Společně připravíme váš byznys na budoucnost

KPC-Group působí v ČR, SR a Rumunsku jako výhradní zastoupení Gartner, vedoucí nezávislé výzkumné a poradenské společnosti, jejímž cílem je pomáhat svým klientům dělat správná rozhodnutí v oblasti IT

Splňte klíčové firemní cíle

Uživatelé IT ICT dodavatelé

Využijte jedinečné know-how

Uživatelé IT ICT dodavatelé

Prokažte jasné přínosy IT

Uživatelé IT ICT dodavatelé

Gartner vám poskytne doporučení a nástroje, s nimiž dosáhnete svých záměrů

Portál Gartner je pro nás nástrojem pro lepší pochopení jednotlivých IT domén. Využíváme jej i v rámci rozhodování ve výboru podnikových architektů.
IT architekt, významná retailová banka
Zařazení do magického kvadrantu nám pomoho zvýšit důvěryhodnost u enterprise zákazníků.
CEO, globální technologický startup
Díky změnám firemní kultury a zavedení bimodálního IT jsme dokázali zvýšit produktivitu v oblasti vývoje SW během tří let o 25 %.
IT ředitel, tuzemský mobilní operátor
Studie IT Market Clock jsou pro nás jedním z klíčových nástrojů pro strategické plánování investic do technologí a životních cyklů v horizontu 3–5 let.
Ředitel IA a Governance, tuzemská banka

CO NABÍZÍME

Spolupráce
s lokálním expertem
Čerpání informací
ze studií a reportů
Diskuse
s analytiky
Networking
a výměna zkušeností
Účast
na konferencích
Metodiky Gartner
Hype křivka
(Hype Cycle)
Magický kvadrant
(Magic Quadrant)
Gartner Score
(Gartner Score)
Hodiny IT trhu
(IT Market Clock)
Předpověď trhu
(Market Forecast)
Řízení vztahů s analytiky
(Analyst Relations)

Akce a komunita

Globální a regionální konference Gartner a akce pro lokální ICT komunitu

Webináře Gartner

Červen 2022
Online

Zaregistrujte se a poslechněte si online seminář s analytiky na téma, které vás zajímá. Webináře Gartner jsou dostupné bezplatně a téměř všechny je možné shlédnout dodatečně „on-demand“.

7. - 10. listopadu 2022
Barcelona, Španělsko

Seznamte se s technologiemi, poznatky a trendy, které ovlivňují budoucnost IT a byznysu.