Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Maximalizujte přínosy lepší práce s daty – 2021 a další léta

2. 9. 2020, 17.00 CEST, analytik: Mark Beyer. Pro: CIO a lídry v oblasti IT

Jak se mění a po roce 2021 dále promění správa dat a práce s daty, jak získat z dat skutečně maximum a jak zvládnout 4D vašich dat (distributed, disparate, dynamic, discovered).

Maximize Benefits in Your Improved Data Management – 2021 and Beyond

 

Přestaňte hasit a vraťte se k digitálním iniciativám

2. 9. 2020, 17.00 CEST, analytička: Michelle Duerst, pro: CIO a lídry v oblasti IT

Jak změnit narativ financování IT, jak získávat prakticky využitelné informace pro podporu RFP a souvisejících požadavků a jak sestavovat byznys case pro nejvyšší vedení.

Stop Firefighting and Start Trailblazing Digital Initiatives

 

Nejdůležitější trendy při nasazování cloudu pomáhající digitální transformaci

3. 9. 2020, 17.00 CEST, analytik: Ed Anderson. Pro: lídry v oblasti IT a jejich dodavatele

Jaké aktuální trendy formují způsoby nasazování (adopce) cloudu, jak pokračující nasazování cloudu ovlivňuje a ovlivní zavádění digitálních technologií a jak se vyvíjí a mění využívání cloudu v souvislosti s pandemií.

Top Cloud Adoption Trends to Advance Digital Transformation

 

Digitální akcelerace pomocí dynamického mapování byznysu

4. 9. 2020, 10.30 CEST, analytik: Dave Aron. Pro: CIO a lídry v oblasti IT a byznysu

Jak odhalit, co zpomaluje, nebo naopak urychluje a posiluje poptávku na nabídku ve vašem byznysu. Jaké nejúčinnější digitální zásahy můžete učinit, abyste potlačili nežádoucí a posílili žádoucí trendy. Jak uvažovat o konkurenci, ekosystému a významu scénářů z hlediska nabídky a poptávky.

Digital Acceleration through Business Dynamics Mapping

 

Urychlete kulturní změny uvnitř IT týmů

8. 9. 2020, 16.00 CEST, analytička: Christine Struckman. Pro: CIO a lídry v oblasti IT

Jak chápat a bavit se o změnách kultury, které jsou ve vaší organizaci žádoucí, jak ji „učit“ novým způsobům chování, jak pracovat s pojmy a modely typu „odkud, kam a proč“ a jak celkově nastavit IT organizaci do režimu, který lépe podporuje změny a inovace.

Accelerate Culture Change Within IT Teams

 

Přechod ke strategii distribuovaného cloudu

9. 9. 2020, 16.00 CEST, analytik: David Smith. Pro: CIO a lídry v oblasti IT

Proč je distribuovaný cloud tak důležitý (jak spojuje fenomény jako edge a hybridní cloud, proč jde o budoucnost cloudu a jak řeší konkrétně otázku umístění), jak jeho možnosti dnes podniky využívají a jaká je vize jeho dalšího rozvoje.

The Transition to a Distributed Cloud Strategy

 

Distribuovaný cloud napravuje, co hybridní cloud rozbil

16. 9. 2020, 16.00 CEST, analytici: Raj Bala a Kevin Ji. Pro: CIO a IT lídry a jejich tým

Jak se liší definice distribuovaného a hybridního cloudu – a jak spolu souvisí, proč distribuovaný cloud napravuje, co hybridní rozbil a jak z distribuovaného cloudu dostat maximum pro byznys.

Distributed Cloud Fixes What Hybrid Cloud Breaks

 

Víc než práce na dálku: virtualizuje HR a vytvořte tak hybridní pracovní síly

17. 9. 2020, 17.00 CEST, analytik: Gaston Gomez Armesto. Pro: lídry HR a dalších oddělení

Co znamená virtualizace HR procesů a služeb, na jakých principech stojí, jak vybírat na co se při ní zaměřit a jaké strategie nejlépe podpoří změnové řízení a zavádění virtuálního HR a hybridních pracovních sil (na pracovišti, na dálku, na plný úvazek a kontraktorů apod.).

Beyond Remote Work: Virtualize HR to Enable a Hybrid Workforce