Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Panel Gartneru: ovládněte umění IT vypravěčství ve státní správě 

On-demand. Analytici: Ed Gabrys a John Kost. Pro: IT lídry ve veřejném sektoru a státní správě

Složité a měnící se politické agendy komplikují život CIO ve státní správě, právě proto je důležité umět podat a vysvětlit roli IT a jeho možné dopady na politická rozhodnutí a cíle – jak s vypravěčstvím pracovat, jak jej v praxi využít ve státním sektoru a co nejdůležitějšího byste neměli vynechat vám poví dva špičkoví analytici Gartneru.

Gartner Panel: Master the Art of IT Storytelling in Government

 

Budujte digitální budoucnost: Metavesmír 

1. 11. 2022, 15.00 CET. Analytik: Marty Resnick, Pro: CIO a IT lídry

Co znamená metaverse, jaký je jeho rozsah, potenciál dnes a v budoucnu, jak nacházet obchodní příležitosti s ním související a jak plánovat investice do metaverza jež budou dlouhodobě životaschopné.

Build a Digital Future: The Metaverse

 

Nové umění rozvoje vysoce výkonných týmů 

2.11. 2022,  15.00 CET, analytik: Daniel Sanchez Reina 

Čím se vyznačují vysoce výkonné týmy, jak digitální prostředí podporuje a rozvíjí jednotu týmů a jaké jsou přínosy těchto týmů (vedle výkonnosti samotné).

The New Art of Building High-performing Teams

 

Vybudujte inovační kulturu pro úspěšný digitální byznys 

4.11. 2022, 15.00 CET. Analytik: Apoorva Chhabra. Pro: CIO a IT lídry 

Jak navrhovat pravidla pro rozvoj inovačních cílů a související organizační kontext či principy. Jak určit vhodné behaviorální cíle a odpovídající změnové úsilí, jak rozvíjet důvěryhodnost a uvěřitelnost inovací pomocí inovace inkrementální.

Create a Culture of Innovation for Digital Business Success

 

Top priority pro lídry výzkumu a vývoje v roce 2023 

On-demand, analytik: Atul Dighe, pro: Lídry odpovědné za technologie, výzkum a vývoj 

Jak lídři v oblasti výzkumu a vývoje přízpůsobují své inovační portfolio ve světle měnících se makroekonomických podmínek a neustávajících otřesů a změn na trzích, jaké kroky učinit pro splnění očekávání ohledně výstupů výzkumu a vývoje a budoucího dopadu inovativních technologií a proč bude model průběžné spolupráce klíčovým pro úspěch R&D v roce 2023.

Top Priorities for R&D Leaders in 2023 

 

Rozvíjejte svůj cit pro byznys a zvyšujte tak přidanou hodnotu 

On-demand, analytik: Christine Struckmanová, pro: IT lídry a CIO 

Proč je důležité rozumět dobře obchodnímu modelu (či obchodním modelům) vaší organizace. Jak využít komponenty Gartner Business Model a jak objevovat příležitosti pro nasazen či využití technologií při interakcích s byznys partnery.

Leadership Development Series: Build Your Business Acumen to Deliver Value

 

Top 10 faktorů úspěchu a 10 nejčastějších chyb v oblasti automatizace 

11. listopadu 2022, 16.00 CET, analytik: Laurie Shotton. Pro: CIO a IT lídry.

Proč je nezbytné navazovat při rozvoji automatizace partnerství s byznystem a „civilními“ technology, kterým deseti nejčastějším „automatizačním“ chybám byste se měli vyhnout a jaké osvědčené postupy můžete použití v rámci plánování, implementace a v provozní fázi automatizace.

The Gartner Top 10 Success Factors & Top 10 Common Mistakes for Automation

 

Jak zlepšit zákaznický zážitek s pomocí dodavatelských řetězců 

11. listopadu 2022, 17.00 CET, analytik: Ankur Mehta. Pro: lídry odpovědné za dodav. Řetězce

Jaké jsou správné a nesprávné způsoby diagnostiky zákaznických potřeb, jak určit objem a změny zákaznické poptávky v horizontu příštích 24 měsíců a jak s pomocí těchto dat sestavit business case pro CXM (Customer Experience Management) v rámci dodavatelských řetězců.

Improve Your Supply Chain Customer Experience 

 

Budoucnost cloudu v roce 2027 – od technologií po byznys inovace 

15. 11. 2022, 17.00 CET, analytik: David Mitchell Smith. Pro: CIO a IT lídry

Jak bude vypadat cloud v roce 2027, jak mohou trendy jako multicloud a cloudově-nativní v příštích letech ovlivnit aktivity organizací v oblasti cloudů a jak zajistit bezpečnou cloudovu cestu i své organizaci.

The Future of Cloud in 2027: From Technology to Business Innovation 

 

7 otřesů které nejspíš v letech 2022 – 2027 nečekáte 

16. 11. 2022, 16.00 CET, analytik: Ben Pring. Pro: CIO a IT lídry 

Kterých 7 průlomových technologií má potenciál otočit byznys vzhůru nohama, jaké trendy „na okraji radaru“ byste měli znát a jaké hrozby či příležitosti mohou přinést. Jak se připravit abyste byli schopni reagovat rychleji než ostatní.

7 Disruptions You May Not See Coming in 2022-2027 

 

Tři účinné finanční modely pro silnější vyjednávací pozici 

18. 11. 2022, 16.00 CET, analytička: JoAnn Rosenbergerová. Pro: CIO, IT lídry a IT procurement. 

Jaké otázky byste měli dodavatelům klást, abyste odhalili skryté či opomenuté náklady, jakými inovativními způsoby lze vést jednání o nacenění technologií a slevách a jak používat týmovou spolupráci pro dosažení konkrétních finančních modelů a cílů při vyjednávání.

3 Powerful Financial Models for Negotiation Leverage and Bargaining Power 

 

Optimalizujte svůj technologický marketingový mix pro stimulaci poptávky 

18.11. 2022, 17.00 CEST, analytik: Alan Antin. Pro: CEO a lídry technologických firem.  

Jak sladit marketingový obsah s informacemi o potřebách kupujících, jak uplatnit situační povědomí v kampaních a pro CTA, jak využít digitální kanály způsobem podporujícím samoobslužné vyhledávání kupujícími.

Optimize Your Tech Marketing Mix for Demand Generation Success 

 

Kuchařka cloudových strategií Gartneru 

On-demand. Analytik: David Mitchell Smith. Pro: IT lídry. 

Jak rozvíjet a budovat cloudovou strategii službu po službě, jak uspořádat cloudovou strategii tak aby pasovala na vaši organizaci a jak a jaké zavést principy které vás dovedou ke strategii vítězné. 

The Gartner Cloud Strategy Cookbook 

 

3 účinné finanční modely pro vyjednávání a dohadování s dodavateli 

On-demand. Analytička: JoAnn Rosenberger. Pro: IT lídry 

Identifikujte správné otázky, které byste měli klást dodavatelům pro odhalení skrytých chybějících (opomenutých) nákladů. Objevte inovativní způsoby jak vyjednávat ceny a slevy a naučte se jak apro používat týmový přístup pro nastavení finančních modelů jednotlivých kontraktů.

3 Powerful Financial Models for Negotiation Leverage and Bargaining Power 

 

Postřehy z magického kvadrantu analytických a BI platforem 

22. 11. 2022, 16.00 CET, analytici: A. Kronz, D. Pidsley, A. Ganeshan. Pro: IT lídry 

Poznejte klíčové trendy, které utvářejí nákupní rozhodnutí v oblasti analytiky a BI, jak správně použít a interpretovat příslušný magický kvadrant Gartneru a jak si v něm stojí jednotliví dodavatelé.  

The 2022 Analytics & BI Platforms Magic Quadrant Highlights 

 

Sestavte IT metriky pro exekutivní vedení 

23. 11. 2022 16.00, analytik: James M. Anderson. Pro: IT lídry

Jak vybrat a určit metriky vhodné pro exekutivu, jak uspořádat technologické metriky podle cílů organizace a jak používat metriky pro prokazování postupu digitální transformace.

Create IT Metrics for Executive Leadership 

 

Jak sestavit IT metriky pro exekutivní vedení 

On-demand, analytik: James Anderson. Pro: CIO a IT lídry

Jak určit či vybrat metriky vhodné pro nejvyšší (exekutivní) vedení podniku, jak uspořádat technologické metriky s ohledem na plán a cíle organizace a jak používat metriky pro prokazování pokračující digitální transformace.

Create IT Metrics for Executive Leadership 

 

Plán nasazování technologií pro středně velké podniky 

On-demand. Analytici: Mike Cisek, Joe Rogus. Pro: CIO a IT lídry 

Nahlédněte do cestovního plánu nasazování technologií středně velkými podniky, který sestavili na základě průzkumů, dotazování a diskusí analytici. Poznejte nejdůležitější trendy z aktuálních hype křivek Gartneru a rozbor expertů ohledně dalšího vývoje a trendů.

Gartner Technology Adoption Roadmap for Midsize Enterprises 

 

Poučte se od nejlepších technologických CEO a překonejte zpomalující růst 

30.11. 2022, 16.00 CET, analytici: Mark Wesker, Eric Hunter. Pro: CEO a lídry technologických firem. 

Co zvyšuje pravděpodobnost, jaké jsou příčiny a důsledky zpomalení či zastavení růstu obratu, jak situaci porozumět a naučit se ji obrátit jako nejlepší CEO v technologických firmách.

Top-Performing Tech CEO to Overcome Growth Stalls