Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Gartner hype křivka nastupujících technologií v roce 2021

2. 9. 2021, 16.00 CEST, analytik: Brian Burke. Pro: CTO, CIO, IT a digitální lídry zodpovědné za využívání či nasazování technologií.

Poznejte nově nastupující technologie a technologické trendy, které je nezbytné znát, neboť vaši organizaci nejspíše dříve či později ovlivní, zjistěte, jaké nové technologie se na hype křivce letos objevily, a pochopte, jak budou tyto technologie měnit v horizontu pěti až deseti let naši budoucnost.

The Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2021

 

Budoucnost lídrů v éře hybridního digitálního pracoviště

7. 9. 2021, 16.00 CEST, analytik: Matt Hancocks. Pro: Lídry v oblasti IT, digitálních pracovišť a řízení lidských zdrojů

V čem je stejné a v čem se liší řízení lidí v nově nastupujícím hybridním pracovním světě. Jak rozvíjet a posilovat dovednosti v oblasti vztahů na pracovišti, být viditelnější a lidštější. Jak se lídři mohou stát lepšími kouči, facilitátory a agenty změny.

The Future of Leadership in the Hybrid Digital Workplace

 

Dohled nad daty a analytikou: zvládněte governance a připravte se na budoucnost

8. 9. 2021, 16.00 CEST, analytik: Saul Judah. Pro: CIO, IT lídry a lídry odpovědné za data a analytiku

Zjistěte proč se organizacím nedaří zavádět governance v oblasti dat a analytiky, jaké základy potřebujete abyste se mohli v klidu zaměřit na lepší práci s daty a analytikou a jakým směrem se governance v této oblasti bude dál vyvíjet.

Data and Analytics Governance: Get It Right and Prepare for the Future

 

Systematický přístup k tvorbě nové přidané hodnoty pomocí dat a analytiky

9. 9. 2021, 16.00 CEST, analytička: Rita Sallam. Pro: CIO, IT lídry a lídry odpovědné za data a analytiku

Co je Gartner Data and Analytics Value Management Frameworks, jak tento framework využít pro vyhodnocování a popisování přínosů dat a analytiky a jak jej v praxi uplatnit u vašich stávajících D&A iniciativ.

A Systematic Approach to Drive New Business Value With Data and Analytics

 

Role ERM (podnikového řízení rizik) při řízení rizik třetích stran

14. 9. 2021, 16.00 CEST. Analytici: J. Fitzmaurice, C. Testa. Pro: Lídry v oblasti řízení rizik.

Zjistěte kde ERM může pomoci při diskusích o rizících třetích stran a souvisejících procesech, jaké role hraje „druhá linie“ při řízení těchto rizik a poznejte osvědčené postupy a příklady práce zkušených ERM praktiků.

The Role of Enterprise Risk Management in Controlling Third-Party Risks

 

Adaptivní strategie pro úspěch v nestabilním světě

15. 9. 2021, 16.00 CEST, analytik: Ian Cox. Pro: IT a byznys lídry.

Jak sestavit strategii odolnou otřesům i šokům a pružnou tak, aby se mohla vyrovnat s nejistotou, jak takovou strategii následně realizovat a jak udržet strategické plány a realizační taktiku synchronizované i v situaci, kdy se obojí musí často měnit.

An Adaptive Strategy to Thrive in a Volatile World

 

Vytvořte strategii R&D portfolia jež odpovídá vašim byznys cílům

15. 9. 2021, 17.00 CEST, analytik: Atul Dighe. Pro: Technologické firmy – lídry v oblasti R&D

Jak jasně definovat strategii portfolií podporující důsledné řízení v oblasti výzkumu a vývoje, jak zvolit přístupy, které fungují nejlépe a z jakých příkladů a vyzkoušených postupů si brát příklad.

Set an R&D Portfolio Strategy That Meets Your Business Objectives

 

Praktický průvodce inovační exekucí

16. 9. 2021, 16.00 CEST. Analytik: Marty Resnick. Pro: lídry v oblasti inovace a technologií

Jak vyhodnotit rostoucí škálu inovačních přístupů a vybrat si z nich, jak určit, zda současné inovační úsilí odpovídá cílům organizace a jaké praktické kroky učinit pro nastavení a exekuci inovační strategie.

A Practical Guide to Execute Innovation

 

Jak může CIO urychlit digitální transformaci pomocí modelů financování

21. 9. 2021, 16.00 CEST, analytik: Cesar Lozada, pro: CIO, IT a byznys lídry

Proč a jak jsou digitální iniciativy zásadní i pro členy exekutivy. Jak podniky své digitální iniciativy financují a co by měl CIO dělat aby udržel dostatečný tok prostředků do digitální transformace.

The CIO’s Approach to Drive Digital Acceleration Using Funding Models

 

Framework pro zavedení zákaznické hodnoty napříč nákupním procesem

23. 9. 2021, 17.00 CEST, analytik: David Yockelson, pro: CEO a vedení technologických firem

Jak podpořit obchodníky i zákazníky odpovídajícími informacemi jdoucími za rámec prostého popisu funkcí a vlastností produktů a služeb, jak propojovat prodejní metody s odpovídajícími nákupními pozicemi a jak propojit nákupní a uživatelské (vlastnické) cesty tak aby zákazníci nejen obnovili ale koupili více.

A Framework to Link Customer Value Across the Buying Process

 

Top technologické trendy v oblasti zákaznických služeb a podpory pro rok 2021 a jejich budoucí dopady

22. 9. 2021, 17.00 CEST, analytici: L. Villneuve, C. Sedenschvartz, B. Elliot. Pro: Lídry v oblasti zák. služeb a podpory.

Jak benchmarkovat stávající a plánované technologické investice proti jiným CSS organizacím, jak zjistit, které současné CSS technologie přinášejí největší hodnotu zákazníkům a které toho budou schopny v budoucnu, jak vypadají klíčové trendy a budoucnost oblasti zákaznických služeb.

Top Tech Trends in Customer Service & Support for 2021 and Their Future Impacts

 

Panelová diskuse: Jak se globální lídři dívají na možnost zvyšovat rychlost i agilitu

24. 9. 2021, 16.00 CEST, analytici: B. Adamson, M. Joshi, M. Murray, F. Vakil. Pro: CIO a ostatní členy exekutivy a podnikové lídry.

Jak zlepšit obchodní výsledky pomocí sjednoceného komerčního týmu navrženého speciálně pro obsluhu zákazníků, 4 lekce zvyšování růstu v rámci digitálních ekosystémů a jak se připravit na nové hrozby s dynamickým řízením rizik.

Panel Discussion: Global Leaders’ Insights to Gaining New Speed & Agility

 

Tři způsoby, jimiž uživatelé ovlivňují cyklus využívání software

27. 9. 2021, 17.00 CEST, analytici: C. Roth, J. Chamberlain. Pro: CEO a lídry technologických firem.

Jak v rámci lepší adopce SW využívat pět uživatelských archetypů, jak eliminovat „detraktory“ a další nežádoucí chování omezující úspěšné zavádění nových nástrojů a jak posunout své schopnosti v oblasti zlepšování uživatelského zážitku rozvojem metody „voice of the user“.

3 Ways Users Influence a Continuous Software Evaluation Cycle

 

Digitální influencerství: jak vytvořit osobní „značku“ spojovanou s byznys úspěchy

29. 9. 2021, 16.00 CEST, analytici: Ed Gabrys. Pro: CIO, CxO a ostatní podnikové lídry.

Svou osobní „značku“ vytváříte vy, ve skutečnosti jí ale definuje hodnocení těch kolem vás. Poznejte, kdo má v jakých situacích zásadní vliv na váš osobní „brand“, co vše je třeba brát v úvahu při jeho tvorbě a posilování a jak s jeho pomocí můžete ovlivňovat byznys strategii a tvorbu hodnoty.

Digital Influencer: Establish a Personal Brand Synonymous With Business Success

 

Nastupující trendy a technologie využívající AI perspektivou produktových lídrů

30. 9. 2021, 16.00 CEST, analytici: E. Goodness, A. Jump. Pro: CIO, digitální a produktové lídry

Zjistěte, jaké jsou dnes nejdůležitější technologie a trendy využívající AI, určete správně jejich dopad na váš podnik či organizaci a identifikujte oblasti, v nichž bude mít AI ve vašem případě největší dopad.

Emerging AI-enabled Technologies & Trends for Product Leaders

 

Modernizujte svá KPI pro digitální éru

30. 9. 2021, 17.00 CEST, analytik: Clement Christensen. Pro: CIO, CFO a digitální lídry.

Jak lépe sledovat rozvoj digitálního byznysu, chápat evoluci vývoje digitálních obchodních modelů a jak k nim vytvářet a zavádět odpovídající KPI.

Modernize Your KPIs for the Digital Age