Webináře Gartner

Plánované webináře

Pozn.: standardní délka webinářů je 60 minut, po plánované „premiéře“ budou webináře dostupné on-demand.

 

Zvyšte svou relevanci coby technologická firma abyste rostli i během recese

On-demand. Analytik: Mark P. McDonald. Pro: CEO a lídry technologických / dodavatelských firem a startupů.

Jak mohou technologické firmy a startupy zvýšit svou relevanci tím, že rozpoznají a zareagují na tržní signály a potřeby. Jak sestavit akční plán vycházející z vaší relativní pozice a tržní síly a jak posílit interní provoz s cílem uřídit peněžní toky, ceny a tlaky na zvyšování mezd.

Raise Technology & Service Provider Relevance in a Recession to Drive Revenue

 

Panel Gartneru: Jak demonstrovat hodnotu dat a analytiky byznysu

On demand, Analytici: R. Sallam, A. Duncan. Pro: CIO a IT lídry.

Proč mohou být v případě dat a analytiky peníze špatnou metrikou byznys hodnoty, jak vyprávět hodnotový příběh, který rezonuje lépe u vašich kolegů v byznysu a jak určit, které dovednosti potřebují lídři odpovědní za data a analytiku aby dosáhli většího vlivu na byznys.

Gartner Panel: Demonstrate The Value of Data and Analytics to the Business

 

Panel Gartneru: Budoucnost CIO v situaci kdy technologie expandují mimo IT

On demand, analytici: J. Capella, I. Tyler. Pro: CIO a IT lídry.

Co skutečně znamená „demokratizace“ technologií napříč podnikem, jaké výhody a výzvy přináší a jak mohou CIO vést transformaci byznysu s využitím technologií.

Gartner Panel: The Future of the CIO as Technology Expands Beyond IT

 

Výhled Gartneru na cloudovou bezpečnost v roce 2022 a dál

On demand, analytik: Neil MacDonald, pro: CIO, CISO a lídry odpovědné za cloud.

Jak vypadá současná situace v oblasti cloudové bezpečnosti, výzvy a trendy ovlivňující byznys, kam cloud dál směřuje a jaké dopady to bude mít na byznys digitální a jak si mohou organizace udržet náskok před rostoucí složitostí a nastupujícími riziky.

The Gartner Outlook for Cloud Security for 2022 and Beyond

 

Gartner hype křivka nastupujících technologií 2022

12. 9. 2022, 17.00 CEST, analytička: Melissa Davis, pro: IT, technologické a digitální lídry

Poznejte nové a nastupující technologie, jež budou mít v příštích letech vliv na vaši organizaci, zjistěte, které zcela nové technologie ovládly letos křivku a proč, a udělejte si přehled o těch, jež byste měli v příštích dvou až deseti letech sledovat.

The Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies 2022

 

Postřehy z magického kvadrantu Analytiky a BI platforem

13. 9. 2022, 16.00 CEST, analytici: A. Kronz, A. Ganesham, D. Pidsley. Pro: lídry odpovědné za analytiku a BI

Které klíčové trendy formují nákupní rozhodnutí v oblasti analytik a BI, jak správně použít tento magický kvadrant Gartneru při rozhodování o investicích a jak se aktuálně změnily pozice dodavatelů v něm.

Gartner 2022 Analytics & BI Platforms Magic Quadrant Highlights

 

Průvodce podnikové exekutivy po maximalizaci hyperautomatizace

14. 9. 2022, 16.00 CEST, analytici: F. Karamouzis, C. Saunderson, K. Guttridge. Pro: lídry odpovědné za byznys, infrastrukturu a IT

Co by mělo nejvyšší vedení podniku vědět při plánování a řízení několika hyperautomatizačních iniciativ, jaké příležitosti a rizika s dopadem na byznys procesy existují, jak nalézt rovnováhu mezi agilitou, efektivitou a efektivností.

The Executive Guide to Maximizing Hyperautomation

 

Panel Gartneru: Jak se rozhodnout, zda postavit nebo koupit AI

15. 9. 2022, 16.00 CEST, analytici: W. Andrews, G. Rigon, M. Sau. Pro: lídry odpovědné za IT a technologie

Na základě jakých vstupů by se měli IT lídři rozhodovat o nákupu vs. postavení vlastního AI řešení na současném trhu, jak správně vybírat dodavatele AI a vyhnout se přehmatům, jaké kroky vás čekají na cestě k získání (nákupu) AI.

Gartner Panel: Decide If You Should Build or Buy AI

 

Hype křivky Gartneru pro finance a datovou analytiku – poznejte klíčové technologické inovace

15. 9. 2022, 17.00 CEST, analytik: Grant Nelson. Pro: CFO a lídry z oblasti financí.
Co byste měli vědět o datových a analytických technologiích pro oblast financí a jak se orientovat na jejich trhu, jaké tržní trendy by vás coby lídry v oblasti financí měly zajímat a jak vyhodnotit inovační rizika a příležitosti nástrojů pro práci s daty a analytikou z pohledu financí a vyvarovat se přehmatů.

Gartner Finance Data & Analytics Hype Cycles: Understand Tech Innovations

 

Deset pravidel rychlého snižování nákladů pro technologickou exekutivu

16. 9. 2022, 16.00 CEST, analytik: Robert Naegle. Pro: CIO, CTO a technologickou exekutivu

Jak nastavit základní pravidla úspor s ohledem na jejich velikost a časový faktor, kterých deset pravidel snižování nákladů byste měli rozhodně znát a jak mapovat a vysvětlovat své plány na snižování, škrtání či pozastavování IT výdajů.

10 Rapid Spend Reduction Rules for Technology Executives

 

Jak to vidí CIO: Rozvíjení digitálních iniciativ při nedostatku prostředků

19. 9. 2022, 16.00 CEST, analytik: George Swale. Pro: CIO a IT lídry

Jak si být jist, že v současné době děláte rozumná, informovaná rozhodnutí, jak vyhodnotit nejdůležitější oblasti, do nichž je třeba investice zachovat, a jak prioritizovat iniciativy IT výdajů v situaci rostoucích personálních i dodavatelských nákladů.

Gartner CIO Voices: Advance Digital Initiatives Amid Resource Constraints

 

Panel Gartneru: Postupte s automatizací ve finančních službách za pouhé eliminování úkonů

20. 9. 2022, 17.00 CEST, analytici: G. Yeo, L. Shotton, J. K. Sindhu. Pro: lídry z oblasti finančních služeb

Zjistěte, které klíčové byznysové a technologické schopnosti budou prioritou, jaké nejlepší postupy při plánování, implementaci a škálování můžete použít a jak se lépe připravit na budoucnost práce a roli zaměstnanců v prostředí vyspělých technologií.

Gartner Panel: Move Automation Beyond Task Elimination in Financial Services

 

Co by měli technologičtí lídři vědět o syntetických datech

21. 9. 2022, 16.00 CEST, analytici: A. Woodward, V. Chitkara, B. Jury. Pro: CEO a lídry technologických firem

O jaké příležitosti mohou vaši zákazníci přicházet, nepracují-li se syntetickými daty, kde byste je měli využít a jak budou nastupující trendy urychleny, nebo naopak zpomaleny syntetickými daty.

What Product Leaders Should Know and Do About Synthetic Data

 

Připravte se na recesi, IT lídři: Staňte se partnery CFO a financujte digitální iniciativy

21. 9. 2022, 17.00 CEST, analytici: D. Gannon, C. Lozada. Pro: CIO, IT a technologické lídry

Zjistěte, proč mnozí CIO v současném ekonomickém ovzduší stále podporují digitální akceleraci, jak můžete využít nákladovou optimalizaci pro podporu budoucího růstu a jak vybudovat lepší vztahy mezi CIO a CFO.

Get Recession Ready, Technology Executives: Partner With CFOs to Fund Digital