Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Vybudujte pevné základy dat a analytiky v cloudu 

Analytik: Robert Thanaraj. Pro: Lídry odpovědné za IT 

Jak odhalit mezery v provozní oblasti, znalostech či technologiích na cestě za modernizací cloudu. Jak se pripravit na datové a analytické potíže, které přináší clou a jak úspěšně fungovat v jednom či více cloudech.

Build a Strong Data and Analytics Foundation With Cloud

 

Zeptejte se experta: Základy MDM 

5.10. 2022, analytik: Thornton Craig, pro: Lídry odpovědné za IT a data/analytiku. 

Jak určit která data jsou daty kmenovými, jak sestavit MDM framework zahrnující nejlepší postupy pro lidi, procesy a technologie. Jaké klíčové funkce a vlastosti MDM řešení byste měli znát.

Ask the Expert: The Foundations of Master Data Management

 

Kolik stojí lítost z chybných technologických investic 

5.10. 2022, 17.00 CEST, analytik: Hank Barnes, pro: Lídry technologických firem a startupů. 

Jak ovlivňují “hluboce litující” zákazníci váš další růst, jak se liší chování litujících zákazníků od těch nelitujících a jak sestavit akční plán, který omezí nákupní lítost a pomůže vám rychleji růst.

High Cost of Technology Purchase Regret

 

Působivé vyprávění příběhů: Osvědčené techniky pro vytvoření vlivnějšího sdělení 

6.10. 2022, 16.00 CEST, analytik: Ed Gabrys. Pro: IT i byznys lídry. 

Jak lze pracovat s emocemi v byznysu kontextu a vůči seniornímu vedení, jak používat vyprávění příběhů pro překonání odporu vycházejícího z korporátní kultury, co byste měli dělat pokud vaše publikum neraguje ve virtuálním prostředí správně.

Impactful Storytelling: Proven Techniques to Craft Your Most Influential Message

 

Panel Gartneru: Budoucnost CIO ve světě technologií šířících se mimo IT 

7.10. 2022 16.00 CEST, analytici: I. Tyler, J. Capella. Pro: CIO a IT lídry. 

Co znamená pro CIO a podnik “demokratizace” technologií, jaké výhody a úskalí její podpora přináší a jak s ní pracují nejlepší CIO při transformaci byznysu pomocí technologií.

Gartner Panel: Future of the CIO as Technology Expands Beyond IT

 

Panel Gartneru: jak přilákat a udržet špičkové talenty v budoucím světě práce 

11.10. 2022, 17.00 CEST, analytici: M. Schoen, R. O´Donohue, G. Waller. Pro: IT lídry a CIO. 

Jak nabírat, vzdělávat a udržet technologické talenty v proměněném pracovním světě, jak rozvíjet odolnost organizace s pomocí smíšených pracovních sil a FTE a jak nabídnout vhodné flexibilní pracovní podmínky a stát se preferovaným zaměstnavatelem.

Gartner Panel: Attract and Retain Top Talent in IT for the Future of Work

 

Průzkum Gartneru mezi CDAO: použijte data a analytiku pro podporu strategického růstu. 

13.10. 2022, 16.00 CEST, analytik: Alan Duncan. Pro: lídry odpovědné za data a analytiku. 

Postřehy a doporučení vycházející z osmého pravidelného průzkumu mezi šéfy dat a analytiky – jak podpořit svůj osobní úspěch a úspěch organizace, které nastupující trendy v DA oblasti sledovat a jaký dopad mohou mít.

The Gartner CDAO Survey: Top Trends to Enable Strategic Growth

 

Jak uspět v digitálním byznysu se svým vlastním provozním modelem 

13.10. 2022, 17.00 CEST, analytici: T. Nielsen, D. Scott. Pro: CIO a IT lídry. 

Proč je pro úspěch digitálního byznysu třeba dívat se za hranice a možnosti organizační struktury, jaká úskalí číhají z hlediska organizačního designu a provozních I&T modelů, a jak navrhnout provozní model IT který pomůže uspět s digitálním byznysem.

Succeed in Digital Business With Your Operating Model

 

Hype křivka Gartneru pro oblast nastupujících technologií, 2022 

14.10. 2022, 16.00 CEST, analytička: Melissa Davis. Pro: CIO a IT lídry. 

Co byste měli vědět a znát o nově nastupujících technologiích a trendech, které ovlivní vaši organizaci. Proč tentokrát převažují na křivce zcela nové položky a které technologie budou formovat budoucnost v příštích 2-10 letech.

The Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2022 

 

Posuňte se směrem k AI řízené, autonomní budoucnosti financí 

17. 10. 2022, 16.00 CEST, analytik: Mark D. McDonald, pro: CFO a lídry z oblasti financí

Bezmála dvě třetiny lídrů v oblasti financí věří, že automatizace a autonomie se stanou v jejich segmentu běžné během šesti let. Zjistěte, co znamená být finanční organizací orientovanou na AI, prozkoumejte možnosti využití AI v oblasti financí a zjistěte, co dělají jiné finanční organizace pro zvýšení míry autonomie.

Move Towards an AI-Forward, Autonomous Finance Future

 

Předpověď výdajů na IT: 3Q22 – odolají IT výdaje tlakům recese? 

19. 10. 2022, 17.00 CEST, analytik: John Lovelock, pro: lídry technologických a IT firem a IT lídry

Co říkají aktuální předpovědi Gartneru ohledně růstu IT výdajů v roce 2022 a v dalších letech, kterým částem odvětví se daří lépe a kterým hůře a co je dichotomie výdajů na zařízení provozovaných v cloudu a lokálně.

IT Spend Forecast, 3Q22: Is IT Spending Recession-Proof?

 

Workshop umění jednostránkové strategie 

21. 10. 2022, 16.00 CEST, analytička: Heather Colellaová, pro: IT i byznys lídry

IT strategii by mělo být možné napsat na jedinou stránku. Jak na to, jak jednostránkovou strategii proměnit v jednostránkový strategický plán a jaké kroky udělat při přípravě jejich tvorby, vám ukáže workshop s řadou konkrétních příkladů z praxe.

The Art of the 1-Page Strategy Workshop: Use Peer Examples to Craft Your Plan

 

Martech průzkum Gartneru 2022: Nové nápady, jak maximalizovat ROI 

21. 10. 2022, 17.00 CEST, analytik: Benjamin Bloom, pro: lídry odpovědné za marketing a marketingové technologie

Jaké dovednosti a zdroje jsou nezbytné k plnému využití současných marketingových technologií, které martech trendy byste měli zavést a jaké můžete ignorovat, chcete-li co nejlepší ROI/návratnost investic, které tři organizační modely v marketingu vám pomohou zlepšit spolupráci s IT. 

The Gartner 2022 Martech Survey: New Insights to Maximize ROI 

 

Jak se stát lídrem orientovaným na výsledek

On-Demand, analytička: Christine Struckman, pro: CIO a IT lídry

Co to znamená být orientován na výsledek (outcome-driven), jak tím zvýšit svůj vliv a jaké osvědčené taktiky seberozvoje může CIO nejlépe využít.

Leadership Development Series: Become an Outcome-Driven Leader

 

Cestovní mapa pro IT lídry, kteří mění podnikovou kutluru

25.10. 2022, 17.00 CEST, analytik: Daniel Sanchez Reina. Pro CIO a IT lídry

Proč a jak je podniková kultura zásadní pro úspěšné naplnění strategických cílů. Co funguje a co ne pokud se snažíte kulturu změnit. Jak změnit podnikovou kulturu pomocí konceptu „kulturního dvojčete“.

The Journey Map for IT Leaders to Change Enterprise Culture

 

Top kyberbezpečnostní předpovědi Gartneru pro roky 22-23

26.10. 2022, 16.00 CEST, analytici: S. Olyaei a O. Isaka. Pro CIO, CISO, IT a kyberbezpečnostní lídry

Jaká poučení si vzít z předchozích období zotavování se a obnovy, jak vypadá vzdálenější budoucnost kybernetické bezpečnosti a které trendy jež ovlivní vás a vaši organizaci byste měli sledovat.

The Gartner Top Cybersecurity Predictions for 2022-2023

 

7 zásadních otřesů, které ovlivní vaše strategické plánování

28.10. 2022. 16.00 CEST. Analytik: Marty Resnick. Pro: IT i byznys lídry

Kterých sedmi oblastí se budou nadcházející otřesy a změny týkat, jak budou ovlivněny a ovlivňovat klíčové makro a enviromentální trendy a jak to vše zapracovat do svých obchodních modelů a strategického plánování.

7 Key Disruption Trends That Will Impact Your Strategic Planning

 

Využije výhody softwarového inženýrství při tvorbě přidané hodnoty

28.10. 2022, 19.00 CEST, analytik: Keith Mann. Pro: CIO a IT lídry

Zaveďte metriky a KPI jež posunou váš SW vývoj směrem k tvorbě přidané hodnoty. Naučte se pracovat s různými typy stakeholderů při tvorbě holistické definice hodnoty a zaveďte mechanismy pro zpětnou vazbu jež vám usnadní experimentování, měření, učení a zlepšování.

Take Greater Advantage of Software Engineering to Grow Business Value