Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Top strategické technologické trendy Gartneru v roce 2022: Výroba

5. 1. 2022, 16.00 CET, analytik: Mike Ramsey. Pro: CIO a technologické lídry

Které technologické trendy mají v roce 2022 největší potenciál ovlivnit či proměnit výrobní firmy? Jaké trendy se blíží bodu technologického zlomu, nebo narušují tradiční pravidla hry a jak tyto trendy využít pro zrychlení inovace a transformace.

The Gartner Top Strategic Technology Trends for 2022: Manufacturing

 

Top marketingové předpovědi Gartneru pro rok 2022 a další léta

5. 1. 2022, 17.00 CET, analytici: A. Frank, C. Beland. Pro lídry v oblasti marketingu a technologické lídry

Jaké důležité předpovědi Gartneru týkající se marketingu byste měli znát? Co znamenají pro CMO a lídry odpovědné za marketing a jaké aktivity by měli CMO učinit, aby se na budoucnost co nejlépe připravili.

The Gartner Top Marketing Predictions for 2022 and Beyond

 

Vize lídrů pro oblast data a analytiky dle Gartneru

6. 1. 2022, 16.00 CET, analytik: Andrew White. Pro: CDO a lídry odpovědné za oblast dat a analytiky

Rok 2022 nabídne CDO a dalším lídrům odpovědným za data a analytiku jedinečné příležitosti jak zásadně proměnit a posunout jejich organizace. Jaké trendy by měli pro příští rok očekávat a znát, jak identifikovat nejdůležitější výzvy a příležitosti a jaké osvědčené postupy mohou využít.

The Gartner 2022 Leadership Vision for Data & Analytics Leaders

 

CIO strategie: jak řídit příležitosti a rizika byznysem vedeného IT

7. 1. 2022, 16.00 CET, analytik: Darren Topham. Pro CIO a digitální/technologické lídry v IT i byznysu

Dozvíte se, jak správně řídit rostoucí počet technologických talentů mimo IT, jak lépe zvládat a řídit stínové IT a „demokratizované“ technologické prostředí v podnicích a jak podporovat a sdílet odpovědnost s partnery na straně byznysu.

CIO Strategy: Manage the Opportunities & Risks of Democratized Business-Led IT

 

Hype křivka Gartneru pro Cloud computing

11. 1. 2022, 16.00 CET, analytik: David M. Smith, pro: CIO a IT lídry

Proč cloud stále zůstává „hype“ témateme, jaký je stav různých technologií souvisejících s cloudem a jak i dnes využít cloud pro získání provozní či konkurenční výhody.

The Gartner Hype Cycle for Cloud Computing

 

Jak učinit digitální pracoviště štastnějším, rychlejším a chytřejším

12. 1. 2022, 16.00 CET, analytik: Michael Woodbridge. Pro: Lídry odpovědné za rozvoj digitálního pracoviště

Jaké kroky mohou IT lídři učinit, aby zlepšili digitální zkušenost svých zaměstnanců, jaké technologie a technologické pracovní narativy neposkytují očekávané přínosy a jaké technologické trendy pohánějí současné iniciativy v oblasti digitálních pracovišť.

Actions to Make Your Digital Workplace Happier, Faster and Smarter

 

Nejdůležitějších technologické trendy ovlivňující DevOps

13.1. 2022, 15.00 CET, analytik: Manjunath Bhat. Pro: CIO a lídry odpovědné za agilní vývoj

Které technologické trendy specificky ovlivňují agilní a DevOps iniciativy, jaké jsou dopady na návrh produktů, platforem a odolnosti a jak nenápadně zavést bezpečností pravidla napříč třemi disciplínami tvorby SW.

The Top Technology Trends Impacting DevOps

 

Předpovědi Gartneru pro rok 2022: Hyperautomatizace (vč. RPA a Low Code)

13. 1. 2022, 17.00 CET, analytičky: F. Karamouzis, S. Stoudt-Hansen, pro: CIO a digitální/technologické lídry odpovědné za hyperautomatizaci a RPA

Co analytici předpovídají v oblasti Hyperautomatizace pro rok 2022, na jaké technologické kategorie, jako je RPA či Low Code se v případě hyperautomatizace zaměřit, jaké příležitosti a rizika zvyšují pravděpodobnost (ne)úspěchu hyperautomatizace.

The Gartner 2022 Predictions: Hyperautomation (Inclusive of RPA & Low Code)

 

Vize lídrů v oblasti produktového řízení pro rok 2022

18. 1. 2022, 16.00 CET, analytici: C. Meering, E. Berthelsen, C. Gilley. Pro: lídry v oblasti produktového řízení a agilního přísutpu

Jak dál rozvíjet své produktové týmy a přístupy aby mohli co nejlépe čelit výzvám roku 2022, jaké klíčové dovednosti budou třeba pro dosažení maximální efektivity a účinku, jak definovat role a odpovědnosti.

The Gartner 2022 Leadership Vision for Product Management Leaders

 

Nejdůležitější trendy ovlivňující budoucnost práce

18. 1. 2022, 17.00 CET, analytici: R. Hill, E. Magolnick. Pro: lídry odpovědné za digitální pracoviště a hybridní práci, HR

Které trendy v oblasti práce byste měli znát a které nebude možné v budoucnu ignorovat, jak se na nastupující změny co nejlépe připravit a jak sestavit vhodný akční plán.

The Biggest Trends Impacting the Future of Work

 

Prohlédněte povykem kolem zero trust a získejte skutečné bezpečnostní rady a tipy

19. 1. 2022, 16.00 CET, analytik: Neil MacDonald. Pro: CISO a lídry odpovědné za informační a kybernetickou bezpečnost

Jak jednoduše uchopit a zarámovat zero trust bezpečnosti a vysvětlit jí byznys lídrům, jak identifikovat projekty, které je možné realizovat v roce 2022 a přiblížit se díky nim modelu zero trust, kteří dodavatelé a produkty vám mohou na vaši cestě k zero trust pomoci.

Cut Through Zero Trust Hype and Get Real Security Strategy Advice

 

Vize CIO lídrů pro rok 2022 – trendy, výzvy a priority

21. 1. 2021, 16.00 CET, analytička: Janelle Hill. Pro: CIO a IT lídry

Které trendy a výzvy budou mít v roce 2022 největší dopad na CIO, jak si udržet „hybnost“ a vliv, získaný během digitální akcelerace a jak se přizpůsobit vzestupu byznys technologů a jejich vlivu na výsledky digitálního byznysu.

The Gartner CIO Leadership Vision for 2022: Trends, Challenges & Priorities

 

Vize lídrů 2022: Bezpečnost a řízení rizik

24. 1. 2022, 16.00, Analytik: Deepti Gopal. Pro: lídry v oblasti bezpečnosti a řízení rizik

Jak rozvíjet kulturu „kyber-rozumu“, která odpovídá měnícím se potřebám v oblasti talentů a znalostí. Jak v komunikačních plánech prioritizovat zákazníky a vedoucí pracovníky pečující o trh, jak vybírat bezpečnostní technoogie, které obstojí v „testu času“.

The Gartner Leadership Vision for 2022: Security and Risk Management

 

Gartner CIO agenda 2022: Udělejte z komponovatelného modelu svou superschopnost

25. 1. 2022 10.00 (německy), 26. 1. 2022 11.00 (anglicky). Pro: CIO a IT ředitele, digitální lídry.

Hlavní postřehy z průzkumu Gartner CIO agenda 2022 (specificky výběr výsledků pro Německo/DACH, resp. Velkou Británii). Co dělají „mistři komponovatelnosti“ a jak komponovaný přístup proměnit v konkurenční výhodu.

Die Gartner CIO-Agenda 2022: Stärken Sie Ihr Unternehmen mit Composability (DE/DACH)

The Gartner 2022 CIO Agenda: Make Composability Your Superpower (UK)

 

 

12 nejdůležitějších strategických technologických trendů pro rok 2022 perspektivou bankovního sektoru

26. 1. 2022, 16.00 CET, analytičky: N. Sturgill, M. Sau

Jaké technologické trendy mají největší potenciál otřást odvětvím finančních služeb, které technologie a technologické trendy se blíží „bodu zlomu“ nebo narušují tradiční pravdy a pravidla. Jak tyto trendy můžete využít pro rozvoj inovací a transformaci.

The Gartner Top 12 Strategic Technology Trends for 2022: Banking

 

Top technologické trendy Gartneru pro veřejný sektor

27. 1. 2022, 16.00 CET, analytik: Arthur Mickoleit. Pro: technologické lídry ve státním a veřejném sektoru

Které technologické trendy budou mít největší dopad na veřejný sektor a fungování státních organizací, které trendy se blíží svému bodu zlomu nebo narušují tradiční a zažité pravdy či postupy. Jak tyto trendy využít pro inovace a transformaci v kontextu státní správy.

The Gartner Top Technology Trends for 2022: Government