Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Panelová diskuse: Jak COVID-19 rozmetal hluboce zakořeněná pravidla pracovní kultury

2. 6. 2020,  16.00 CEST, analytici: D. Griffin, Ch. Struckman, B. Robertson aj.

Věty typu „takhle se to dělalo vždy“ nebo „dělat tohle na dálku nebo z domova je absolutně nemožné“ přestaly během posledních dvou měsíců v řadě případů platit – a nejen ony. Připojte se k webináři který formou panelové diskuse shrne které všechny pracovně-kulturní návyky vzaly za své, jak tuto příležitost pro inovaci pracovního procesu nejlépe využít a co je dál možné a vhodné změnit.

Panel Discussion: COVID-19 Shatters Deeply Held Work Culture Beliefs

 

Optimalizace nákladů: základy jsou teď důležitější než kdy dříve *Doporučujeme*

4. 6. 2020, 16.00 CEST, analytik: Joseph Provenza

Úsporná opatření za situací jako je současná pandemie jsou pochopitelná a logická, neustálé škrtání je ale neudržitelné. Právě proto je důležité naučit se jak dlouhodobě provozovat nákladovou optimalizaci, díky níž lze taktické škrty takřka eliminovat – a dokonce i v obtížných časech objevovat růstové příležitosti.

Cost Optimization: The Basics Have Never Been More Important

 

Efektivní interakce se zákazníky v nejisté době

8. 6. 2020, 16.00 CEST, analytici: Brent Adamson, Maria Boulden

Někdy je obtížné najít při komunikaci se zákazníky rovnováhu mezi empatií a realitou nebo se vyhnout klasické otázce „s čím vám mohu pomoci“? Zejména v dobách, jež jsou pro zákazníky velmi obtížné je práce obchodníka náročná až nevděčná – jak to zvládnout a pomoci nejen sobě, ale především zákazníkům nalézt znovu sebevědomí a úspěch představí webinář:

Effective Customer Engagement in Uncertain Times

 

Jak doplnit řízení rizik o strategickou hodnotu

8. 6. 2020, 16.00 CEST, analytik: Daniel Hebda

Jaké frameworky použít pro analýzu hlavních příčin a faktorů nejvýznamnějších rizik, jak s těmito frameworky správně pracovat v rámci workshopů a pohovorů v podniku a jak efektivně odhalit a přednést strategický plán pro oblast řízení rizik shrnuje webinář:

Add Strategic Value to Risk Management Initiatives for Legal & Compliance

 

Buďte úspěšnější při dosahování úspor: Efektivně komunikujte

10. 6. 2020, 17.00 CEST, analytik: Cesar Lozada

CIO by měli o úsporách uvažovat mimo jiné perspektivou financování inovací a přípravy na další růst, měli by se zaměřit na optimalizaci přidané hodnoty a přínosů pro byznys a zejména své korky dobře komunikovat s okolím, včetně zainteresovaných osob na straně byznysu.

Enhance Cost Optimization Efforts With Effective Communication

 

Využijte řízení rizik: Zvyšujte přidanou hodnotu i v čase nejistoty

11. 6. 2020, 17.00 CEST, analytik: Chris Matlock

Jak vybrat a realizovat v portfoliu ERM aktivity s největším dopadem, jak svůj podnik „vybavit“ aby lépe odhaloval a reagovat na nová či měnící se rizika a jak zároveň identifikovat budoucí příležitosti a upravit odpovídajícím způsobem tržní (go-to-market) strategie.

Utilize Enterprise Risk Management to Add Value in Uncertain Times

 

Panelová diskuse: Jak zůstat při návratu k normálu zákaznicky orientovaný

15. 6. 2020,  17.00 CEST, analytici: A. ray, M.M. Marino, K. Muhl a další.

Jak si při zásadních provozních změnách a otřesech na trhu udržet orientaci na potřeby zákazníků, jaké otázky ohledně interakce se zákazníky dnes analytici nejčastěji zodpovídají a jaké kroky by podniky měly dělat nebo se na ně připravovat bude řešit panel analytiků ve webináři:

Panel Discussion: Remain Customer-Centric While Reopening

 

Nasazování Microsoft Teams pro snazší práci na dálku

16. 6. 2020, 15.00 CEST, analytik: Larry Cannell

Podniky, které před třemi měsíci již využívaly platformy jako Microsoft Teams byly během karantény v jasné výhodě, zejména firmy v SMB segmentu ale často narychlo zavedly různé bezplatné nástroje – nyní je vhodný čas vše dohonit a přejít na profesionální, trvalé řešení práce na dálku. Jestliže uvažujete o Teams, nebo jste se pro ně již rozhodli, je toto webinář pro vás.

Deploy Microsoft Teams to Facilitate Remote Work

 

Korporátní rozvoj: nezbytný pro oživení na rozvrácených trzích

16. 6. 2020, 16.00 CEST, analytik: Peter Havart-Simkin

Jakou roli hraje doména korporátního rozvoje v procesu zotavení podniku po karanténních opatřeních a na trhu rozvráceném současnou situací, co hrozí pokud toto téma podceníte a jaké výhody naopak můžete očekávat ujmete-li se jej správně.

Corporate Development: Vital for Recovery in a Disrupted Market

 

Proaktivní optimalizace nákladů v oblasti zákaznických služeb a podpory

18. 6. 2020, 16.00 CEST, analytici: K. Dans, P. Jenkins, S. Dibble

Co byste měli zvážit při plánování a rozhodování o škrtech či úsporách, jaké metodologie můžete použít pro určení správných úsporných opatření a jak prioritizovat úsporné programy bude tématem diskuse tří analytiků.

Proactive Cost Optimization for Customer Service and Support

 

*DOPORUČUJEME*

Použijte Gartner rámec pro postpandemické plánování a vraťte se k digitálnímu růstu

19. 6. 2020, 16.00 CEST, analytik: Hung LeHong

Zatímco některé podniky v současné době čelí bezprecedentnímu růstu poptávky, jiné přišly ze dne na den na týdny či měsíce o veškeré zdroje příjmů. Pandemie se stala největší i nejasymetričtější krizí našich dnů – a naše organizace tak nebudou „postupovat“ podle identických křivek tvaru V, W nebo L a to ani za situace, kdy se tak bude vyvíjet HDP. Webinář nastíní možné „exit“ strategie z pandemické situace a cesty jak současné situace využít k urychlení posunu k digitálnímu byznysu.

Use Gartner’s Postpandemic Planning Framework for Digital Business Growth

 

Průvodce CTO řízením po návratu k normálu

22. 6. 2020, 16. 00 CEST, analytici: Samantha Searle

CTO se musí v současné době vyrovnat nejen s pokračující podporou organizace související s narušením byznysu či jeho zotavováním, ale také plánovat dlouhodobější strategii návratu k normálu a zvládnutí ekonomického propadu. Jaké technologie a investice jsou z hlediska CTO vhodné představí webinář:

The Chief Technology Officer‘s Guide to Lead Beyond Disruption

 

Jak dodávat vyšší hodnotu ve věku AI pomocí datové vědy a ML

23. 6. 2020, 17.00 CEST, analytici: Peter Krensky

Datová věda a strojové učení by měly být součástí podnikových strategií jak v oblasti analytiky, tak AI. Jak odlišit potenciálně úspěšné inciativy od těch méně úspěšných a jak by měly vypadat první kroky a investice v této oblasti shrne webinář:

Deliver Value in the Age of AI with Data Science and Machine Learning

 

Po pandemii: 14 způsobů jimiž může maloobchod pomocí IT optimalizovat byznys náklady

25. 6. 2020, 16.00 CEST, analytici: Max Hammond

Jak optimalizovat náklady v oblastech produktů, promo akcí, pracovních sil a spolupráce, jak efektivněji provést návrat k normálu a jak udržet rovnováhu mezi nákladovou efektivitou a inovacemi v situaci, kdy se nedostává hotovosti srhne webinář:

Beyond COVID-19: 14 Ways for Retailers to use IT to Optimize Business Cost

 

Průvodce I&O lídra po frameworku nákladové intelligence Gartneru

25. 6. 2020, 17.00 CEST, analytici: Duncan Prosser

Jak optimálně pracovat se štíhlými rozpočty a „nákladovou intelligence“, zejména v oblasti řízení infrastruktury a provozu, jak správně určit „co, kdy a jak“ nákladově optimalizovat a další související témata ve webináři:

The I&O Leaders Guide to Gartner’s Cost Intelligence Framework

 

Nevázaná pracovní síla: odhalte budoucnost byznysu.

30. 6. 2020, 16.00 CEST, analytici: Scott Engler, Lindsey Walsh,

Jak se připravit na dynamickou změnu obchodních modelů, jak v současné i budoucí realitě přilákat ty nejlepší talenty a jak se připravit na jejich rostoucí „přelétavost“.

The Unbounded Workforce: Decode the Future of Business