Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Gartner mezioborový panel: jak přilákat a udržet talenty v ostrém konkurenčním prostředí

On-demand. Analytici: L. Mok, A. Meyer, B. Tratz-Ryan, J. Malo. Pro: Lídry odpovědné za nábor a retenci talentů v IT i byznysu

Jaké faktory a proměnné dnes nejvíce lákají či odrazují talenty, jaké strategie a taktiky mohou zlepšit interakci se zaměstnanci a následně i retenci napříč obory a jak využít iniciativ digitální transformace pro „rebranding“ IT v tradičních oborech.

Gartner Cross-industry Panel: Attract & Retain Talent in a Competitive Market

 

Datově-analytická governance: Položte správné základy budoucího úspěchu

5. 7. 2022. Analytik: Saul Judah. Pro: Lídry odpovědné za data a analytiku

Zjistěte proč organizace nejčastěji neuspějí v oblasti dat a analytiky, na jaké klíčové prvky základů pro lepší datově-analytickou governnace byste se měli zaměřit a jaké budoucí výzvy se v mohou v tomto směru objevit.

Data & Analytics Governance: Establish the Right Foundations for Success

 

Role digitálních dvojčat ve vašem byznysu, produktech a strategii

6. 7. 2022, 17.00 CEST, analytik: Alfonso Velosa. Pro: Lídry odpovědné za provozní oblast IT i byznysu

Jak vypadá další výhled využívání digitálních dvojčast byznysem, jak sestavit plán a rozpočet s ohledem na nákladové a výnosové strategie a jaké jsou osvědčené postupy tvorby a užívání digitálních dvojčat.

The Role of Digital Twins in Your Business, Products and Strategy

 

Sedm pravidel pro CIO jak efektivně demonstrovat byznys hodnotu IT

7.7. 2022, 17.00 CEST, analytik: Robert Neagle. Pro: CIO a IT lídry

Jak vytvořit záživnější variantu IT narativu, jak zacílit své hodnotové sdělení na osoby a věci, na nichž záleží a jaké oblasti obvykle „potápějí“ IT hodnotové narativy.

 

 

 Umění vlivného vypravěčství: Jak sdělit svůj jedinečný CXO příběh 

12.7. 2022, 17.00 CEST. Analytici: S. Miranda, M. Boulden, D. Gannon a další. Pro: exekutivní lídry. 

Jak daná exekutivní role utváří příběh, který by měl být vyprávěn ostatním, jak nastavit správný mix emocí, dat a faktů pro sestavení pohlcujícího příběhu, příklady, jak lídři používají vypravěčské dovednosti pro dosažení svých cílů.

Impactful Storytelling Series: Panel – How to Tell Your Unique CXO Story 

 

Předpověď výdajů na IT: Aktualizace 2Q22 – vyřešte nedostatky klíčových IT specialistů  

13.7. 2022, 17.00 CEST, analytici: John David Lovelock, Naveen Mishra. Pro: lídry z technologických firem.

Jak vypadá další výhled na výdaje v různých oblastech IT v roce 2022 a dalších letech, jak v současné době nejlépe přilákat a udržet klíčové IT specialisty, které trhy porostou a které se naopak propadnou.

IT Spending Forecast, 2Q22 Update: Address the Critical IT Skill Shortage 

Herní pravidla pro CFO – inflace, recese a problematický trh práce 

14.7. 2022, 16.00 CEST, analytici: A. Band, M. Williams, S. Solanki, B. Kropp. Pro: CFO, finanční ředitele a lídry.

Které faktory dnes ovlivňují nákladovou stránku a jak je ovlivnit, jak uvažovat o retenci z dlouhodobého hlediska a jaké strategie využít pro snížení cenových tlaků. 

The Gartner CFO Playbook for Inflation, Recession, and a Tight Labor Market 

 

Top 10 faktorů úspěchu a top 10 nejčastějších chyb v oblasti Automatizace 

19.7. 2022, 16.00 CEST. Analytik: Jason Wong. Pro: CIO a lídry odpovědné za automatizaci.

Zjistětě proč by si IT mělo hledat partner na straně byznysu a mezi “občanskými technology”, chce-li automatizaci posunout dopředu. Vyhněte se deseti nejčastějším chybám automatizačních iniciativ. Odhalte osvědčené postupy pro plánování, implementaci a produkční fázi automatizace.

The Gartner Top 10 Success Factors & Top 10 Common Mistakes to Automation 

 

Pro CIO středně velkých korporací: jak vyplnit mezery v kyberbezpečnostních dovednostech pomocí frameworku NICE 

19.7. 2022, 16.00 CEST, analytik: Patrick Long. Pro: CIO a lídry odpovědné za kybernetickou bezpečnost.

Kdy a jak lze využít NICE (National Initiative efor Cybersecurity Education) framework ve vaší organizaci, jak diferenciovat znalosti, dovednosti a schopnosti jak postupovat při zavádění frameworku.  

Midsize Enterprise CIOs, Close Cybersecurity Skills Gap With the NICE Framework 

 

Inovační workshop: Jak vybrat nápady, které vedou k úspěchu 

20.7. 2022, 16.00 CEST, analytik: Darren Topham. 

Jak identifikovat skutečně inovativní nápady a myšlenky, jak vyhodnocovat jejich větší počet a určit ty nejlepší, jak následně rozvíjet, řídit a prioritizovat inovační portfolio.

Innovation Workshop: Select Ideas That Generate Impact & Success 

 

Postavte technologický plánovací proces pro výzkum a vývoj 

20.7. 2022, 17.00 CEST, analytik: Atul Dighe. Pro: Lídry odpovědné za výzkum a vývoj / inovace. 

Poznejte, jak můžete prakticky využívat technologické „cestovní plány“, naučte se co je třeba abyste zahájili proces tvorby svých vlastních a podívejte se na příklady jak s nimi některé organizace pracují.

Build a Technology Roadmapping Process for R&D 

 

Čtyři nejdůležitější zjištění z Gartner AI průzkumu 

21.7. 2022, 16.00 CEST, analytici: E. Brethenoux, F. Karamouzis. Pro: Lídry odpovědné za AI. 

Jaké jsou nejčastější překážky uplatnění AI v praxi, které trendy v oblasti talentů pro AI projekty byste měli sledovat a jaké aspekty z oblasti bezpečnosti a řízení rizik je třeba mít na paměti.

The Gartner AI Survey Top 4 Findings 

 

Jak stavět produktové týmy v IT – část třetí: Transformace tradiční kultury a uvažování 

On-demand. Analytik: Chad Walker. Pro: CIO, IT a Tribe lídry.  

Třetí díl (odkazy na předchozí dva naleznete na stránce webináře) je zaměřen na to jak nastavit „severku“ k níž budou směřovat zaměstnanci i vedení, jak upravit výkonnostní metriky podporující změnu chování a jak urychlit přijetí nového způsobu myšlení pomocí „kulturních hacků“.

Build Product Management Teams in IT Part 3: Transform Legacy Culture Mindsets 

Od automatizovaných k autonomním financím: Postřehy z Gartner 2022 CFO Konference. 

On-demand. Analytici: D.P. Gannon, M. Mowrey, M.D. McDonald. Pro: CFO a lídry odpovědné za oblast financí. 

Jak přesvědčení a očekávání CFO ve vztahu k technologiím mohou omezovat rozvoj směrem k autonomní budoucnosti, jak číst a chápat plány dalšího rozvoje technologií pro oblast financí a jak mohou týmy odpovědné za finance uspět s nasazením AI.

From Automated to Autonomous Finance: Gartner 2022 CFO Conference Key Takeaways 

 

Víte kde máte svůj plán obnovy? 

26.7. 2022, 16.00 CEST. Analytička: Roberta J. Witty. Pro: Lídry odpovědné za IT a IT bezpečnost.

Jaké osvědčené postupy a doporučení ohledně tvorby plánu obnovy byste měli znát a kde je hledat, jak zavést životaschopný framework pro obnovu a jak určit požadavky, které je do plánů obnovy třeba zahrnout.

Do You Know Where Your Recovery Plan Is? 

 

Čtyři nejdůležitější klíče k znalostnímu řízení a špičkovým zákaznickým službám 

26.7. 2022, 17.00 CEST, analytici: P. Rahnayake, D. Kraus. Pro: Lídry v oblasti zákaznických služeb.

Pochopte, jak správně využít znalostní řízení pro tvorbu špičkových zákaznických zkušeností, čtyři věci které jsou nezbytné pro rozvoj úspěšného programu znalostního řízení, jak učinit ze znalostního řízení v oblasti zákaznických služeb trvalý úspěch.

Top 4 Keys to Knowledge Management and Exceptional Customer Service