Gartner CIO & IT Executive Summit 2019

Kdy: 21. - 21. 5. 2019
Kde: Mnichov, Německo
Kdo: CIO a členové podnikové exekutivy s odpovědností za IT a digitální byznys
Rychlejší, svižnější a propojená – digitalizace pro růst a inovaceDigitalizované produkty a služby budou pohánět nové druhy růstu v podnicích – nové zdroje příjmů, přidané hodnoty a obchodních příležitostí při interakcích se zákazníky a občany si vyžádají aby CIO posunuli svou organizaci na zcela novou úroveň. Garner CIO & IT Executive Summit 2019 vás připraví na tuto novou úlohu – roli lídra spoluzodpovědného za digitální růst vašeho podniku či organizace. Naleznete zde inspiraci, strategické nápady, a řešení s jejichž pomocí vyřešíte výzvy, která vás v nadcházejícím a dalších letech čekají.Přidejte se ke stovkám kolegů z organizací napříč Evropou a zaměřte se společně na to, jak:

  • Digitalizace a technologická inovace mění pracovní náplň CIO
  • Jak se role CIO mění díky digitalizaci  a technologickým inovacím
  • Jak se práce CIO posouvá od odpovědnosti za delivery k odpovědnosti za byznys
  • Dvě největší proměny CIO role budou jeho funkce lídra odpovědného za změny a rozšíření jeho odpovědností a možností
  • Technologické trendy, zejména kybernetická bezpečnost a umělá inteligence (AI), které zásadně změní jak budou CIO vykonávat svou práci v nejbližší budoucnosti.

 

Více (včetně programu) se dozvíte na webu konference.

Jazykem akce je Angličtina.

 

Faster, agile, connected – Digitalization for growth and innovation

 

CIOs will see the use of digitalized products and services drive new forms of growth. New sources of revenue, business value and opportunities to engage with customers and citizens require you to lead your organization to the next level. Gartner CIO & IT Executive Summit prepares you for your new job as a growth leader. Find the inspiration, strategic ideas and solutions you need to address the challenges you’ll face in the next year and beyond.

Join hundreds of peers and address how:

  • Digitalization and technological innovation are changing the job of the CIO
  • The CIO role is transitioning from delivery executive to business executive
  • The two biggest transformations in the CIO role will become a change leader, increasing and broadening responsibilities and capabilities
  • Technology trends, specifically cybersecurity and artificial intelligence (AI), will significantly change how CIOs do their jobs in the near future

More details and agenda on event website.

The evet will be held in English.