Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Jak sestavit efektivní cloudové strategie

2.10. 2023, analytik: S.A. Borrega. Pro: CIO a IT lídry

Ač běžný, cloud je stále obestřen řadou mýtů. Dozvíte se proto jak se skutečně vyvíjí, jaká je jeho struktura a hype kivka – a co si z ní odnést. Představíme relevantní a trendy technologie a jejich hlavní odlišnosti. Break Through the Hype to Plan Effective Cloud Strategies

 

-> Optimalizujte hybridní pracovní zkušenost zaměstnanců ve státním a veřejném sektoru

2. 10. 2023, analytici: Tori Paulman a E.R. McRae. Pro: IT lídry.

Hybridní práce byla z valné části zavedena překontně v roce 2020 a pro její řízení není možné použít dosavadní návyky. Webinář představí odlišnosti a jedinečné aspekty hybridní práce ve veřejném sektoru, cesty jak určit správný způsob motivace ve zaměstnanců ve veřejné sféře pro docházení na pracoviště a maximalizovat jejich produktivitu a udržet si ty nejhodnotnější. Optimize the Hybrid Work Experience for Government Employees

 

-> Šest osvědčených kroků jak se stát lepším D&A lídrem

3.10. 2023, 16.00 CEST, analytici: A. Duncan a JC Martel. Pro: Lídry v oblasti dat a analytiky

Jak rozvíjet svou „exeklutivní přítomnost“ a zvyšovat svůj vliv v rámci podniku. Jak zvyšovat schopnosti organizace a kompetence důležité pro strategické rozhodování a jak formovat byznysovou strategii řízenou daty pro provozní nasazení a zvšování přidané hodnoty. The 6 Proven Steps to Become a Better D&A Leader

 

-> Ptejte se odborníků: realita generativní AI: proaktivní přístupy pro kvantifikovatelné byznys výsledky

4.10. 2023, 16.00 CEST, analytička: Frances Karamouzisová. Pro: Všechny lídry napříč podnikem.

Jaká je realita provedených investic vs. hype 11 měsíců po nástupu AI. Jak určit framework pro hledání, výběr a financování iniciativ v oblasti AI a generativní AI. Jak přistoupiut k měření a kvantifikaci hodnoty / přínosů. Ask the Expert: Generative AI Realities: Proactive Approaches for Quantifiable Business Results

 

->  Tři způsoby, jak ochránit dodavatelský řetězec před kyberzločinem

9.10. 2023, analytik: Brian Schultz, Pro: CIO a CISO v organizacích s dodavatelským řetězcem.

Dodavatelské řetězce jsou ideálním terčem pro kybernetický zločin, neboť kombinují tradiční zranitelnosti s mezerami vycházejícími z povahy řetězců. Dozvíte se, jak v tomto prostředí organizovat bezpečnostní týmy, jak a jaké kyberbezpečnostní frameworky zavádět, abyste zvýšili míru „disciplíny“, a jak pomoci partnerům v řetězci učinit jej odolnějším 3 Strategies to Defend Your Supply Chain Against Cybercriminals

 

-> Jak postavit výkonný datově-analytický tým: Rozvíjení dovedností

10. 10. 2023, 16.00 CEST. Analytik: Jorgen Heizenberg. Pro: CIO a lídry odpovědné za data a analytiku.

Jak definovat potřeby v oblasti dat a analytiky na základě požadavků byznysu, jak mapovat nezbytné dovednosti a role a jak formálně rozvíjet dovednostní strategii. New Approaches for IT Leaders to Maximize Business Value From AI

 

-> CIO ve středních podnicích – překonejte nedostatek talentů pomocí strategie MVSS

12. 10. 2023, 16.00 CEST, analytik: Chad Walker. Pro CIO v SMB segmentu.

Jak správně analyzovat data z pracovního trhu – zejména ta týkající se IT talentů. Jak zjistit, zda některé z potřebných talentů již máte (aniž o tom víte), a jak vybírat strategie náboru nad rámec interních zdrojů. Midsize Enterprise CIOs, Overcome Talent Shortages With A Minimum Viable Staffing Strategy

 

-> Jak dělat digitální produktové řízení správně: Rozbijte konečně ta IT/byznys sila

12. 10. 2023, 16.00 CEST, analytici: E. N. CHeong, C. Stepha, J. Capellá.

Jak vybudovat portfolio digitálních iniciativ pokrývající synergie, spolupráci a poptávku po sdílených platformách. Jak vytvořit prostředí, kde IT i byznys technologové mohou bezpečně a nezávisle vytvářet produkty a rozvíjet digitální základy.

Digital Product Management Done Right: Finally Breaking the IT/Business Silos