Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Umění vypravěčské a prezentátorské – jak zaujmout publikum

4. 10. 2021, 17.00 CEST, analytik: Ed Gabrys. Pro: CIO a technologické lídry kteří prezentují

Jak si získat publikuj, jak podnítit jeho představivost a jak narušit jeho očekávání – a tím se mu zapsat do paměti jsou jedny ze základních dovedností, jimiž by měl oplývat každý, kdo přednáší či prezentuje – včetně CIO.

The Art of Storytelling and Presenting – Captivate Your Audience

 

Tajemství úspěchu změny role či funkce

5. 10. 2021, 17.00 CEST, analytička: Heather Colella. Pro: CIO a ostatní lídry
Jak poznat zda a nakolik bude nastávající změna obtížná, jak odhadnou kolik času budete potřebovat, abyste získali vliv a mohli věci změnit a jaká aktiva můžete při změně své funkce či pozice využít.

The Secrets of a Successful Executive Transition

 

Digitální influnecerství: CIO by měli svůj tým koučovat spíše než komandovat

6. 10. 2021, 16.00 CEST. Analytik: Matt Hancocks. Pro: CIO, IT ředitele a lídry

Jak určit co nastupující digitální obchodní model vyžaduje od vašeho týmu, jak změnit svůj styl řízení a stát se koučem či mentorem, jak a proč byste se měli stát úslužným lídrem.

Digital Influencer: CIOs Need to Coach Their Teams, Not Command Them

 

Postřehy Gartneru z nových technologických roadmap 2021–2023

7. 10. 2021, 16.00 CEST, analytici: L. Ramos, S. Bhat, A. Malhotra

Jak probíhá nasazování 111 nastupujících technologií očima bezmála 500 IT lídrů, jak hodnotí přínosy a rizika i vnímání nastupujících technologií napříč šesti doménami, jaké nastupující technologie nedostojí humbuku (hypu) a které jsou naopak opatrně nasazovány.

The Gartner 2021–2023 Emerging Technology Roadmap Findings

 

Zvládněte neustálé změny pomocí real-time assurance

12. 10.2021, 16.00 CEST, analytic: Kyle Byrnes pro: lídry v oblasti rizika a auditu

Zjistěte, jak mohou oddělení interního auditu pomoci reagovat rychleji na změny v organizaci, zlepšete viditelnost měnících se rizik a změnových procesů a nastavte odpovídající očekávání. Alokujte pracovníky auditu v reálném čase tak, aby pokryli klíčové mezery.

Adopt Real-Time Assurance To Keep Pace With Constant Change

 

Co byste měli zvážit při centralizaci aktivit v oblasti financí

12. 10. 2021, 17.00 CEST, analytik: C.C. Risberg. Pro: CFO a lídry v oblasti financí

Jak se zorientovat v centralizaci principu „něco za něco“, jak zjišťovat proveditelnost centralizace financování a řízení finance a jak vybírat ideální lokality.

Key Considerations for Centralizing Finance Activities

 

Vize Gartneru pro lídry obchodu a prodeje: Jak vyhrávat v roce 2022

18. 10. 2021, 16.00 CEST, analytici: B. Adamson, C Riely. Pro: lídry v oblasti B2B prodeje

Zjistěte, jaké jsou hlavní trendy v oblasti B2B prodeje, jaké výzvy a příležitosti s těmito trendy souvisejí a budou klíčové v roce 2022. Jaké aktivity by měli ředitelé a lídři odpovědní za prodej a obchod dnes vyvíjet, aby podpořili růst v následujících letech.

The Gartner Chief Sales Officer’s Leadership Vision: Win in 2022

 

Tři strategie pro přilákání zaměstnanců s pevnou pracovní dobou v době jejich extrémního nedostatku

19. 10. 2021, 17.00 CEST, analytici: D. Love, L. Mayers. Pro: Lídry v oblasti HR

Proč je v poslední době tak obtížné sehnat kandidáty na pozice s pevnou pracovní dobou, jaké příležitosti na pracovním trhu existují a jaké tři strategie lze použít pro úspěšné oslovení kandidátů. Webinář pracuje primárně s US reáliemi, je ale aplikovatelný i pro další země.

The 3 Strategies to Attract More Hourly Workers in an Unprecedented Shortage

 

Předpověď výdajů na IT – aktualizace 3Q21: pomozte zaměstnancům i zákazníkům zůstat připojeni

20. 10. 2021, 17.00 CEST, analytici: J.D. Lovelock. R. Atwal, B. Britz. Pro: lídry technologických firem

Jak se vyvíjí předpovědi Gartneru ohledně výdajů na IT v roce 2021 a následujících letech, které technologie podporují přístup zaměstnanců a zákazníků v režimu kdekoliv/kdykoliv a kde pro zaměstnance i zákazníky nacházet nové „remote“ příležitosti.

IT Spending Forecast, 3Q21 Update: Help Employees and Customers Stay Connected

 

Přilákejte, rozvíjejte a udržte si klíčové vývojářské talenty v hybridním pracovním režimu

22. 10. 2021, 17.00 CEST, analytik: Akis Sklavounakis. Pro: IT a HR lídry

Jak přizpůsobit hybridní režim práce potřebám digitálních týmů a agilnímu přístupu, jak nalézt rovnováhu mezi náborem a rozvojem potřebných dovedností nezbytných pro rozvoj digitálního byznysu, jak přilákat a udržet si klíčové talenty vytvořením konkurenceschopné zaměstnanecké propozice.

Attract, Develop, & Retain Critical Software Engineering Talent for Hybrid Work

 

Top trendy Gartneru pro oblast dat a analytiky v roce 2021

25. 10. 2021, 16.00 CEST, analytik: Frank Buytendijk. Pro: CIO a lídry odpovědné za data a analytiku

Co lze považovat za „odpovědnou AI“ a jak jí vytvořit, jak a kdy poznat, zda je třeba modernizovat rozhodovací procesy, co potřebujete pro práci s daty a analytikou na „okraji“ (edge).

The Gartner 2021 Top Trends for Data and Analytics

 

Gartner 2022 CIO Agenda: udělejte z komponovatelnosti svou superschopnost

25. 10. 2021, 17.00 CEST, analytička: Monika Sinha. Pro: CIO a IT lídry

Zjistěte hlavní postřehy z průzkumu Gartner 2022 CIO Agenda, co dělají ti, kdo jsou v komponovaném přístup nejlepší a jak proměnit komponovatelnost ve svou konkurenční výhodu.

The Gartner 2022 CIO Agenda: Make Composability Your Superpower

 

Budoucnost správy dat leží v cloudu

26. 10. 2021, 17.00 CEST, analytik: Adam Ronthal. Pro: CIO a IT lídry odpovědné za data

Proč je cloud nyní důležitější než kdy dříve, jaké hlavní výzvy v oblasti správy dat čekají organizace, které se rozhodnou převést jí do cloudu a jaké nejlepší postupy pro efektivní provoz dat a analytiky v cloudu zvolit.

The Future of Data Management is in the Cloud

 

Jak optimalizovat poptávku v marketingovém mixu – pro technologické firmy a poskytovatele IT služeb

27. 10. 2021, 17.00 CEST, analytik: Alan Antin, pro: CEO a lídry technologických firem
Jak využít data z marketingových benchmarků pro porovnání vlastního marketingového mixu s konkurencí. Jak zjistit které kanály, typy obsahu a sdělení (CTA) generují největší objem kvalitních leadů (MQL). Jak rozvést roční plán vycházející ze strategie stimulace poptávky vhodný pro nejistá období.

Optimize Demand Generation Marketing Mix for Tech & Service Providers

 

On-demand

5 kroků, které mohou CIO udělat pro urychlení změny kultury

On-demand, analytička. Christie Struckman. Pro: CIO a IT lídry

Zjistěte, kterých pět kroků může učinit konkrétně CIO či IT ředitel pro řízení změn kultury, jak definovat a formovat chápání změn kultury žádoucím směrem a jak je následně uvést v život tak, aby zůstaly trvalé.

The 5 Steps CIOs Can Take to Accelerate Culture Change

 

Umění využít efektivně rozhodovací inteligenci

On-demand, analytik: Roy Schulte, pro: CIO, IT a byznys lídry

Odhalte nový trend – rozhodovací inteligenci (DI) a zjistěte proč je na vzestupu. Pochopte kdy a proč je vhodné (nebo nevhodné) automatizovat rozhodování, naučte se dva postupy, jak zlepšit kvalitu DI řešení a zjistěte, kdy je vhodné použít strojové učení a kdy optimalizaci či systémy byznys pravidel.

The Art of Knowing How to Leverage Decision Intelligence