Gartner Security & Risk Management Summit 2019

Kdy: 9. – 11. 9. 2019
Kde: Londýn, Velká Británie
Kdo: Ředitelé informační bezpečnosti (CISO), ředitelé a vedoucí pracovníci odpovědní za řízení rizik a ochranu soukromí (včetně DPO). Architekti v oblasti informační bezpečnosti.

Nejvýznamnější konference pro podnikové lídry odpovědné za bezpečnost a řízení rizik

V digitálním světě je bezpečnost tématem, které musí zajímat každého. Chtějí-li podniky rychle inovovat a pružně reagovat, musí začít uvažovat o bezpečnosti a řízení rizik zcela novým způsobem – bezpečnostní povědomí musí být všudypřítomné a chápané coby nedílná součást byznysu tak, aby bezpečnost a riziko byly součástí každého strategického a technologického rozhodnutí. Konference vám pomůže posunout kulturu vaší organizace směrem k lepší bezpečnosti, ochraně soukromí a odolnosti. Vyměňte si zkušenosti s více než tisícovkou CISO a dalších ředitelů, manažerů a profesionálů z oblasti informační bezpečnosti napříč Evropou.

V pěti programových tratích se mimo jiné dozvíte:

  • Jak udělat kybernetickou bezpečnost a řízení rizika tématem pro všechny ve vaší organizaci
  • Jak a pomocí jakých nástrojů lépe komunikovat s nejvyšším vedením a na úrovni bordu
  • Lépe porozumíte mezinárodním a národním předpisům a požadavkům ochrany soukromí a dat
  • Dozvíte se o nejnovějších trendech v kybernetické bezpečnosti, zabezpečení cloudu, outsourcingu bezpečnosti, zabezpečení dat a souvisejících tématech
  • Zda a nakolik se vaší organizaci vyplatí investovat či se připravit na nové a rodící se technologie jako AI, ML, blockchain či kvantové počítače.

Více o obsahu akce a další podrobnosti se dozvíte na webu Gartner.

Máte-li zájem se summitu zúčastnit, kontaktujte nás.