Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Řízení bysnys kontinuity: brífink k pandemickému plánování

6. 3. 2020, 15.00 CET, analytici: Jim Mello, Donna Medeiros

Jak by se organizace měly připravit na možné dopady pandemií (deset kroků pandemické připravenosti), jak v takové situaci efektivně využívat data (včetně datových zdrojů jako WHO, CDC či ECDC) a analytiku a jaké technologie je vhodné nasadit shrnou analytici v rámci webináře:

Business Continuity Management: Pandemic Planning Briefing

 

Jak zvládnout ransomware ve středně velkých podnicích

9. 3. 2020, 16.00 CET, analytik: Paul Furtado

Jak velkou hrozbu ransomware ve skutečnosti představuje, jaká je nejlepší prevence a jak se chovat v případě že vás jeho útok zasáhl shrne webinář obsahující řadu tipů z oblasti prevence, ochrany, obnovy – a to včetně aktivit, které nestojí prakticky nic.

Fighting Ransomware in Midsize Enterprises

 

Jak by měl podnik správně reagovat na COVID-19

10. 3. 2020, 14.00 CET, analytici: Venecia Liu, Donna Medeiros, Roberta Witty

Ve světle mediální paniky a humbuku kolem nástupu epidemie COVID-19 v některých Evropských zemích by neměl zapadnout fakt, že schopnost vyrovnat se s krizovou situací – a to jak díky připraveným plánům a pravidlům pro případ vynucených omezení provozu, tak díky využití a analýze dostupných dat z otevřených zdrojů – by mělo patřit ke standardnímu arzenálu krizového řízení každého středního a většího podniku či organizace. Více ve webináři:

How Your Business Can Respond to Coronavirus (COVID-19)

 

Bez skvělé zaměstnanecké zkušenosti není ani skvělá zkušenost zákaznická

10. 3. 2020, 16.00 CET, analytik: Gene Phifer

O zaměstnanecké zkušenosti (EX) se hovoří výrazně méně, než o zkušenosti zákaznické (CX), přestože se jedná o spojené nádoby. V online semináři se dozvíte, jak uvažovat o hodnotě a přínosu EX v souvislosti s CX, podobnosti a rozdíly v metodikách a technologiích obou domén, nebo to, jak formovat EX, která zvyšuje zapojení zaměstnanců a jejich orientaci na spokojené zákazníky.

Without Great Employee Experience, You Can Forget Great Customer Experience

 

Jak podnikoví architekti napomáhají k inovaci

12. 3. 2020, 15.00 CET, analytik: Philip Allega

Inovace není hlavní ani výhradní odpovědností podnikových architektů (EA), jsou ale okamžiky, kdy EA tuto vůdčí roli musí převzít – zejména při výběru nových technologií, které další inovaci umožní a podpoří. Dozvíte se tedy, v jakých situacích a rozsahu jsou EA za inovaci odpovědní, jak definovat metriky pro měření úspěšnosti inovací a jak nasadit nastavitelný inovační rámec Gartneru.

How Enterprise Architects Develop and Deliver Innovation

 

Jak proměnit růst v zisk: nové postupy v oblasti optimalizace nákladů

16. 3. 2020, 15.00 CET, analytička: Samantha Ellison

Jednou z výzev, jíž čelí většina finančních ředitelů, je, jak efektivně promítat nárůst obratu do růstu zisku – již od roku 2013 totiž napříč ekonomikou rostou náklady rychleji než zisk a návratnost tak soustavně klesá. Webinář představí rozličné přístupy k nákladové optimalizaci umožňující rychlejší návratnost růstových programů.

Translate Growth Into Profits: New Cost Optimization Approaches

 

Datová věda a strojové učení – trendy, které nelze ignorovat

16. 3. 2020, 16.00 CET, analytička: Svetlana Sicular

Jak vypadá budoucnost datové vědy a strojového učení perspektivou Gartneru, jaké nové trendy a postupy se objevují (například industrializace strojového učení, snižování nedostatku specialistů díky samoobslužné a „civilní“ analytice a datové vědě) a jak se na vše připravit a správně nasměrovat svou vlastní organizaci k moderní datové vědě a strojovému učení:

Data Science and Machine Learning Trends You Can’t Ignore

 

Jak oddělit blockchainové mýty od reality

18. 3. 2020, 15.00 CET, analytik: David Groombridge

Jak vypadá trh blockchainových řešení dnes, co očekávat v blízké budoucnosti a jak se konkrétně váš podnik může zapojit do blockchainových inciativ a projektů, aniž by se vystavil riziku typu lock-in shrne webinář:

Unpacking Blockchain Myths From the Reality

 

Pandemická připravenost vyžaduje kvalitní řízení byznys kontinuity

19. 3. 2020, 14.00 CET, analytici: Roberta Witty a David Gregory

Se solidními základy v oblasti řízení byznys kontinuity by se organizace měly vyrovnat s většinou krizových situací – i těch naprosto unikátních, jako je pandemie COVID-19. Jaké jsou hlavní postupy v oblasti BCM vám představí webinář navazujíci na předchozí Business Continuity Management: Pandemic Planning Briefing:

Pandemic Preparedness Requires Strong Business Continuity Management

 

Současnost ERM: neberete na sebe větší riziko než vaši kolegové či konkurenti?

19. 3. 2020, 15.00 CET, analytik: Jim Mello

Webinář představí výsledky průzkumu Gartner State of ERM Function (Enteprise Risk Management) – umožní vám tak porovnat se s konkurencí ve vašem odvětví i napříč trhem a zjistit, zda se váš podnik nevystavuje příliš vysokému riziku. Dozvíte se též, jak se rozvíjejí funkce ERM a kam směřuje další vývoj.

State of the ERM Function: Do You Take More Risks Than Your Peers

 

Epidemie COVID-19: co může dělat CIO bezprostředně a v delším horizontu

24. 3. 2020, 16.00 CET, analytička: Roberta Witty

Události jako jsou epidemie přinášejí řadu rizik, ale jsou svým způsobem i příležitostí. V prvé řadě je třeba obojí správně analyzovat, následně přijmout okamžitá opatření v souvislosti s rizikem provozních výpadků a poklesu obchodní činnosti. Důležitá je ale i příprava na následnou obnovu a růst či zvyšování odolnosti podniku.

Coronavirus Outbreak: CIOs’ Short- and Long-term Actions

 

Panelová diskuse: co vše mohou ovlivnit šéfové dodavatelských řetězců

25. 3. 2020, 15.00 CET, analytici a exekutivní partneři: Dana Stiffler, Lynn Wiggins, Frank Vorrath

Nová kategorie vrcholných vedoucích pracovníků odpovědných za řízení dodavatelů – CSCO (Chief Supply Chain Officers) a ostatní představitelé obdobných pozic v podnicích čelí napříč ekonomikou podobným problémům: obrovské množství informací, nutnost učit se za pochodu, přizpůsobovat se během učení, budovat svou osobní značku, utvářet silný tým a zejména rozvíjet své kontakty. Panelová video-diskuse analytiků a bývalých CSCO všechna tato témata zmapuje.

Panel Discussion: How New Chief Supply Chain Officers Can Make a Faster Impact

 

Hlavní trendy v oblasti bezpečnosti a řízení rizik pro rok 2020

25. 3. 2020, 16.00 CET, analytik: Peter Firstbrook

Jakým externím bezpečnostním trendům a problémům souvisejícím se zabezpečením digitálního byznysu bude nejspíše vaše organizace čelit? Jak bude třeba změnit síťová a serverová prostředí a jak se bude vyvíjet celý bezpečnostní ekosystém s potenciálním dopadem hrozeb na celá odvětví? Odpovědi na nejdůležitější otázky v oblasti informační bezpečnosti se dozvíte ve webináři:

The Gartner Top Security and Risk Management Trends for 2020

 

Odhalení AI mýtů a hledání jejího reálného byznys přínosu

30. 3. 2020, 17.00 CEST, analytička: Sanie Alyabeyi

Hype, který se v posledních letech zformoval kolem AI pomohl vytvořit řadu mýtů – často tak není jasné, k čemu lze AI reálně využít, nebo jak během implementačních projektů oddělit realitu od slibů. Webinář představí reálné možnosti AI například v oblasti zvyšování produktivity, rozhodování či interakce ale i to, jak správně nastavit podniková očekávání a zvýšit tak přijatelnosti AI.

Dispelling AI Myths to Deliver Real Business Value

 

Jak dát strategickému plánování strategický smysl

31. 3. 2020, 16.00 CEST, analytik: Brook Selassie

Méně než třetina stratégů je spokojena s tím, jak nejvyšší vedení jejich organizace uvažuje a plánuje v delším horizontu. A dokonce i podniky, které do strategického plánování vkládají nemalé lidské a finanční prostředky, často nedosahují očekávaných výsledků. Webinář nastíní, jak lze lépe zavést a zvládnout dlouhodobé myšlení a potlačit krátkodobé (provozní) uvažování v podniku.

Putting ‘Strategy’ Back Into Strategic Planning

 

On-demand webináře (dostupné ihned/kdykoliv na vyžádání)

 

Nejde jen o PaaS: klíčové trendy cloudových platforem

On-demand, analytik: Yefim Natis

Jak změny na straně byznysu ovlivňují technologické trendy, jak tyto trendy transformují cloudové platformy a způsob jejich využívání, a naopak jak inovace v oblasti cloudu určuje další směřování světa aplikací – to i další postřehy se dozvíte ve webináři:

Not Just PaaS: The Key Trends in Cloud Platforms

 

Klíče k úspěchu s DevOps

On-demand, analytik: Bill Holz

O DevOps se dnes hodně mluví, ne každý ale rozumí skutečné podstatě a dopadům na IT organizaci i podnik. Co DevOps jsou a co ne, jaké jsou klíčové faktory jejich úspěšného zavedení a jak učinit z DevOps součást standardního vývojového a životního cyklu software vám představí webinář s Billem Holzem:

The Keys to DevOps Success

 

Víc než chatboti: jak definovat podnikovou strategii pro konverzační platformy

On-demand, analytik: Bern Elliot

Řada organizací se již ocitla nebo rychle postupuje směrem k situaci, kdy budou provozovat a udržovat řadu oddělených, redundantních chatbotů a dalších konverzačních platforem – což pochopitelně není dlouhodobě únosné. V rámci online webináře s význačným analytikem a viceprezidentem výzkumu Gartner Bernem Elliotem se mimo jiné dozvíte, jaké klíčové manažerské, technické a strategické cíle je třeba definovat a řešit při rozvoji konverzačních platforem, jak se posunout od textových chatbotů a IVR na bázi menu směrem ke konverzačnímu pojetí řešícímu záměr a jaké best practice pro tuto oblast již existují:

Beyond Chatbots: Defining Your Enterprise Conversational Platform Strategy

 

Jak transformovat rozpočty vodopádu pro agilní vývoj

On-demand, analytik: Stewart Buchanan

Bez ohledu na to, jak pečlivě a důsledně plánujete, nakonec stejně dojde na větší či menší srážku s realitou – ať už jde o digitální investice, jež vyžadují víc peněz, nebo o náhlý tlak na snížení nákladů, protože prodeje váznou. Přesně v takových situacích vám může pomoci agilní a přizpůsobivý model rozpočtování. V rámci webináře se od viceprezidenta výzkumu Gartner Stewarta Buchanana dozvíte, co vše nabízí a jak s jeho pomocí lépe financovat pokračující technologické investice při současné optimalizaci výdajů a přínosů IT.

Transform Waterfall Budgeting for Agile Development

 

Jak připravit ekonomické oddělení (finance) na digitalizaci

On-demand, analytik: Richard Ries

Většina organizací se v oblasti digitalizace vrhla na zákaznické procesy (prodej, marketing, podpora), případně na samotné produkty či služby. Řada vnitřních oddělení a procesů na skutečnou digitalizaci ale teprve čeká. To je i případ ekonomických oddělení, která si sice již dávno prošla elektronizací, do budoucna by se ale měla posunout na vyšší úroveň s pomocí analytiky, automatizace a dat. Ve webináři vám bude představeno, jak se svět finančních technologií vyvíjí, jak se ekonomická oddělení musí proměnit, aby podniku umožnila vypořádat se s digitalizací v plném rozsahu a jaké strategie jsou při zavádění technologických inovací do konzervativního světa financí nejefektivnější:

Prepare Finance for Digitalization

 

Gartner témata pro generální ředitele v roce 2020

On-demand, analytik: Mark McDonald

Generální ředitelé technologických firem čelí neustále se proměňujícím požadavkům zákazníků, konkurenčnímu tlaku a požadavkům po nových, inovativních řešeních. Je proto zásadní, jaké priority si stanoví, jak vedou svůj podnik a jak využijí nové technologie umožňující například transformovat obchodní modely v oblasti služeb. Webinář vám nabídne vhled do strategických a byznysových priorit pro vedení technologických firem, přehled hlavních faktorů zvyšujících efektivitu řízení a zdrojů i míru vlivu. A konečně také doporučení, co dělat pro úspěch v roce 2020 i v celé nadcházející dekádě.

The Gartner for General Managers 2020 Agenda

 

Jak vaši organizaci promění rozšířená analytika

On-demand, analytik: Austin Kronz

Nadchází čas, abyste uchopili klíčovou technologii datové budoucnosti: rozšířenou analytiku. Jde o přelomový trend, který kombinuje strojovou automatizaci a umělou inteligenci – znamená revoluci v tom, jak připravujete svá data, vytváříte a sdílíte jejich analýzy, nebo modely pro datovou vědu a strojové učení. Ve webináři se dozvíte, proč je rozšířená analytika pro budoucnost dat a analytiky tak zásadní, jak se díky ní změní váš přístup k datům a jak můžete ihned využít jejich možností a přínosů.

How Augmented Analytics Will Transform Your Organization