

Kdy: 4. září 2019, 16:00 CEST

Analytik: David Michel Smith

Odkaz: The Cloud Computing Scenario: Strategy and Tactics for Success

Řada společností v nedávné době přešla, nebo přechází na tzv. “cloud first” strategii, přesto zbývá mnoho těch, kteří s volbou správné taktiky a vytvořením cloudové strategie bojují. Webinář nabídne přehled současného stavu a vývoje cloudových technologií a trhu, vypíchne hlavní prvky funkčních cloudových strategií a taktiku, s jejíž pomocí lze dosáhnout úspěchu.

 

Otestujte výkonnost a efektivitu vašeho finančního oddělení

Kdy: 11. září 2019, 17.00 CEST

Analytik: Matt Williams

Odkaz: Benchmark Your Finance Function Performance and Effectiveness

Více než polovina stratégů a lídrů odpovědných za rozvoj podniku uvádí jako hlavní překážku příliš pomalé tempo změn. Pro úspěch je nezbytné jasné zacílení na inovace ve všech funkčních oblastech podniku, finance nevyjímaje. Pomocí vhodných benchmarků můžete zjistit, jak efektivní a výkonné jsou vaše finance, jak a pomocí jakých zdrojů dosáhnout jejich transformace a jak sladit finanční strategii a zdroje s potřebami obchodu a tržními příležitostmi.

 

Budoucnost správy dat

Kdy: 16. září 2019, 16.00 CEST

Analytik: Mark Beyer

Odkaz: The Future of Data Management

Schopnost efektivně a inovativně pracovat s daty – a mít přehled o dalším vývoji příslušných technologií – patří v dnešním světě mezi neoddiskutovatelné konkurenční výhody. V online semináři se dozvíte, kam se bude dál vyvíjet trh nástrojů a řešení pro správu dat, tedy jaké nové funkce a schopnosti nabídne a take jaké přípravné kroky či plány by váš podnik měl v souvislosti s tím sestavit a realizovat.

 

 

Gartner Hype křivky pro rok 2019: 5 prioritních oblastí pro digitální inovace

Kdy: 18. září 2019, 16.00 CEST

Analytik: Marcus Blosch

Odkaz: 2019 Hype Cycles: 5 Priorities Shaping the Evolution of Innovation

Ve světě překotně se vyvíjejících technologií bývá nejobtížnější určit, kdy a na co přesně soustředit svou pozornost a zdroje. Webinář shrnující klíčové postřehy z hype křivek Gartneru pro rok 2019 vám umožní lépe křivky chápat a pracovat s nimi, vypíchne klíčové technologie a současné způsoby jejich využití (a upozorní na ty, kterým již velkou pozornost věnovat nemusíte). Dozvíte se také, jak si můžete sestavit vlastní hype křivku na míru – speciálně pro váš podnik.

 

Demonstrujte hodnotu svého IT pomocí vybraných klíčových metrik

Kdy: 24. září 2019, 17.00 CEST

Analytik: Rob Rizzo

Odkaz: Tell An IT Value Story With These Key Metrics

Jednou z hlavních odpovědností ležících na bedrech CIO je demonstrovat přínosy a hodnotu IT oddělní kolegům v nejvyšším vedení i celému podniku. Ve světě, který se díky digitalizaci rychle mění, je to důležitější než kdykoliv předtím. Tajemství úspěchu ale není v používání bezpočtu taktických metrik a benchmark, ale ve vyprávění “hodnotových příběhů” – jak na to a jaké metriky má smysl použít se dozvíte v online webináři.

 

On-demand webináře (lze shlédnout kdykoliv)

 

Proč vaše organizace potřebuje RPA: diskuse s financemi, auditem a IT experty

Kdy: On-demand

Analytici: D. Gannon, C. Tornbohm, M. Murray

Odkaz: Why Your Organization Needs RPA: A Discussion With Finance, Audit and IT Experts

Robotická automatizace procesů je na takřka raketovém vzestupu – zejména v některých odvětvích či odděleních. Vyšší efektivita provozu, financí či auditu patří mezi hlavní argumenty v její prospěch. Trojice panelistů – expertů Gartneru ze tří oblastí vám vysvětlí proč a pro která oddělení je RPA nejpřínosnější a jak byste jí měli především využít.

 

Nové způsoby, jak vyhodnocovat a zlepšovat dovednosti v oblasti produktového řízení

Kdy: On-demand

Analytik: Clifton Gilley

Odkaz: A New Way to Assess and Improve Product Management Team Skills

Gartner Produktové skóre pro měření produktového řízení je vůbec prvním nástrojem svého druhu umožňujícím hodnotit nejen vyspělost vaší organizace, ale poskytujícím též jasné a praktické rady a směřování pro její další zlepšování. Webinář vám tento nástroj představí, vysvětlí, jak funguje a jak jej v praxi co nejlépe využít.

 

Současnost a budoucnost CDO (Chief Data Officer)

Kdy: On-demand

Analytik: Mike Rollings

Odkaz: The Current State and Future of the Chief Data Officer

Jaký vliv mohou mít CDO na fungování obchodu a celého podniku a co mohou proto, aby z možností své pozice dostali maximum? Webinář představí výsledky průzkumu Gartner 2018 Chief Data Officer Survey a nastíní, jaké technologie a jak by je měli CDO ve prospěch svých podniků využívat tak, aby zlepšily jejich celkové ekonomické výsledky.

 

Vyřeší datový hub vaše datové dilemma?

Kdy: On-demand

Analytici: A. White, T. Friedman

Odkaz: Will a Data Hub Solve Your Data Dilemma?

Podniky potřebují propojovat stále více koncových bodů sdílejících data s rostoucím počtem datových zdrojů včetně dat roztroušených, výstupu analytických aplikací, kmenových dat, aplikací, procesů, týmů a externích partnerů. Odpovědí mohou být datové huby – webinář představí co jsou, a jak usnadňují a podporují sdílení dat a dodržování pravidel datové governance. Dozvíte se také o tom, jak nejlépe s datovým hubem začít a jaké osvědčené postupy uplatnit.

 

Jak začít, rozvíjet a budovat samoobslužnou analytiku

Kdy: On-demand

Analytik: Joao Tapadinhas

Odkaz: How to Start, Evolve and Expand Self-Service Analytics

Řada podniků nasazuje moderní analytické a BI nástroje, oblast agilní, řízené, samoobslužné analytiky se zásadním dopadem na obchodní výsledky jim ale zůstává zapovězeným snem. Pak jsou tu také odstrašující příklady decentralizace analytických procesů, jež zůstaly centralizovány nebo samoobslužná datová anarchie. Webinář vysvětlí, co je na samoobslužné analytice obtížné, jaké podoby a styly může zahrnovat a pochopitelně též jak s ní správně začít a rozvíjet ji.