Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Pro exekutivní lídry: CIO, posilte své schopnosti strategického vedení 

On-demand, analytik: Kevin Smith, pro: CIO a tech exekutivu 

Nahlédněte do problematiky strategie coby manažerské disciplíny a jejího rozvoje, poznejte rozdíl mezi strategickým myšlením, nástroji a metodami, pochopte, jaké role hrají CIO při návrhu strategií pro různé cílové skupiny.

Executive Leadership Series: CIOs, Strengthen Your Strategic Leadership 

 

Workshop Gartneru: Jak sestavit robustní AI strategii – od plánování po exekuci 

On-demand, analytici: [W]. Andrews, A. Chandrasekaran. Pro: CIO a IT lídry. 

Jaké prvky a komponenty by měla mít robustní AI strategie, jak vytvořit strategii, která obsáhne vše a v budoucnu obstojí, jak proměnit strategii v soudržnou exekuci.

Gartner Workshop: Create a Robust AI Strategy – From Plan to Execution 

 

Vize Gartneru pro lídry technologické inovace

3. 5. 2023, analytici: S. Searle, B. Burke. Pro: CIO a IT lídry.

Jak propagovat a prosazovat distribuovanou technologickou inovaci prostřednictvím byznys technologů, jak nacházet nové příležitosti technologické inovace a propojit inovační portfolio s podnikovými cíli.

Gartner 2023 Leadership Vision for Technology Innovation 

 

Jak řídit/zvládnout technický dluh pro tvorbu IT „bohatství“

5. 5. 2023, 16.00 CEST, analytik: Steward Buchanan, pro: CIO a IT lídry

Jak lépe vysvětlit dopad technologického dluhu kolegům byznys lídrům, jak digitálně akcelerovat / zlepšit cash flow, a zvýšit tak obchodní marže, proč a jak plánovat životní cykly technologií a kontraktů (a jejich scénáře) způsobem, který prospívá byznysu.

How to Manage Technical Debt to Create IT Wealth 

 

Nekonvenční postupy, jak mohou CIO nabírat a udržet tech talenty 

On-demand, analytik: Jose Ramirez. Pro: CIO a IT lídry 

Jak hledat a objevovat doposud nevyužívané zdroje tech talentů, jak uvažovat o přeshraniční práci v IT a jak rozvíjet vztahy pro budování budoucích talentových pipeline pro IT.

Unconventional Techniques for CIOs to Recruit & Attract Technology Talent 

 

Pět věcí, které byste měli dělat jinak, chcete-li uspět a růst prodejem technologií  

On-demand, analytici: D. Finkeldey, H. Barnes a další. Pro: CEO a lídry obchodu technologických firem. 

Jak rozvíjet svou go-to-market strategii na základě chování klíčových byznys zákazníků, jak uspořádat svou nabídku podle klíčových potřeb kupujících na šesti klíčových byznys pozicích, kterých pět změn při cílení byznys jednotek (oddělení) byste měli učinit pro lepší zapojení a úspěch.

5 Things to Do Differently to Accelerate Growth With Business Buyers of Technology 

 

Umění vypravěčství pro lídry v oblasti dat a analytiky: Naučte se „rezonovat“ u svého publika.

10. 5. 2023, 16.00 CEST, analytik: Alan Duncan. Pro: lídry odpovědné za data a analytiku.

Jak se stát mistrem „temného“ umění vypravěčského, a tím i lepším lídrem v oblasti dat a analytiky, jak vyprávět příběhy, které rezonují s tím, co si vaše publikum myslí a co cítí (navazuje na předchozí webinář D&A Leadership Storytelling Series: Impact Business Outcomes).

Impactful Storytelling for D&A Leaders: Master How to Resonate With Your Audience

 

Které budoucí modely práce pomohou udržet zaměstnance a zvýšit jejich výkonnost 

11. 5. 2023, 16.00 CEST, analytik: Graham Waller. Pro: všechny lídry napříč podnikem/organizací.

Jak správně zvládnout řízení hybridní práce dosažením rovnováhy mezi flexibilitou a výkonem, jak efektivně spolupracovat v hybridním prostředí, jaké postupy použít v situaci, kdy se vaše strategie návratu na pracoviště tak docela nevyvedla.

Which Future of Work Models Retain Staff & Power Their Performance 

 

Jak digitální produkty proměňují podnik a jeho IT 

On-demand, analytici: Hung LeHong, Erin Neus-Cheong. Pro: CIO, IT a byznys lídry. 

Jak se mění a rozšiřuje role IT v souvislosti s podporou digitálních produktů a služeb, jak určit dopad digitálních produktů a služeb na technologickou oblast na jedné a růst obratu na druhé straně. Jak uspořádat digitální schopnosti a dovednosti podle digitálních produktů s cílem podpořit budoucí růst.

How Digital Products are Transforming the Enterprise and IT 

 

Nové trendy v oblasti datové vědy a strojového učení (DSML), které byste neměli přehlížet

16. 5. 2023, 16.00 CEST, analytici. A. Popa, P. Krensky. Pro: CIO a IT/tech lídry.

Jak rychleji dosáhnout reálných přínosů a zajistit adopci s pomocí multidisciplinárního DSML týmu. Jak být orientován na výsledek a cílit na MVP (Minimum Viable Product), jak se k datově orientované AI chovat coby k průběžné, dlouhodobé investici s vysokou prioritou.

Data Science and Machine Learning Emerging Trends You Can’t Ignore 

 

Jak rozvíjet IT metriky, na nichž exekutivnímu vedení záleží

17. 5. 2023, 17.00 CEST. Analytik: James Anderson. Pro: CIO a IT lídry.

Jak určit a vybrat ty správné metriky z pohledu exekutivy, jak je uspořádat do souladu s cíli organizace a jak používat technologické metriky k prokazování postupu/pokroku v digitalizaci.

Develop the IT Metrics That Matter to Executive Leadership 

 

Jak mohou CIO měřit a zlepšovat klíčová digitální KPI

18. 5. 2023, 16.00 CEST, analytici: Ch. Geschickter, S. Shankel. Pro: CIO a IT lídry. 

Jak benchmarkovat nový digitální obrat a porovnávat se s dalšími v odvětví, jak zavádět agilní delivery postupy a orientovat se na produktový model, jak rozvíjet a zlepšovat plány vycházející z nástroje DES.

How CIOs Can Measure and Improve Critical Digital KPIs 

 

Zeptejte se expertů: Dopady generativní AI, jako je ChatGPT

19. 5. 2023, 16.00 CEST, analytici: F. Karamouzis, B. Elliot. Pro: IT i byznys lídry.

Zeptejte se na vše, co vás trápí či zajímá v souvislosti s AI nástroji, jako je ChatGPT. Prohlédněte skrze sílící hype kolem AI nástrojů na tvorbu obsahu, zkoumejte možné role a dopady generativní AI ve vaší organizaci, produktech, službách a vztazích. Nestíháte-li webinář živě, poslechněte si ze záznamu co zajímalo druhé.

Ask the Experts: The Impacts of Generative AI, Such as ChatGPT 

 

Víc než hype: Dopady generativní AI, jako je ChatGPT, na státní sektor.

23. 5. 2023, 15.30 CEST. Analytik: Ben Kaner. Pro: CIO a IT lídry. 

Prohlédněte spolu s analytikem Gartneru skrz hype kolem AI nástrojů pro tvorbu obsahu, jako je ChatGPT. Zkoumejte roli generativní AI ve vaší státní organizaci, službách a vztazích. Identifikujte rizika generativní AI a cestu, jak je začít řídit.

Beyond the Hype: Impact on Government of Generative AI, Such as ChatGPT 

 

Tři osvědčené způsoby, jimiž mohou CXO podpořit růst v nejistých časech

23. 5. 2023, 17.00 CEST. Analytici: D. Furlonger, D. Aron. Pro: všechny lídry.

Jak zakomponovat prvky, postupy a pravidla nekřehkosti (antifragility) do svých provozních modelů tváří v tvář nejistotě. Jak demonstrovat kolektivní exekutivní odpovědnost za podporu růstu. Jak diverzifikovat své strategie a portfolia aktiv.

3 Proven Ways for CXOs to Drive Growth in Uncertain Times 

 

Průvodce Tech CEO proměnou nejistoty v růst

24. 5. 2023, 16.00 CEST. Analytik: Raymond Paquet. Pro CEO tech. Firem.

Jak správně identifikovat prvky nejistoty v ekonomické, zákaznické a tržní oblasti, jimž musejí CEO čelit, jak využít Gartner Framework Leading Now pro řízení firmy na dynamickém tech trhu, jak spolehlivě dosahovat cílů i v době nejistoty.

The Tech CEO Guide for Turning Uncertainty into Growth 

 

Jak by měli CIO reagovat na byznys dopady generativní AI

25. 5. 2025, 17.00 CEST, analytici: C. Groth, B. Willemsen a další. Pro všechny IT/tech lídry.

Pomůže, nebo uškodí vaší organizaci generativní AI? Hype kolem generativních AI řešení poskytovaných formou služeb typu ChatGPT nebo Bard roste a podniky musejí čelit jeho dopadům. Poznejte, jaké strategie můžete při zavádění generativní AI využít, jaké dopady na ochranu dat či soukromí zvážit, jak změnit governance pravidla a kdo by měl řídit příslušné iniciativy.

How CIOs Can Lead Through the Business Implications of Generative AI 

 

Top tři předpovědi Gartneru pro priority CIO 

30. 5. 2023, 16.00 CEST, analytici: N. Solanki, K. Owen a další. Pro: CIO a IT lídry.  

Top prioritami CIO v současné době jsou vysvětlování a přesvědčování vedení byznysu o přínosech IT, hledání partnerů napříč odděleními podniků a redesign hybridního a vzdáleného pracovního režimu s cílem přilákat a udržet si talenty a zvýšit produktivitu a výkonnost. 

The Top 3 Gartner Predictions for CIO Priorities 

 

Výhled Gartneru na cloudovou bezpečnosti v roce 2023 a dále 

30. 5. 2023, 16.00 CEST, analytik: Patrick Hevesi. Pro: CISO, CIO a lídry odpovědné za kyberbezpečnost. 

Jak se vyrovnat se stále decentralizovanějším prostředím a měnícími se rozhodovacími právy, jaké nejnovější trendy v oblasti kyberbezpečnosti byste měli znát, jak stavět sjednocenou cloudovou bezpečnostní strategii a architektur a jak se orientovat v nepřehledné změti dodavatelů. 

The Gartner Outlook for Cloud Security for 2023 and Beyond 

 

Top tech trendy pro státní správu: Zaveďte komponovatelnou architekturu a překonejte tak historické dluhy IT 

30. 5. 2023, 19.00 CEST, analytik: Ben Kaner. Pro CIO a IT lídry ve veřejné sféře. 

Jak využívat rychle přicházející novinky v oblasti automatizace a strojového učení, jak vytvořit aplikační portfolio jež podporuje průběžné zlepšování a modernizaci a jak využít model byznys schopností a mapy rizik a příležitostí pro nastavení priorit výměny technologií. 

Top Tech Trends: Build Composable Architecture to Overcome Government Legacy IT 

 

Generativní AI: proměna fungování a inovací v byznysu 

31. 5. 2023, 16.00 CEST, analytici: V. Chitkara, E. Goodness, A. Jump. Pro: CEO a lídry technologických / IT firem a startupů. 

Které klíčové oblasti řešení využívající generativní AI se na trhu nově objevují a rodí, jak správně určit uživatelská očekávání ve vztahu ke generativní AI, jak zjistit, zda a jak vaše organizace může úspěšně využít či nabídnout řešení poháněná AI. 

Generative AI: Changing How Business Innovates and Operates