Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Finanční ředitelé doporučují: Jak řídit náklady v roce 2020

4. 5. 2020, 16.00 CEST, analytici: S. Ellison, S. Buchannan, D. Gannon, určeno pro: lídry v oblasti financí

Jak reagují finanční ředitelé na dopady pandemie a jakým způsobem řídí své náklady v krátkém, středním a delším horizontu – webinář navazuje na předchozí z 9. dubna, jenž byl zaměřený na podobné téma. Dozvíte se též, jak „vzdělávat“ byznys ohledně jejich vlivu na provozní náklady a na jaké klíčové výkonnostní ukazatele se nejvyšší vedení může soustředit při nastavování motivací k úsporám.

More Finance Leader Insights to Manage Costs in 2020

 

Kultura rizika uprostřed nejistoty

5. 5. 2020, 16.00 CEST, analytik: Mark Battin, určeno pro: lídry v oblasti auditu a řízení rizik

Proč je silná „kultura rizika“ v této nejisté době přínosná, jak ji rozvíjejí některé organizace veřejného sektoru (USA) a jaké související procesy pomáhají dosáhnout stanovených cílů. Webinář představí základy kultury rizika (risk culture), tak aby pro vás byl jasným a obsažným pojmem, a nikoliv pouhým abstraktem.

More Finance Leader Insights to Manage Costs in 2020

 

Řízení v době pandemie: Jak má HR postavit pravidla návratu na pracoviště

5. 5. 2020,  17.00 CEST, analytik: Brian Kropp, určeno pro: lídry v oblasti HR

Bezmála v devít z deseti organizací jsou či budou (spolu)odpovědní za „znovuotevření“ provozu či kanceláří šéfové HR. Bude na nich rozhodnout, kteří zaměstnanci se vrátit musejí, jaká pravidla pro jejich ochranu budou zavedená, případně jak a zda lze jejich dodržování monitorovat. Pokud se na tuto fázi teprve chystáte nebo s ní bojujete, zkuste webinář:

Leading Through COVID-19: Build the HR Leader’s Return-to-Workplace Playbook

 

Finanční ředitelé také doporučují: Jak řídit náklady v roce 2020

7. 5. 2020, 17.00 CEST, analytik: Vaughan Archer, určeno pro: lídry v oblasti financí

Další ze série webinářů vycházejících z diskuzí a průzkumů mezi CFO taktéž navazuje na první „část“ z 8. dubna (dostupná on-demand). Tentokrát se analytici zaměří na krátkodobá a rychlá opatření, která nenarušují dlouhodobé fungování organizace.

Further Finance Insights to Manage 2020 Costs

 

Předpověď IT výdajů, update 1Q20 – pohled z vršku

7. 5. 2020, 16.00 CEST, analytik: John Lovelock, určeno pro: technologické lídry

Zatímco v předchozím webináři se John Lovelock zaměřil na to, jak pandemie „zahýbe“ s regionálními ekonomikami a výdaji na různé oblasti IT v letošním roce, tentokrát dojde také na výhled na následujících pět let. Rozhodně doporučujeme!

IT Spending Forecast, 1Q20 Update – View From the Peak

 

Budoucnost aplikací a komponovaný podnik

7. 5. 2020, 17.00 CEST, analytik: Yefim Natis, určeno pro: CIO a IT lídry

Co je komponovaný model podniku (composable enterprise model), jak souvisí s pojmem business-IT kontinuum a jak dobře zvolená strategie pro budoucí rozvoj aplikací pomáhá firmám zvládat současnou náročnou situaci, vysvětlí v tomto on-line semináři Yefim Natis.

The Future of Applications & The Composable Enterprise

 

Výsledky 5. výročního průzkumu mezi CDO *doporučujeme*

11. 5. 2020, 17.00 CEST, analytici: D. Logan, M. Rollings, L.C. Jones, A. Duncan

Jak vypadá úspěšná datově-analytická strategie? Za co by měl být odpovědný Chief Data Officer – jaký je správný rozsah jeho odpovědností? Jaké vztahy mívá s ostatními členy vedení a odděleními podniku – to a další postřehy z výročního průzkumu vám představí hned několik význačných analytiků Gartneru.

Gartner 5th Annual CDO Survey: Ways to Achieve Focus and Drive Impact

 

Práce na dálku po COVID-19: nová norma, nebo pandemický experiment?

12. 5. 2020, 17.00 CEST, analytici: R. Hill, J. Bittinger, S. Engler

Bylo to vše jen na zkoušku, nebo se způsob práce opravdu promění? Pandemie nám umožnila vyzkoušet co vše je v práci na dálku a z domova možné a reálné. Jak ale správně identifikovat, které práci (a kterým zaměstnancům) „prospěje“ ponechání v režimu na dálku? Jaké přínosy a rizika přináší související nová strategie řízení pracovních zdrojů a co byste měli vědět či zvážit pro zavedení trvalých programů práce na dálku.

Remote Work After COVID-19: New Normal or Pandemic Experiment?

 

Řízení rizik třetích stran v době nejistoty

12.5. 2020, 17.00 CEST, analytik: Lee Ellitott

Umíte správně komunikovat napříč podnikem jaká rizika přinášejí vaši obchodní partneři a další třetí strany? Umíte v případě nutnosti „nabírat“ partnery nové, nebo vás v tom brzdí právní či jiné procesy? Jak můžete podpořit klíčové třetí strany v rámci řízení rizika a souladu s předpisy? Tyto a další otázky relevantní zejména pro lídry z podniků zapojených do rozsáhlých či globálních dodavatelských řetězců zodpoví webinář:

The Impact on Third-Party Risk Management Amid Uncertainty

 

Jak by měl stát využívat data v krizové situaci

13. 5. 2020, 16.00 CEST, analytici: Arthur Mickoleit, Ben Kaner

Nahlédněte pod pokličku  best practice sdílení dat mezi organizacemi států po celém světě, zjistěte jak dnes vlády sdílí, nebo by mohly sdílet efektivně data napříč širšími ekosystémy a jak zároveň mohou zvládat rizika jako zneužití dat, etické otázky či ochranu soukromí – to vše v kontextu reakce na současnou pandemickou krizi (sledování infekcí, řízení ekonomiky, ochrana veřejného zdraví aj.).

Data’s Role in Government During Disruption

 

Gartner pro investory: Čtvrtletní výhled na sektor služeb

14.5. 2020, 16.00 CEST, analytička: Sandra Notardonato

Další aktualizace výdajů na IT služby v rozmezí let 2020-2024 rozebere jak současnou nákupní dynamiku, tak chování poskytovatelů služeb v IT. Analytici se také pokusí odpovědět na otázku v jaké kondici budou po pandemii a následné krizi významní hráči a jaký je dlouhodobý výhled IT služeb.

Gartner Invest Series: Quarterly Sector Outlook for IT Services

 

Panelová diskuse: optimalizace nákladů pro okamžitý a trvalý růst *doporučujeme*

15. 5. 2020, 16.00 CEST, analytici: S. Solanki. J. Boldt, P. Lord, D. Egloff, E. McIntyre

Jaké bezprostřední kroky by (ještě) měla či mohla vase organizace provést, aby zvýšila svou odolnost a zlepšila byznys kontinuitu, jaká opatření mimo či nad rámec řízení nákladů lze zvážit a jak by měl vypadat budoucí “nový normál” byznys modelů po pandemii (či její první vlně)?

Panel Discussion: Cost Optimization for Immediate and Continual Growth

 

Infrastruktura a provoz: reagujte, obnovujte a modernizujte

15. 5. 2020, 17.00 CEST, analytik: Roger Williams

Jak by měli lídři v oblasti infrastruktury a provozu reagovat na současné výzvy, jak řešit otázky hodnoty, přínosů, nákladů a rizik v situaci, kdy pandemie ustupuje a vyvstanou jiné problémy. Jak se poučit z uplynulých dvou měsíců a zlepšit přínos I&O k celkové odolnosti a kontinuitě byznysu.

Infrastructure & Operations – Respond, Recover, and Renew

 

Jak optimalizovat marketingové škrty v neklidných dobách

18. 5. 2020, 17.00 CEST, analytik: Colin Reid

Jak definovat co je třeba pro využití dostupných příležitostí a splnění cílů, jak pracovat s dodavateli a jejich dočasně omezenými možnostmi a jak správně odhadnout čas a úsilí potřebné pro dosažení plánovaných úspor a návratnosti – to budou některá z témat jimž je věnován webinář určený lídrům v oblasti marketingu (ale nejen jim).

Optimize Marketing Technology Cuts in Turbulent Times

 

Kudy vede cesta vpřed pro CFO *doporučujeme*

19.5. 2020, 17.00 CEST, analytici: D. Gannon, S. Adams, C. Struhar, J. Mello

Jaké proaktivní kroky dělají CFO v době pandemie a nastupující krize, jaké taktiky mohou zvolit aby pomohli svým organizacím a jak se mohou připravit na „vystoupení“ z pandemie a být po ní úspěšní – webinář vychází z anket a dotazování CFO provedených v posledních dvou měsících.

The Path Forward for Finance Leaders

 

Jak spolupracují CIO a CFO menších a středních podniků během otřesů

20. 5. 2020, 15.00 CEST, analytici: V. Swaminathan, M. Carroll, A. Bant

Jak by měli CIO sestavovat návrhy IT rozpočtů, aby jim CFO správně porozuměli, jak postavit IT investiční byznys case i v čase nejistoty a otřesů způsobem, který CFO ocení a jak CFO přesvědčit k financování velkých růstových programů během krize – tedy přesně to, co by v současné době mohlo zajímat CIO ve středně velkých firmách.

How Midsize Enterprise CIOs and CFOs Align During Disruption

 

Gartner pro investory: Dopad COVID-19 na výdaje v oblasti bezpečnosti

20. 5. 2020, 16.00 CEST, analytik: Frank Marsala

Jaký negativní dopad bude mít současná pandemie na trh bezpečnostních řešení a služeb v roce 2020, které segmenty v krátkodobém horizontu pouze porostou pomaleji a které se propadnou. Bezpečnost bude obecně postižena méně než jiné oblasti IT výdajů (díky své nepostradatelnosti), i tak ale trh zažije značný otřes.

Gartner Invest Series: COVID-19’s Impact on Security Spend

 

Optimalizace nákladů v náročných situacích – význam partnerství CIO a CFO

21. 5. 2020, 15.00 CEST, analytici: Jim McGittigan, Dennis Gannon

Nezbytnost partnerství mezi CIO a CFO se ukázala již během nástupu digitální transformace a současná pandemická krize její důležitost ještě akcentovala. Během webináře se dozvíte, jaké chyby dělá exekutiva prakticky za každé krize, jaký dopad má pandemie na vztah CIO a CFO s ohledem na snižování nákladů a jaké kroky by lídři IT a financí měli provést aby po odeznění krize jejich podnik uspěl.

Cost Optimization During Disruption – The Importance of CIO and CFO Partnership

 

Čtyři psychologické hotspoty transformace

21.5. 2020, 16.00 CEST, analytičky: Jackie Fenn, Mary Mesaglio

Jak se pandemie promítá to transformačních iniciativ, jak zmenšit mezeru mezi tím co lidé chápou rozumem a vnímají emočně a jak udržet zaměstnance motivované v období nejistoty po řadu měsíců – to jsou hlavní témata jimž bude věnován webinář.

Leading Through COVID-19: 4 Psychological Hotspots of Transformation

 

Reset: jak revidovat investiční strategii v oblasti AI

26. 5. 2020, 16.00 CEST, analytička: Fran Karamouzis

Jaká nejnovější zjištění vyplývají z výzkumu a průzkumů Gartneru týkajících se hyper-automatizačních projektů, co byste při revizi svých investičních plánů měli zvážit a jaký možný dopad vaše investiční rozhodnutí mohou mít je důležité vědět zejména v nadcházejícím období po uvolnění karanténních opatření, které by se dalo nazvat „reset“.

The Reset: Reexamining AI Investment Strategies

 

Změňte řízení a plánování v personální oblasti pro dosažení úspor a transformace

26.5. 2020, 17.00 CEST, analytik: Scott Engler

Jak přejít na plánování a řízení zaměstnanců na základě jejich znalostí a dovedností, jak tuto metodu využívají nejúspěšnější podniky aby získaly konkurenční výhodu a jak sledovat konkurenty s cílem rozvinout úspěšnou oportunistickou strategii „build, buy and borrow“.

Reengineer Workforce Planning for Cost Savings and Transformation

 

Jak postavit špičkovou marketingově-analytickou organizaci

27.5. 2020, 16.00 CEST, analytička: Lizzy Foo Kune

Téměř polovina lídrů v oblasti marketingu uvádí, že vytvoření špičkové analytické organizace je pro ně vůbec největší výzvou. Proč by nejspíš i pro váš marketing a IT měl být tento úkol jednou z hlavních priorit a jak takovou organizaci postavit se dozvíte ve webináři Gartneru.

Build a Best-in-Class Marketing Analytics Organization

 

Průvodce výrobních podniků po řízení nákladů v roce 2020

28.5. 2020, 17.00 CEST, analytici: E. Eichhorn, M. Ramsey a I. Berntz

Jakým způsobem dopadla pandemie na příjmy a provoz v průmyslu a jaká úsporná opatření a optimalizace nákladů v souvislosti s tím lze doporučit či jaké nástroje a zdroje nasadit v rámci plánování úspor vám poradí trojice analytiků Gartneru.

A Manufacturer’s Guide to Manage Costs in 2020

 

COVID-19, nepředvídaná událost, jež stanovila nová pravidla v oblasti bezpečnosti

29. 5. 2020, 16.00 CEST, analytik: Jeffrey Wheatman

Co nás pandemie naučila o odolnosti či jejím nedostatku, na jaké oblasti se podle nových pravidel bezpečnosti zaměřit a co očekávat ve středním a delším horizontu v důsledku současné krize. A také co bychom v oblasti informační bezpečnosti měli dělat dnes, zítra, příští měsíc a příští rok abychom se na příští krizi lépe připravili.

COVID-19, the Unforeseen Event That Provoked a ‘New Normal’ for Security

 

Q&A s Gartnerem: jak mohou technologické firmy ve čtyřech krocích překonat období nejistoty

29. 5. 2020, 17.00 CEST, analytik: Mark McDonald

Jak systematicky pracovat s novými otřesy a výpadky v okamžiku, když nastanou, jak udržet soustředění týmů na současné problémy a připravit je na možný budoucí vývoj a jak mobilizovat vlastní síly i zákazníky a nadchnout je pro novou vizi – i když zatím existuje jen v obrysech.

Gartner Q&A: 4 Phases for Tech and Service Providers to Overcome Uncertainty

 

Přehled všech webinářů na webu Gartneru:

//www.gartner.com/en/webinars