Gartner IT Infrastructure & Operations Management Summit

Kdy: 5. - 6. 6. 2018
Kde: Frankfurt, Německo
Kdo: Vedení odpovědné za oblast či strategii I&O (infrastruktura a provoz – infrastructure & operations), vedení či řízení IT provozu, vedoucí pracovníci odpovědní za datová centra a IT infrastrukturu, architekti I&O a projektoví lídři

Cesta k digitální transformaci vede nevyhnutelně skrz oblasti IT infrastruktury a provozu. Nasazení rychle se rozvíjejících technologií, postupů a nástrojů nejen že dokáže vytvořit či podpořit tvorbu nových schopností, dovedností a funkcí, ale stává se samo o sobě katalyzátorem inovace napříč celým podnikem.

Zúčastněte se proto nejvýznamnější akce roku zaměřené na oblast IT infrastruktury a provozu, kde se dozvíte mimo jiné jak:

  • změnit prostředí I&O pomocí AI, IoT, automatizace a edge computingu,
  • vést svou organizaci skrz kulturní a organizační změny nezbytné pro plnohodnotnou podporu digitálního byznysu,
  • rozvíjet strategie využívající AIOps a robotickou, inteligentní / chytrou automatizaci,
  • učinit další kroky pro plný soulad s GDPR,
  • vyvážit rizika a příležitosti veřejného cloudu, IoT a blockchainu,
  • rozvíjet dovednosti potřebné pro I&O lídry budoucnosti,
  • hladce integrovat bezpečnost do DevOps.

Více o obsahu konference na webu Gartner.

Máte-li zájem se summitu zúčastnit, kontaktujte nás.