Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Vytěžování procesů pro udržitelnou hyperautomatizaci

1. 10. 2020, 17.00 CEST, analytik: Marc Kerremans Pro: CIO, IT a byznys lídry

Než začnete automatizovat, měli byste existující procesy učinit viditelnými a pochopit je. Jak to udělat a jak komponovat automatizaci napříč podnikem, překonat tak nejrůznější týmové i výkonnostní dluhy a stát se inteligentnější a odolnější organizací, se dozvíte ve webináři:

Process Mining for Sustainable Hyperautomation

 

100 datových a analytických předpovědí do roku 2024

6. 10. 2020, 16.00 CEST, analytik: Alan Duncan. Pro: CIO, IT lídry a lídry odpovědné za datově-analytickou oblast

Data a analytika jsou možná evergreenem, to ale nemění nic na skutečnosti, že jejich význam napříč širokou škálou iniciativ roste. Webinář představí stovku předpovědí pro tuto oblast pro následujících téměř pět let a nastíní jejich dopad na strategii a exekuci v oblasti dat a analytiky.

100 Data &Analytics Predictions Through 2024

 

Když jde o vše, měli byste excelovat v zákaznické zkušenosti

6. 10. 2020, 17.00 CEST. Analytici: D. Scheinbereif, N. LeBlanc, M. Chiu. Pro: IT i byznys lídry

Vytvořit správnou či optimální zákaznickou zkušenosti (zážitek) může mít různý význam i podobu, v současné době je to ale důležitější než kdykoliv v minulosti. Analytici nabídnout praktické postupy a doporučení, jak udržet podnik zákaznicky orientovaný a dělat ty správné věci v nejisté době.

Lead Customer Experience When the Stakes are High

 

Jak předvídat produktivitu na hybridním pracovišti (vzdálení a lokální zaměstnanci)

7. 10. 2020, 16.00 CEST. Analytici: D. Griffin, D. Sanchez-Reina

Jak pracovat s prvky „odolné kultury“ a identifikovat chování, která napomáhají produktivitě, jak měřit neobvykle behaviorální změny, které mohou naznačovat změny produktivity a konečně jak vytvářet spoluodpovědnost za produktivitu mezi manažery a jejich podřízenými.

The Top ‘Predictors of Productivity’ for a Hybrid Workplace (Remote + Onsite)

 

Malé a střední firmy se mohou transformovat s pomocí infrastrukturní disrupce

8. 10. 2020, 16.00 CEST. Analytik: Mike Cisek. Pro CIO a byznys lídry

Jaké trendy v oblasti infrastruktury a provozu momentálně nejvíce ovlivňují segment středně velkých podniků, jaké znalosti a dovednosti by měli mít jejich lídři v oblasti I&O a na co by se měli bezprostředně zaměřit.

Drive Midsize Enterprise Transformation with Infrastructure-led Disruption

 

Nastupující a klíčové trendy v analytice a datové vědě

13. 10. 2020, 16.00 CEST, analytici: P. Krensky, A. Kronz. Pro: CIO a lídry v oblasti IT, analytiky a datové vědy

Jaké jsou současné a nově nastupující trendy ve světě platforem pro analytiku a datovou vědu, jaké bezprostřední dopady na datově-analytickou oblast měla či má pandemie a jaká je dlouhodobá projekce dopadů a změn v dynamice trhu.

The Emerging and Vital Trends in Analytics and Data Science Platforms

 

Revidujte rozsah a tempo investic do 5G v „novém normálu“

13. 10. 2020, 04.00 CEST. Analytik: Peter Liu

Jaký je dopad pandemie na rozvoj 5G sítí v jednotlivých zemích a regionech, jaké možné způsoby využití 5G se v současné situaci jeví nejslibněji a jaké hlavní 5G příležitosti existují v podnikové sféře.

Rethink the Scale and Pace of 5G Investments in the New Normal

 

Předpověď IT výdajů, 3Q20: technologické trendy jež COVID urychlil

13. 10. 2020, 17.00 CEST. Analytici: J. Lovelock, B. Britz. a další. Pro: Lídry z dodavatelských organizací

Nejnovější aktualizovaná předpověď Gartneru pro oblast IT výdajů v roce 2020 a následujících letech. Jak se proměnil fenomén práce na dálku a jaké trhy se díky tomu nejvíce proměnily. Které trhy díky obnovenému úsilí digitálně transformovat nejvíce ožily.

IT Spending Forecast, 3Q20: Technology Trends Accelerated by COVID

 

Prioritizace optimalizace nákladů s využitím Gartner Decision Framework

14. 10. 2020, 17.00 CEST. Analytik: Cesar Lozada. Pro: CIO a lídry odpovědné za IT finance.

Jak správně a systematicky porovnávat faktory jako je potenciální přínos, dopad na zákazníka či riziko pro organizaci. Jak realizovat a vysvětlovat efektivitu obsaženou v byznys case nákladové optimalizace. Jak komunikovat s kolegy a rozpočtovými analytiky s cílem identifikovat a prioritizovat optimalizaci nákladů.

Prioritize Cost Optimization Efforts With the Gartner Decision Framework

 

Rámec Gartneru pro nastartování inovace

19. 10. 2020, 16.00 CEST, analytik: Peter Skyttergaard. Pro: IT a byznys lídry odpovědné za inovace a digitální transformaci

Jak využívat strategické cíle a úkoly při plánování inovací. Jak chápat, definovat a formulovat kontext a principy, které definují inovační plán a cestu. Jak určit, které inovační aktivity nejspíše povedou ke splnění cílů, a jak navrhnout plán potřebných kroků.

The Gartner Framework to Jump Start Innovation

 

Osvědčené tipy na zlepšení efektivity při tvorbě obsahu

20. 10. 2020, 17.00 CEST, analytici: D. Cudick, A. Weber. Pro: lídry v oblastech IT, komunikace a marketing

Jak plánovat a řídit komunikační projekty efektivněji od zrodu po realizaci a dodávku, jak zajistit koordinaci obsahu napříč odděleními a organizačními sily a jaké role a pozice mimo tradiční tvorbu obsahu využít pro jeho efektivní tvorbu.

Best Practices to Improve Content Production Efficiency

 

Použijte AI a blockchain pro detekci podvrhů v zero trust světě

21. 10. 2020, 17.00 CEST, analytici: A. Litan, S. Sicular. Pro: lídry v oblasti IT a bezpečnosti

Jaká řešení lze dnes využít pro zastavení vlny podvrženého (fake) obsahu a zboží. Model Gartneru pro vyhodnocování pravdivosti. Případové studie Gartneru zaměřené na boj s podvrhy/kopiemi v dodavatelských řetězcích.

Use AI and Blockchain to Detect Fakes in a Zero-Trust World

 

Top podnikové priority v oblasti řízení rizik pro rok 2021

22. 10. 2020, 16.00 CEST, analytik: Chris Matlock. Pro: IT lídry a lídry v oblasti informační bezpečnosti a řízení rizik.

Jaká témata budou v roce 2021 dominovat oblasti řízení rizik a bezpečnosti. Jak optimalizovat týmy pro řízení rizik, aby lépe fungovaly v dynamicky se měnícím prostředí, a jak by měli lídři odpovědní za řízení rizik měnit svůj mandát a pravomoci, aby své organizaci maximálně pomáhali.

The Top Enterprise Risk Management Priorities for 2021

 

Nejlepší způsoby, jak urychlit využívání cloudu

26. 10. 2020, 15.00 CET, analytik: Raj Bala. Pro: IT lídry a CIO

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi největšími poskytovateli cloudových služeb, jak na cloud dohlížet během rozhodujících situací a období a jak řídit jeho náklady. Seminář je určený zejména těm, kdo chtějí v současné situaci akcelerovat využívání cloudu, a vyrovnat se tak s potížemi nebo připravit na obnovu a růst.

Best Practices to Accelerate the Use of Cloud