Gartner Customer Experience & Technologies Summit

Kdy: 24. - 25. 5. 2018
Kde: Londýn, UK
Kdo: Lídři odpovědní za oblast CRM (řízení vztahů se zákazníky) a zákaznické zkušenosti (CX), manažeři v oblastech CX, zákaznické podpory a služeb a analýzy zákaznických dat

Zlepšování zákaznické zkušenosti (CX, customer experience) patří mezi hlavní priority většiny organizací. Je na seznamu CEO, CMO či marketingového ředitele, vedení obchodu i CIO. Nové technologie, měnící se potřeby a očekávání zákazníků a efektivní využívání zákaznických dat (navíc v souladu s předpisy) patří mezi klíčové prvky CX strategie – zejména pro organizace, které působí na digitálních trzích.

V rámci akce budete mít jedinečnou příležitost učit se novým postupům, sdílet a vyměňovat si zkušenosti s analytiky společnosti Gartner zaměřenými na problematiku CX, zapojit se do kulatých stolů s kolegy ze svého oboru a absolvovat workshopy, v nichž budou podrobně probírána ta nejdůležitější témata.

Více o obsahu konference a ukázkové video z předchozího ročníku naleznete na webu Gartner.

Máte-li zájem se Customer Experience summitu zúčastnit, kontaktujte nás.