Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Vyjednávací taktiky pro dosažení optimálního kontraktu s poskytovatelem cloudu

1.3. 2023, 11.00 CET, analytik: Yoann Bianic. Pro: CIO, IT lídry a lídry odpovědné za nákup/vyjednávání

Jak správně nastavit odhady spotřeby podle výdajových závazků, objevte (a naučte se objevovat) slevy, které lze reálně dojednat a případně co dalšího je může ovlivnit. Poznejte páky a pozice, které vám pomohou vytvořit lepší pobídky a podmínky v jednání.

Negotiation to Achieve Cloud Provider Contract 

 

Vize lídrů pro oblast inovace v roce 2023

1.3. 2023, 16.00 CET, analytici: S. Searle, B. Burke, pro: CIO a IT lídry, inovační lídry.

Rozvíjejte distribuovanou technologickou inovaci s pomocí byznys technologů, nalezněte nové příležitosti pro technologické inovace a propojte jejich portfolio s cíli podniku.

The Gartner 2023 Leadership Vision for Technology Innovation 

 

Uchopte kybernetickou bezpečnost jako byznys investici, a dosáhněte tak lepších výsledků

7. 3. 2023, 17.00 CET, analytik: Paul Proctor. Pro: CISO a CIO

Jak lze pracovat s kybernetickou bezpečností coby byznys tématem a rozhodnutím, jak používat a vysvětlovat metriky orientované na výsledek (ODM – Outcome Driven Metrics) vašemu představenstvu, jak vyhodnotit nezbytnou či potřebnou úroveň ochrany, ochotu za ni zaplatit a jak tyto parametry určují klíčové metriky úspěšnosti vaší organizace.

Treat Cybersecurity as a Business Investment for Better Outcomes 

 

Jak může vaše organizace dosáhnout nejlepších CX dovedností

8. 3. 2023, 16.00 CET, analytik: Don Scheibenreif, pro: CIO a IT lídry

Čím se liší organizace, jež disponují těmi nejlepšími CX (customer experience, zákaznická zkušenost) funkcemi, příklady organizací, které tak lze označit, a přehled kroků na cestě k vytvoření špičkové CX funkce.

How Your Organization Can Achieve Best-in-Class CX Capabilities 

 

Technologické předpovědi Gartneru pro lídry zákaznických služeb v roce 2023

9. 3. 2023, 16.00 CET, analytik: Brady Holbrook, pro: lídry odpovědné za zákaznické služby a podporu

Jak mohou technologiemi zjednodušené protesty ohrozit oblast zákaznických služeb a jak se na ně připravit, jak budou zákazníci používat svá zařízení při snaze vyřídit své problémy se zákaznickými službami a jak mohou pracovníci zákaznických služeb využít technologie a nastupující AI nástroje pro automatizaci své práce.

The Gartner Top Technology Predictions for Customer Service Leaders in 2023 

 

Top strategické technologické trendy Gartneru: Škálujte produktivitu a zákaznickou hodnotu

10. 3. 2023, 17.00 CET, analytik: Gilbert van der Heiden. Pro: CIO a IT lídry/byznys lídry

Jak škálovat vertikálně skrze oborové cloudové platformy, jak škálovat dodávky softwaru pomocí platformního inženýrství a jak škálovat kamkoliv s pomocí současného spektra bezdrátových technologií.

The Gartner 2023 Top Strategic Tech Trends: Scale Productivity & Customer Value 

 

Top priority Gartneru v roce 2023 perspektivou CIO napříč odvětvími. 

On-demand, 16.00 CET, analytici: M. Ramsey, M. Gilbert a další. Pro: CIO a IT lídry 

Jak nastavit rovnováhu mezi „sázkami“ na strategický růst a nákladovou disciplínou, jak stanovit investiční priority s ohledem na potřebu další optimalizace a jak správně komunikovat s týmem a talenty s ohledem na jejich očekávání.

The Gartner 2023 Top Priorities for CIOs Across Industries 

 

Jak prostřednictvím řízení životního cyklu infrastruktury snížit technický dluh

14. 3. 2023, 15.00 CET, analytik: Roger Williams. Pro: CIO, IT a infrastrukturní lídry.

Jak správně vyhodnotit a vysvětlit obchodní dopady technického dluhu v infrastrukturní oblasti, jak navrhnout a zavést efektivní řízení životního cyklu infrastruktury a jak získat podporu finančních, technických a dalších funkcí pro dosažení shody a minimalizaci možného odporu.

Reduce Technical Debt with Infrastructure Lifecycle Management 

 

Který z modelů budoucnosti práce pomáhá udržet zaměstnance a zvyšuje jejich výkonnost

16. 3. 2023, 15.00 CET, analytik: Graham Waller, pro: všechny lídry napříč podnikem.

Jak úspěšně zvýšit produktivitu v hybridním pracovním režimu pomocí rovnováhy mezi flexibilitou a výkonem, jak efektivně spolupracovat v hybridních prostředích a na jaké řešení se obrátit v případě, že váš „návrat do kanceláří“ zadrhává. 

Which Future of Work Models Retain Staff and Power Their Performance 

 

Předpovědi Gartneru pro rok 2023 – data a analytika

17. 3. 2023, 15.00 CET, analytička: Rita Sallam. Pro: lídry odpovědné za data a analytiku

Jak zhodnotit dopady předpovědí z oblasti dat a analytiky na trh a organizace. Jak by se lídři odpovědní za data a analytiku měli připravovat na tyto hlavní předpovědi a podle kterých indikátorů poznají, že se již naplňují.

The Gartner Predictions for 2023: Data & Analytics 

 

12 pravidel organizační změny, která by měl znát a respektovat každý vedoucí pracovník 

On-demand, analytik: Matt Hancocks, pro: CIO, IT a byznys lídry. 

Co se změnilo ve světě změn, jak zvýšit pravděpodobnost úspěchu změnových procesů, kterých dvanáct principů a pravidel organizační změny by měl každý lídr znát.

The 12 Principles of Organizational Change That Every Leader Must Follow 

 

TOP strategie pro lídry výzkumu a vývoje, jak zvýšit míru adopce inovací 

On-demand, analytik: Atul Dighe, pro: lídry odpovědné za výzkum a vývoj. 

Jak řídit týmy výzkumu a vývoje, aby zvyšovaly míru reálného využívání inovací, jak použít strategii testuj a uč se pro úspěšnější inovační portfolio a jak chápat, co je nejlepší z pohledu různých zainteresovaných stran, a jak dobře vizualizovat přínosy inovačních aktivit.

Top Strategies for R&D Leaders to Increase Innovation Adoption 

 

Jak snížit informační přetlak, posílit obchodní strategii a udržet své zaměstnance

22. 3. 2023, 15.00 CET, analytici: E. Earl, L. Severson a další.

Jak odhalit a minimalizovat vliv informačního přetlaku v organizaci, jak předvídat a zajistit skvělou digitální zkušenost zaměstnanců a jak podnítit kulturu nízkých informačních překážek.

Reduce Information Overload to Boost Your Business Strategy and Retain Employees 

 

Plán pro CIO a lídry SW vývoje – vytvořte organizaci na světové úrovni.

22. 3. 2023, 16.00 CET, pro: CIO, IT  aplikační lídry

Jak se stát magnetem pro špičkové talenty, přidávat či vracet hodnotu byznysu a dosáhnout „vášně“ pro design a kvalitu. 

CIO & Software Engineering Leader Roadmap to Create a World-class Organization 

 

Podpořte udržitelný růst obratu i zákazníků: Preview konference Tech Growth & Innovation

23. 3. 2023, 16.00 CET, analytici: C. Healey, D. Yockelson, pro: CEO a lídry technologických firem

Podívejte se, která klíčová témata budou obsahem konference pro technologické a IT firmy a start-upy. Poznejte, jak ji mohou využít například MarTech lídři nebo jaké případové studie, workshopy a diskuze s experty budou zahrnuty do programu. 

Drive Sustainable Revenue and Customer Growth: Tech Growth & Innovation Preview